Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16.30
  Vi har
ledig plass!
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Marit Logan-Halvorsrud
91 60 95 66
E-post

Velkommen til Bratsberg FUS kulturbarnehage

Avdelinger

Svanesjøen
Pedagogisk leder
Marianne Kongtorp Skjønhaug
Tlf: 92211979
marianne.skjonhaug@bhg.no
Nøtteknekkeren
Pedagogisk leder
Tonje Skorstad
Tlf: 93273101
tonje.skorstad@bhg.no
Tryllefløyten
Pedagogisk leder
Wenche Meland
Tlf: 93276850
wenche.meland@bhg.no
Flaggermusen
Pedagogisk leder
Elisabeth Valø Johansen
Tlf: 40695817
elisabeth.johansen@bhg.no
Dovregubben
Pedagogisk leder
Gaute Kirkvold
Tlf: 48323806
gaute.krikvold@bhg.no
Haugtussa
Barnehagelærer
Ida Olise Solberg /Emma Trøen Sivertsen
Tlf: 90096366
ida.solberg@bhg.no, emma.sivertsen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

MARIT LOGAN-HALVORSRUD

DAGLIG LEDER

Marit sitter for det meste på kontoret, men er stadig innom både barn og voksne for å slå av en prat og /eller se at alle har det bra. Marit er utdannet barnehagelærer og har arbeidet i barnehage og skole siden 1989. Hun har studert psykologi, ledelse, veiledning og læringsstiler. Hun er sertifisert ICDP veileder og CLASS observatør. Marit er inspirert av Reggio Emilias filosofiske pedagogikk og er med i nettverk for Reggio Emilia-inspirerte barnehager og Barn og Rom nettverkene i Trondheim kommune. Marit brenner for hage, sang, og for god barnelitteratur og er derfor med i "Litteraturgruppa" i barnehagen.

KARINA KARLSEN

SPESIALPEDAGOG, STEDFORTREDER og BASELEDER for STORBARN

Karina er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog med mastergrad, og har jobbet med oss siden 2012. Hun har blant annet ansvaret for fagopplæringen og er Marit (DL) sin stedfortreder. Karina er ICDP-veileder og CLASS-observatør for FUS-satsningen "Barnet først". Karina er ei tålmodig, omgjengelig og blid dame. I møte med barna er hun opptatt av barnet skal mestre ut fra sine forutsetninger og at de skal ha med seg gode barndomsminner fra tiden i barnehagen. Hun er også opptatt av barnelitteratur av høy kvalitet, og er derfor med i kulturgruppa "Litteratur".

TIMMI ANDREASSEN

KJØKKENPERSONALE

Timmi er en blid og sosial matfantast som kan trylle fram de lekreste retter fra alt og ingenting på kjøkkenet. Han baker brød hver dag, jobber med norsk kulturmat og utfordrer oss med fremmede smaker fra hele verdens kjøkken. Barna får være med på både store og små oppgaver som gir dem innsikt, opplevelser, erfaring og selvtillit. Timmi er ivrig medvirkende til barnehagens kjøkkenhage og fordi han er glad i litteratur så er han med i kulturgruppa "Litteratur". Timmi har jobbet sammen med oss siden 2020.

GAUTE KIRKVOLD

PEDAGOGISK LEDER på DOVREGUBBEN (5-6 år)

Gaute er i pappa-perm og er tilbake høsten 2023.

Gaute er en stødig kar som er utdannet barnehagelærer med  fokus på friluftsliv, og han har jobbet sammen med oss siden 2016. Han er også tillitsvalgt for pedagogene. Gaute er omsorgsfull og opptatt av barnets beste. Han ønsker å legge til rette for at barna skal få oppleve utfordringer og mestring. Gaute er interessert i friluftsliv, idrett og musikk. I tillegg til at han arbeider sammen med oss i barnehagen så er han også organist i Tydal, og tar med musikkerfaringen inn i barnehagen slik at barna skal få oppleve musikkglede i hverdagen.

MARIANNE BERGE

BARNEVEILEDER på DOVREGUBBEN (5-6 år)

Marianne har jobbet sammen med oss siden 2018 og er pr.dags. dato HMS-ansvarlig og verneombud. Hun er ei reflektert og stødig dame som alltid møter barn og voksne med en respekt og anerkjennelse. Marianne er interessert i friluftsliv og dyr, og driver bl.a. med trening av gjeterhund. I barnehagen er hun en tydelig og varm voksen som barna fort blir trygge på og oppsøker hvis de trenger støtte. Hun er kreativ og har alltid forslag til ting vi kan gjøre i form av aktiviteter og utforming av et godt lekemiljø for barna. Hun er en del av bevegelsesgruppa i barnehagen og tar et ekstra ansvar for at barna skal få oppleve bevegelsesglede og mestring.

MAGNUS HASLUND

VIKAR på DOVREGUBBEN

Magnus har vært vikar hos oss siden høsten 2022 og er ansatt gjennom vikarbyrå. Han har i hovedsak jobbet på storbarn, og er godt kjent med alle storbarnsgruppene. Magnus er en tålmodig, omsorgsfull og lyttende i møte med barna.

