Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i Alsgård FUS

Nå nye barn starter i Alsgård FUS barnehage har vi stort fokus på at barna skal få en trygg og fin tilvenning til barnehagelivet. For å sikre oss at dette skjer har vi satt av minst 3 dager til tilvenning. Men her er det også viktig å ta høyde for at alle barn er forskjellige. 

Når dere har fått plass i barnehagen vår blir dere kontaktet av en av pedagogene på den avdelingen barnet skal starte på. Her vil vi avtale besøk til barnehagen, der vi også har en oppstartsamtale for å få ett best mulig grunnlag med informasjon om barnet før barnehagehverdagen skal begynne. 

Vi har også veldig lyst til at dere skal komme på besøk til barnehagen før barnet skal starte. Vi vil vise dere rundt i barnehagen og vise dere hvordan vi har det. 

De første dagene barnet starter er det korte dager, og dere foreldre er med. Hvordan det blir for akkurat dere blir dere enige med avdelingen om.

Vi er åpne for besøk hele året og om det er noen spørsmål må dere bare ringe eller komme innom! :)