Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Alsgård FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Kristin Engøy
Daglig leder

Tlf: 99 20 30 72
E-post: dl.alsgard@bhg.no

Alsgård FUS barnehage AS er en barnehage som består av fem avdelinger som ligger i Garnveien 70 på Alstad i Bodø. Vi er tre småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og to storbarnsavdelinger med barn fra 3-6 år.

I Alsgård FUS barnehage finner du 65 glade barn og 15 tilstedeværende voksne.

Hvorfor skal DERE velge FUS?
Vår beliggenhet gir oss gode muligheter for allsidig lek og turer til skog, mark og referanseområder samt spennende turer ned til Alstadfjæra. Vi går på tur 1-2 ganger i uken, både store og små. Dette gjør vi fordi naturen er en læringsarena som gir rom for undring, læring, samhold og felleskap. Vi har nylig fått oss ett stort, todelt uteområde, som vi bruker hver eneste dag. Her kan vi enten være i «skogen» hvor vi kan fly til månen i den store «vennedissa» eller så kan vi samle en gjeng med grådige pirater for å seile ut på havet i det digre sjørøverskipet vårt! På framsiden av barnehagen kan vi kan grave oss til Kina i den store sandkassen eller så kan vi sykle «Tour de FUS» på den fine sykkelveien vår. Når vinteren kommer kan vi ta turen i grillhytten vår, der vi kan hygge oss med varme og magiske samlingsstunder rundt bålet.

Se hvordan barnehagehverdagen hos oss er da vel! 
Se bilder her

Hva er SmartMat?
Barnehagen vår lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om «SmartMat», næringsrik mat som bidrar til å skape glade barn som har overskudd til lek! Dette innebærer servering av varmmat 4 dager i uken som lages fra bunnen av, barna får frukt og grønt til andremåltid, samtidig som vi tilbyr havregrøt til frokost hver dag fra 07:00-08:30.

Våre satsningsområder
Satningsområdene «Egenledelse i lek og læring» og «fysisk og psykisk helse» legger grunnlag for barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Vi bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å kunne støtte hverandre, inkludere og ha fokus på det som er bra. Vi som jobber i Alsgård FUS skal hjelpe barna til å vise empati, bygge gode relasjoner og øke barnas sosiale kompetanse gjennom samtale med barna som er tilpasset hvert enkelt barn, være gode rollemodeller og gi positiv respons på atferd som vi ønsker å se mer av. Gjennom dette arbeidet skal vi kunne forebygge mobbing og mobbeatferd, samtidig som vi skal sikre at alle barn har en venn. I vår barnehage har vi noe som vi kaller for «Vennskapsgaranti».


Vi har valgt å legge hovedvekt på «Flåklypa» dette barnehageåret, og vi mener at gjennom arbeid med dette temaet får vi fokus på blant annet: at vi er forskjellige, (fysisk og psykisk helse), kreativitet og bærekraftig utvikling. Dette skjer gjennom gjenbruk, å hjelpe hverandre, respektere hverandres ulikheter, omsorg og kjærlighet og ikke minst å kunne se muligheter fremfor begrensninger. Til nå har vi jobbet med å bli kjent med karakterene og deres likheter og ulikheter. Vi har lagt til rette for at barna skal få kjennskap og kunnskap om miljø og verdien av gjenbruk.


Personalet vårt i Alsgård FUS
I Alsgård FUS har vi ett glødende, skapende og tilstedeværende personale som tar barns lek på alvor. Vi har et mangfoldig personale med ulike egenskaper, personligheter og ferdigheter, som sammen med barna, er med på å skape hverdagsmagi! Vi har fokus på barnas interesser og vi legger til rette for mestringsfølelse hver dag! Hverdagen hos oss skal være fylt med lek, sang, latter, gode samtaler og et positivt miljø. Vi bruker «Egenledelse i lek og læring» aktivt i hverdagen ved å inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Dette gjør vi for å sikre oss at barna lærer seg alle egenskapene de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker.
Bli kjent med vårt personale her!

Det er viktig for oss at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er og opplever glede i hverdagen, samtidig som de skal føle tilhørighet i fellesskapet. Vi jobber derfor hver eneste dag for at alle barn skal ha det bra! Derfor har vi alltid ett ledig fang og hos oss blir barna tatt på alvor.


I Alsgård FUS kommer barna først!

  

                                                       

Søk barnehageplass

Avdelinger

Solstua
Avdelingsleder:
Alexandra Pedersen
Tlf: 99203073
solstua.alsgard@bhg.no
Småbarnsavdeling
Månestua
Avdelingsleder:
Ruth Tangnes
Tlf: 99203074
manestua.alsgard@bhg.no
Småbarnsavdeling
Stjernestien
Avdelingsleder:
Birgitte Bye Berg
Tlf: 99203075
Stjernestien.alsgard@bhg.no
Storbarnsavdeling
Melkeveien
Avdelingsleder:
Madeleine Borge
Tlf: 99203076
melkeveien.alsgard@bhg.no
Storbarnsavdeling
Regnbuen
Avdelingsleder:
Karianne Bjørnevaag
Tlf: 99203077
regnbuen.alsgard@bhg.no
Småbarnsavdeling