Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Bratsberg FUS kulturbarnehage

Avdelinger

Svanesjøen
Pedagogisk leder
Marianne Kongtorp Skjønhaug
Tlf: 92211979
marianne.skjonhaug@bhg.no
Nøtteknekkeren
Pedagogisk leder
Trine Olsen
Tlf: 93273101
trine.olsen@bhg.no
Tryllefløyten
Pedagogisk leder
Wenche Tiller
Tlf: 93276850
wenche.jensen@bhg.no
Flaggermusen
Pedagogisk leder
Elisabeth Valø Johansen
Tlf: 40695817
elisabeth.johansen@bhg.no
Dovregubben
Pedagogisk leder
Wenche Meland
Tlf: 48323806
wenche.meland@bhg.no
Haugtussa
Pedagogisk leder/ Baseleder småbarn
Tonje Skorstad
Tlf: 90096366
tonje.skorstad@bhg.no
Spesialpedagog
Stedfortreder/ Baseleder storbarn
Karina Karlsen
Tlf: 93432908
karina.karlsen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

MARIT LOGAN-HALVORSRUD

DAGLIG LEDER

Marit sitter for det meste på kontoret, men er stadig innom både barn og voksne for å slå av en prat og /eller se at alle har det bra. Marit er utdannet barnehagelærer og har arbeidet i barnehage og skole siden 1989. Hun har studert psykologi, ledelse, veiledning og læringsstiler. Hun er sertifisert ICDP og TIK veileder. Marit er inspirert av Reggio Emilias filosofiske pedagogikk og er med i nettverk for Reggio Emilia-inspirerte barnehager og Barn og Rom nettverkene i Trondheim kommune. Marit brenner for hage, sang, og for god barnelitteratur og er derfor med i "Litteraturgruppa" i barnehagen.

KARINA KARLSEN

SPESIALPEDAGOG, STEDFORTREDER og BASELEDER for STORBARN

Karina er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog med mastergrad, og har jobbet med oss siden 2012. Hun har blant annet ansvaret for fagopplæringen og er Marit (DL) sin stedfortreder. Karina er ICDP-veileder og CLASS-observatør for FUS-satsningen "Barnet først". Karina er ei tålmodig, omgjengelig og blid dame. I møte med barnet er hun opptatt av det skal mestre ut fra sine forutsetninger, og at de skal ha med seg gode barndomsminner fra tiden i barnehagen. Hun er også opptatt av barnelitteratur av høy kvalitet, og er derfor med i kulturgruppa "Litteratur".

WENCHE MERETHE MELAND

PEDAGOGISK LEDER på DOVREGUBBEN (5-6 år).

Wenche Merethe er ivrig utepedagog og har vært ansatt i barnehagen siden 2009 . Hun sørger for at barna får opplevelser som ofte ender i store og små prosjekter i nærområdet til barnehagen, eller på lengere turer og til alle årstider. Wenche er opptatt av Reggio Emilias pedagogiske filosofi og rommet som den 3.pedagog. Hun er en av tre representanter for vår barnehage i nettverket "Barn og Rom", i Trondheim kommune. Wenche er ofte å se med hammer og sag sammen med barna, hun er barnehagens "handywomen" og mestrer det meste innen håndverk. Hun har erfaring fra ulike yrkesmessige retninger, men har landet trygt som pedagog i barnehagen vår. Hun brenner for kunst og formgiving i barnehagen og er derfor med i "formingsgruppa" i barnehagen vår.

ELISABETH VALØ JOHANSEN

PEDAGOGISK LEDER på FLAGGERMUSEN (3-5år)

Elisabeth er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og tegnspråk, og har jobbet hos oss siden 2011. Elisabeth er en av våre representanter i Reggio-Emilia nettverket i Trondheim. Hun er genuint interessert i de samme spørsmålene som barna har, og synes det er veldig spennende å kunne få være med på reisen/prosessen til et mulig svar. Dessverre er hun ikke så god på å klappe i takt, men det stopper henne heldigvis ikke i å være en engasjert og «dramatisk» voksen i kulturgruppa "Drama". Elisabeth er omsorgsfull, tålmodig, og til tider ganske tøysete, noe som treffer barna ganske godt!

LINN SIRI SKAIN

FAGARBEIDER på FLAGGERMUSEN (3-5 år)
Linn Siri har flere pedagogiske fag i baklomma og er en stødig støttespiller i møte med barna. Hun er tydelig, omgjengelig og lyttende. Linn Siri har mye musikalsk erfaring. Hun kan spille flere instrumenter og er veldig god til å synge. Med denne bakgrunnen faller det naturlig for henne å være en del av barnehagens kulturgruppe, musikk!


WENCHE TILLER JENSEN

PEDAGOGISK LEDER på FLAGGERMUSEN (3-5 år)

Wenche er utdannet barnehagelærer med fordypning i arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. Hun har jobbet hos oss siden 2018. Wenche har videreutdanning i veiledning og benyttes derfor gjerne som praksislærer for studenter fra DMMH. Wenche er ei blid og omgjengelig dame, og en trygg og stødig omsorgsperson for barna- som hun har et stort hjerte for. Etter flere år med dansing som hobby byr hun gjerne opp til dans med barna og inspirerer kolleger i "bevegelsesgruppa". 

TORA LANGVOLD

FAGARBEIDER på TRYLLEFLØYTEN (3-5 år)

Tora er en engasjert og leken dame som byr på seg selv. Hun er travel med jobb i barnehagen og deltidsstudier ved DMMH der hun utdanner seg til barnehagelærer. Hun er veldig sporty og spiller fotball, og er fotballtrener på fritiden. Hun er med i barnehagens kulturgruppe «Bevegelse» og bidrar godt der. Hvis det er satt på musikk er hun raskt i gang med dans sammen med barna.

