Hopp til innhold

Vippa FUS barnehage

Vippa FUS barnehage as

VI OPPFYLLER BEMANNINGSNORMEN OG PEDAOGNORMEN! Vi har en voksentetthet på ca 5,8 og 50% pedagoger. I løpet av 2019 er alle øvrige ansatte fagarbeidere!

Vippa FUS barnehage kjennetegnes ved at den ligger vakkert plassert ved Nidelva, i naturskjønne omgivelser, samtidig som den har nærhet til en av hovedfartsårene til og fra Arendal og Grimstad.

Vi har et stort og variert uteområde, med både nye, flotte lekeapparater, kuppert terreng, akebakker, ballbinge og grillhytte.

Satsningsområdene våre er natur, mat og miljø, samt gode relasjoner. Dette sier mye om hvem vi er og hva vi fyller hverdagen med hos oss. Barnehagen har fullkost, med både økologisk, kortreist, vegetarisk og smakfull mat hver dag.

De som jobber her har bred og variert erfaring, og holder høy kvalitet i sitt arbeid med barna. Hos oss kommer barna og leken først. Hverdagen i en FUS barnehage preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og få nye utfordringer. Arbeidsmetodikken er forankret i FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring.

Hos oss i Vippa FUS barnehage får vi tilbakemeldinger på at vi har en varm atmosfære, at man fort merker at det er en god ro, lekne og tilstedeværende ansatte. Dette kjenner vi oss igjen i, og er stolt av.

Vi har en svært dedikert personalgruppe, som hver dag gjør alt for å sette barna og leken først. Vi har allerede siden oppstart i 2016 valgt å satse på høy pedagogtetthet. Vi har videre satset på pedagoger med småbarnspedagogikk, i tillegg fordypninger i blant annet musikk, drama, kunst og språk. Alle ansatte har jevnlig kompetanseheving, og i 2018 har vi 3 barne -og ungdomsarbeidere, samt 5 som er i gang med utdanningen. Vi har også en barne -og ungdomsarbeider som tar fagskoleutdanning i "Barn med særskilte behov" og daglig leder tar "Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage". Og det merkes at personalet er i utvikling og hever kompetansen. Vippa FUS barnehage leverer kvalitet i tilbudet. Velkommen til oss!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sivspurven
Pedagogiske ledere:
Silje K. Hvidsten og Helena Einarssen
Tlf: 90655051
sivspurven.vippa@bhg.no, silje.hvidsten@bhg.no, helena.einarsen@bhg.no
0-3 år
Rosenfinken
Pedagogiske ledere:
Stine T. Hagen og Eirin T. Steibakk
Tlf: 47680917
rosenfinken.vippa@bhg.no, stine.hagen@bhg.no, eirin.steinbakk@bhg.no
0-3 år
Rørsangeren
Pedagogiske ledere:
Maria D. Blakstad og Joachim Larssen
Tlf: 46881489
rorsangeren.vippa@bhg.no, maria.blakstad@bhg.no, sf.vippa@bhg.no
3-6 år
Strandsnipa
Pedagogiske ledere:
Steffen Boye og Linnell Aanonsen
Tlf: 90667940
strandsnipa.vippa@bhg.no, steffen.boye@bhg.no, linnell.aanonsen@bhg.no
3-6 år