Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Diseth FUS barnehage avd. Biri

Diseth FUS barnehage as avd. Biri

Diseth FUS barnehage er to hus med en mil i mellom. Vi har ansatte som er glødende, skapende og tilstedeværende og tar barnas beste på det største alvor.

Barna i Diseth FUS blir hørt og sett, og de skal vite at deres ideer og opplevelser blir like mye vektlagt som voksnes. Her er det nysgjerrighet og samhold som preger alle relasjoner. Barna vet at de ansatte er villige til å prøve, for vi vet ikke alt, vi finner ut av ting sammen. Barna opplever at de ansatte deltar og støtter dem i lek.

De ansatte har sin jobb på barnas nivå, og rager ikke over barna hverken i samtaler eller i lek. Vi har lave møbler og stort fokus på det fysiske miljøet til barnas beste. Hos oss skal alle oppleve å bli respektert for den man er, vi har fokus på direkte kommunikasjon og jobber for at alle skal inkluderes i en raus kultur der det er rom for hver enkelt.

I Diseth FUS jobber vi mye i små grupper, med færre barn og voksne på hvert rom ligger forholdene godt til rette for godt samspill og god kommunikasjon. De voksne er oppmerksomme på barnas ulike måter å kommunisere på. Vår jobb er å gi alle en følelse av å bli forstått og møtt.

Et eksempel fra den føste tiden i barnehagen beskrives her i et blogginnlegg skrevet av vår nestleder Berit Warnaar:

https://fus.no/fus-bloggen/oppstart-i-barnehagen-noe-gode-rad-pa-veien

Her kommer det også frem hvordan vi jobber med å bekrefte følelser når alt ikke er bare glede.

Vi møter mange følelser i løpet av en dag, når voksne er aktive og setter ord på hva de ser hos barna, er det lettere for barna å lære hva som skjer i sin egen kropp. Ved å ha et språk som beskriver, undrer og setter ord på, normaliserer vi reaksjoner og åpner for forskjellighet. 

"Oi, det ser ut som dere vil ha den bilen begge to. Vi har bare en så da må vi finne ut hva vi kan gjøre med det. Kan du leke med den først og gi den videre når du er ferdig?"

Vi opplever at barna samarbeider når de får gode grunner til det. Å bli oppmerksom på andres behov er viktig for å begynne å etablere vennskap i barnehagen.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.

 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Fossen
Avdelingsleder:
Anita Sømåen og Kristoffer Eikehaug
Tlf: 90538719
Mølla
Avdelingsleder:
Gunn Engen og Stine Halvorsen Berg
Tlf: 90538720
Granstubben
Avdelingsleder:
Heidrun Sørlie og Øyvor Brovold-Eikehaug
Tlf: 90538713
Kongla
Avdelingsleder:
Rikarda Brenna, Hege Bergum og Berit Warnaar
Tlf: 90538715
Furukvisten
Avdelingsleder:
Linn Elise Antonsen og Aurelien Mazedier
Tlf: 90538714