ELISABETH VALØ JOHANSEN

PEDAGOGISK LEDER på FLAGGERMUSEN (4-5år)

Elisabeth er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og tegnspråk, og har jobbet hos oss siden 2011. Elisabeth er en av våre representanter i Reggio-Emilia nettverket i Trondheim. Hun er genuint interessert i de samme spørsmålene som barna har, og synes det er veldig spennende å kunne få være med på reisen/prosessen til et mulig svar. Dessverre er hun ikke så god på å klappe i takt, men det stopper henne heldigvis ikke i å være en engasjert og «dramatisk» voksen i kulturgruppa "Drama". Elisabeth er omsorgsfull, tålmodig, og til tider ganske tøysete, noe som treffer barna ganske godt!

LINN SIRI SKAIN

FAGARBEIDER på FLAGGERMUSEN (4-5 år)

Linn Siri har flere pedagogiske fag i baklomma og er en stødig støttespiller i møte med barna. Hun er tydelig, omgjengelig og lyttende. Linn Siri har mye musikalsk erfaring. Hun kan spille flere instrumenter og er veldig god til å synge. Med denne bakgrunnen faller det naturlig for henne å være en del av barnehagens kulturgruppe, musikk!


WENCHE MERETHE MELAND

PEDAGOGISK LEDER på TRYLLEFLØYTEN (3-4 år).

Wenche Merethe er ivrig utepedagog og har vært ansatt i barnehagen siden 2009 . Hun sørger for at barna får opplevelser som ofte ender i store og små prosjekter i nærområdet til barnehagen, eller på lengere turer og til alle årstider. Wenche er opptatt av Reggio Emilias pedagogiske filosofi og rommet som den 3.pedagog. Hun er en av tre representanter for vår barnehage i nettverket "Barn og Rom", i Trondheim kommune. Wenche er ofte å se med hammer og sag sammen med barna, hun er barnehagens "handywomen" og mestrer det meste innen håndverk. Hun har erfaring fra ulike yrkesmessige retninger, men har landet trygt som pedagog i barnehagen vår. Hun brenner for kunst og formgiving i barnehagen og er derfor med i "formingsgruppa" i barnehagen vår.

SUSANN SUNNSET

VIKAR på TRYLLEFLØYTEN (3-4 år)

Susann er ansatt gjennom vikarbyrå og skal være hos oss fram til sommeren 2023. Susann startet sin ferd hos oss på småbarn og er i dag på storbarnsbasen, sammen med Tryllefløyten. Susann trives med små og store, og er en aktiv lekekamerat for barna. Du ser henne gjerne liggende på magen på ei akematte eller i sandkassa.

TONJE SKORSTAD

PEDAGOGISK LEDER på NØTTEKNEKKEREN (2-3år), BASELEDER for SMÅBARN.

Tonje er utdannet barnehagelærer med videreutdanning innen veiledning, og har jobbet sammen med oss siden 2013. Tonje er mye brukt som praksislærer for studenter fra DMMH, dette trives hun godt med. Hun har erfaring fra både kommunale og private barnehager. Tonje har også fordypning i musikk ved UiS og er glad i å ha sangsamlinger med barna. Hun er med i barnehagens kulturgruppe "Bevegelse" og bidrar til at barna opplever bevegelsesglede året rundt. Tonje er ei stødig og reflektert dame. Hun har vært pedagog på småbarn i mange år, og gjennom sin erfaring er hun en trygg voksen å møte for de yngste barna, men også for foreldre som har sitt første møte med barnehagelivet.

HEGE RENATE MANDAL RØNNING

BARNE-OG UNGDOMSARBEIDER på NØTTEKNEKKEREN (2-3 år)

Hege  er en sprudlende blid dame som sprer glede både på egen gruppe og i hele barnehagen.  Latteren sitter løst og varer lenge. Hege har jobbet sammen med oss siden 2009.  Hun brenner for formgiving og er med i barnehagens kulturgruppe «Forming». Hege har spesielle evner til engasjere seg i hvert enkelt barn slik at både de og foreldrene opplever at barna er både sett og verdsatt. 

TORA LANGVOLD

FAGARBEIDER på NØTTEKNEKKEREN(2-3år)

Tora er en engasjert og leken dame som byr på seg selv. Hun er travel med jobb i barnehagen og deltidsstudier ved DMMH. Hun er veldig sporty og spiller fotball og er fotballtrener på fritiden. Hun er med i barnehagens kulturgruppe «Bevegelse» og bidrar godt der. Hvis det er satt på musikk er hun raskt i gang med dans sammen med barna.

JULIA B.F. KRISTIANSEN

VIKAR på NØTTEKNEKKEREN (2-3 år)

Julia har jobbet med oss siden høsten 2022 og ansatt gjennom vikarbyrå. Julia er ei tålmodig, omsorgsfull og omgjengelig dame. Hun er sensitiv i møte med barna, har et genuint ønske om å gi dem en støttende hånd og at barna skal oppleve mestring. Julia er ofte å se på gulvet sammen med barna eller med et barn i fanget.

