Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vippa FUS barnehage

Vippa FUS barnehage as

Vi har en voksentetthet på ca 5,5 og 50% pedagoger. Alle våre øvrige ansatte har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller er under utdanning til dette. Våre ansatte finner du HER

Vippa FUS barnehage kjennetegnes ved at den ligger vakkert plassert ved Nidelva, i naturskjønne omgivelser, samtidig som den har nærhet til en av hovedfartsårene til og fra Arendal og Grimstad.

Vi har et stort og variert uteområde, med både flotte lekeapparater, kuppert terreng, akebakker, ballbinge og grillhytte. Vi har fantasitske turområder i gangavstand fra barnehagen, både i skau og ved sjø. 

Satsningsområdene våre er natur, mat og miljø, samt gode relasjoner. Dette sier mye om hvem vi er og hva vi fyller hverdagen med hos oss. Barnehagen har fullkost, med både økologisk, kortreist, vegetarisk og smakfull mat hver dag. Vi har ansatt egen kokk som lager smakfulle retter både med og uten barn, og vi er opptatt av det gode og hyggelige måltidet hos oss. 

De som jobber her har bred og variert erfaring, og holder høy kvalitet i sitt arbeid med barna. Hos oss kommer barna og leken først. Hverdagen i en FUS barnehage preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer. Arbeidsmetodikken er forankret i FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring. Les mer i årsplanen vår HER

Vi tar tilvenning på alvor, og har det vi kaller "foreldreaktiv tilvenning" hvor både barn og foreldre blir godt kjent med barnahagen sammen, for å skape trygghet. Les mer om tilvenningen vår HER

Hos oss i Vippa FUS barnehage får vi tilbakemeldinger på at vi har en varm atmosfære, at man fort merker at det er en god ro, lekne og tilstedeværende ansatte. Dette kjenner vi oss igjen i, og er stolt av.

Vi har en svært dedikert personalgruppe, som hver dag gjør alt for å sette barna og leken først. Vi har allerede siden oppstart i 2016 valgt å satse på høy pedagogtetthet. Vi har videre satset på pedagoger med småbarnspedagogikk, i tillegg fordypninger i blant annet musikk, drama, kunst og utefag. Alle ansatte har jevnlig kompetanseheving, og vi har flere som videreutdanner seg. Hele personalet er nylig opplært i "Vold, overgrep og traumer" og jobber aktivt med å lære barn om å sette grenser for egen kropp. Nå er vi i gang med felles kometanseheving og kvalitetsløft innenfor "Barnet først" og CLASS. Og det merkes at personalet er i utvikling og hever kompetansen. Vippa FUS barnehage leverer kvalitet i tilbudet. Velkommen til oss!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sivspurven
Pedagogiske ledere:
Silje K. Hvidsten og Eirin T. Steinbakk
Tlf: 90655051
silje.hvidsten@bhg.no, eirin.steinbakk@bhg.no
0-3 år
Rosenfinken
Pedagogiske ledere:
Stine T. Hagen og Sanda Jacobs
Tlf: 47680917
stine.hagen@bhg.no, sandra.jacobs@bhg.no
0-3 år
Rørsangeren
Pedagogiske ledere:
Maria D. Blakstad og Joachim Larssen
Tlf: 46881489
maria.blakstad@bhg.no, joachim.larssen@bhg.no
3-6 år
Strandsnipa
Pedagogiske ledere:
Steffen Boye og Hege Linga
Tlf: 90667940
steffen.boye@bhg.no, hege.linga@bhg.no
3-6 år