TONJE SKORSTAD

PEDAGOGISK LEDER på HAUGTUSSA (1-2 år ), BASELEDER for SMÅBARN.

Tonje er utdannet barnehagelærer med videreutdanning innen veiledning, og har jvært ansatt siden 2013. Tonje er mye brukt som praksislærer for studenter fra DMMH, ansvarlig for fagopplæringen "Liten og ny", og er baseleder for småbarn. Tonje har  lang erfaring fra kommunale og private barnehager. Hun har også fordypning i musikk ved UiS og er glad i å ha sangsamlinger med barna.Tonje er ei stødig og reflektert dame og har vært pedagog på småbarn i mange år. Gjennom sin erfaring er hun en trygg voksen å møte for de yngste barna, men også for foreldre som har sitt første møte med barnehagelivet. Tonje er med i barnehagens kulturgruppe "Bevegelse" og bidrar til at barna opplever bevegelsesglede året rundt.

PIA CATHRINE M. DAHL

FAGARBEIDER på HAUGTUSSA (1-2 år)

Pia staret hos oss i november 2022, og har bakgrunn fra helsefaglig arbeid. Pia er ei rolig, imøtekommende og tålmodig dame. Hun er sensitiv i møte med barna, god til å kommunisere med foreldre/foresatte og genuint opptatt av å skape gode dager for barna i barnehagen. Pia har masse humor og sprer god energi blant både små og store. Pia er også ansatterepresentant.

MARIANNE K. SKJØNSHAUG

PEDAGOGISK LEDER på SVANESJØEN (2-3 år)

Marianne startet sin tid hos oss som student og har nå fast stilling som pedagogisk leder. Hun er utdannet både som ergoterapaut og barnehagelærer. Marianne er ei sprudlende, pratsom og omgjengelig dame. Hun er opptatt av å ta enkeltbarnet på alvor og viser mye omsorg i møte med barna. Marianne har mange jern i ilden og er aktiv på fridtiden med blant annet vollyball og kor. Dette tar hun med seg inn i barnehagen og bidrar med sin musikalse glede i kulturgruppa "Musikk".

IDA OLISE SOLBERG

PEDAGOGISK LEDER på NØTTEKNEKKEREN(1-2år)

Ida er utdannet barnehagelærer med fordypning i barndom, helse og livsmestring og begynte hos oss i januar 2022. Sammen med barna liker hun å leke, tulle og forske på stort og smått. Ida kan skape liv og røre med tull og ablegøyer, men samtidig gir hun god omsorg for barna i barnehagen. Ida er egentlig av den sjeldne sorten, da hun er veldig sensitiv og oppmerksom på barna, og deres uttrykk. Ida tar hvert enkelt barn på alvor og utøver høy faglig kvalitet i møte med barna. Ida bidrar inn i kulturgruppa "Bevegelse".

ATTIQA ABRAR

FAGARBEIDER på SVANESJØEN (2-3 år)

Attiqa har lang erfaring med pedagogisk arbeid , blant annet som rektor i eget hjemland Pakistan. Attiqa er arbeidsom, omsorgsfull og inkluderende. Hun tar barnet på alvor og setter pris på kreative prosesser. Hun er en god omsorgsperson for de yngste barna, og har alltid et ledig fang. Hun er også glad i sang og musikk, og du finner henne gjerne nynnende sammen med et barn i fanget. Attiqa bidrar med sin kreativitet inn i kulturgruppa "Forming".

TRINE OLSEN

PEDAGOGISK LEDER på TRYLLEFLØYTEN (2-3 år)

Trine har gått estetisk linje på DMMH og har vært ansatt siden 2010. Hun har videreutdanning i veiledning og er sertifisert ICDP veileder. Trine er kreativ, strukturert og omsorgsfull. Hun har jobbet både på små- og storbarnsbasen. Trine brenner for drama og teater med barn, og er derfor med i kulturgruppa "Drama". Trine er engasjert i Reggio Emilia filosofien, og er representant for vår barnehage i nettverket "Barn og Rom", i Trondheim kommune. Trine bidrar med sin humor, omsorg og kreativitet -både for små og store.

AGNIESZKA KOLODZIEJCZYK

BARNEVEILEDER på TRYLLEFLØYTEN (2-3 år)

Aga har jobbet som barneveileder sammen med oss siden 2013. Hun har arbeidet både på små-og storbarnsbasen. Aga er kreativ, positiv og omsorgsfull. Hun brenner for formgiving sammen med barn. Aga finner alltid på morsomme formingsaktiviteter for barna, hvor barna får lære ulike teknikker og jobbe med ulike materialer. Hun er med i kulturgruppa "forming" og er veldig engasjert i prosjektarbeid med barn. Aga er opptatt av rommet som den tredje pedagog, og har alltid nye ideer til å utforme rommet etter barnas ulike interesser og behov.

CATHRINE FURRE

BARNEVEILEDER på NØTTEKNEKKEREN (2-3 år)

Cathrine er det nyeste tilskuddet i staben til "BratsbergFuseran"(Høsten 2023). Cathrine har egne (voksne-) barn, men aldri arbeidet i barnehage før. Vi har valgt Cathrine med på laget da hun oppleves som ei sensitiv, rolig, reflektert og omsorgsfull dame. Akkurat det våre barn i Bratsberg FUS trenger. Vi gleder oss til å bli kjent med henne, og at hun sammen med oss skal gjøre hverdagen i barnehagen til den beste for barna i bygda Bratsberg, og spesielt på Nøtteknekkeren. Cathrine er bidrar inn i kulturgruppa "Bevegelse".