WENCHE TILLER JENSEN

PEDAGOGISK LEDER på SVANESJØEN (2-3 år)

Wenche er nå i fødselspermisjon og er tilbake høsten 2023. Marianne S. er vikarierende pedagogisk leder for Wenche.

Wenche er utdannet barnehagelærer med fordypning i arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. Hun har jobbet hos oss som pedagogisk leder siden  2018. Wenche har videreutdanning i veiledning og benyttes derfor gjerne som praksislærer for studenter fra DMMH. Hun er barnehagens HMS-ansvarlig og verneombud. Etter flere år med dansing som hobby byr hun gjerne opp til dans med barna og inspirerer kolleger i "bevegelsesgruppa". Wenche er en trygg og god omsorgsperson, med stort hjerte for de yngste barna.

MARIANNE K. SKJØNSHAUG

PEDAGOGISK LEDER på SVANESJØEN (2-3 år)

Marianne er vikar for Wenche Tiller som er i fødselspermisjon, og har vært ansatt hos oss siden høsten 2022 som pedagogisk leder, og er utdannet ergoterapaut og barnehagelærer. Marianne er ei sprudlende, pratsom og omgjengelig dame. Hun er opptatt av å ta enkeltbarnet på alvor og viser mye omsorg i møte med barna. Marianne har mange jern i ilden og er aktiv på fridtiden med blant annet vollyball og kor. Dette tar hun med seg inn i barnehagen og bidrar med sin musikalse glede i kulturgruppa "Musikk".

PIA CATHRINE M. DAHL

FAGARBEIDER på SVANESJØEN (2-3 år)

Pia er det nyeste tilskuddet blant "BratsergFUSeran". Hun staret hos oss i november 2022, og har bakgrunn fra helsefaglig arbeid. Pia er ei rolig, imøtekommende og tålmodig dame. Hun er sensitiv i møte med barna, god til å kommunisere med foreldre/foresatte og genuint opptatt av å skape gode dager for barna i barnehagen. Pia har masse humor og sprer god energi blant både små og store. Pia er også ansatterepresentant.

EMLIE AMANDA HØEG

VIKAR på SVANESJØEN (1-2 år)

Emilie er ansatt i vikarbyrå, men skal jobbe hos oss ut sommeren 2023. Emilie startet som vikar på storbarnsbasen, men fant etterhvert ut at hun har et brennende hjerte for de yngste barna. Emilie er ei smilende og humørfylt dame som trives godt på småbarnsbasen. 

TRINE OLSEN

PEDAGOGISK LEDER på HAUGTUSSA (1-2 år)

Trine er nå i fødselspermisjon. Emma er vikar for Trine.

Trine har gått estetisk linje på DMMH og har arbeidet sammen med oss siden 2010.. Hun har videreutdanning i veiledning og er sertifisert ICDP veileder. Trine er kreativ, strukturert og omsorgsfull. Hun har jobbet både på små- og storbarnsbasen. Trine brenner for drama og teater med barn og er derfor med i kulturgruppa "Drama". Trine er engasjert i Reggio Emilia filosofien og er representant for vår barnehage i nettverket Barn og Rom i Trondheim kommune.

IDA OLISE SOLBERG

BARNEHAGELÆRER på HAUGTUSSA (1-2år)

Ida er utdannet barnehagelærer med fordypning i barndom, helse og livsmestring og begynte hos oss i januar 2022. Sammen med barna liker hun å leke, tulle og forske på stort og smått. Ida kan skape liv og røre med tull og ablegøyer, men samtidig gir hun god omsorg for barna i barnehagen. Ida er egentlig av den sjeldne sorten, da hun er veldig sensitiv og oppmerksom på barna, og deres uttrykk. Ida tar hvert enkelt barn på alvor og utøver høy faglig kvalitet i møte med barna.

EMMA V. T. SIVERTSEN

BARNEHAGELÆRER på HAUGTUSSA (1-2 år)

Emma startet som vikar hos oss og høsten 2022 ble hun ferdig utdannet barnehagelærer. Siden da har hun vært ansatt som vikarende barnehagelærer på "Haugtussa". Emma er ei omsorgsfull og omgjengelig dame som trives med de yngste barna i barnehagen. Hun er lun og god, og har alltid et ledig fang. Emma er kreativ og tilrettelegger gjerne for at barna skal få bruke hendende sine til å forme kunst eller lignende. Det ryktes også at Emma bidrar godt i sangsamlingene med sin nydelige sangstemme.


AGNIESZKA KOLODZIEJCZYK

BARNEVEILEDER på HAUGTUSSA (1-2 år)

Aga har jobbet som barneveileder sammen med oss siden 2013. Hun har arbeidet både på små-og storbarnsbasen. Aga er kreativ, positiv og omsorgsfull. Hun brenner for formgiving sammen med barn. Aga finner alltid på morsomme formingsaktiviteter for barna, hvor barna får lære ulike teknikker og jobbe med ulike materialer. Hun er med i kulturgruppa "forming" og er veldig engasjert i prosjektarbeid med barn. Aga er opptatt av rommet som den tredje pedagog, og har alltid nye ideer til å utforme rommet etter barnas ulike interesser og behov.