Hopp til innhold

Diseth FUS barnehage avd. Biri

Diseth FUS barnehage as avd. Biri

Diseth FUS barnehage er to hus med en mil i mellom. Vi har ansatte som er glødende, skapende og tilstedeværende og tar barnas beste på det største alvor. Barna i Diseth FUS blir hørt og sett, og de skal vite at deres ideer og opplevelser blir like mye vektlagt som voksnes. Her er det nysgjerrighet og samhold som preger alle relasjoner. Barna vet at de ansatte er villige til å prøve, for vi vet ikke alt, vi finner ut av ting sammen. Barna opplever at de ansatte deltar og støtter dem i lek. De ansatte har sin jobb på barnas nivå, og rager ikke over barna hverken i samtaler eller i lek. Vi har lave møbler og stort fokus på det fysiske miljøet til barnas beste. Hos oss skal alle oppleve å bli respektert for den man er, vi har fokus på direkte kommunikasjon og jobber for at alle skal inkluderes i en raus kultur der det er rom for hver enkelt.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Fossen
Avdelingsleder:
Anita Sømåen og Kristoffer Eikehaug
Tlf: 90538719
Mølla
Avdelingsleder:
Gunn Engen og Maren Klethagen
Tlf: 90538720
Granstubben
Avdelingsleder:
Heidrun Sørlie og Øyvor Brovold-Eikehaug
Tlf: 90538713
Kongla
Avdelingsleder:
Rikarda Brenna, Hege Bergum og Berit Warnaar
Tlf: 90538715
Furukvisten
Avdelingsleder:
Linn Elise Antonsen og Aurelien Mazedier
Tlf: 90538714