Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
3-5 år fra 01.09.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Andreas Færstad Sæbø
95 29 98 58
E-post

Velkommen til Drafnkollen FUS barnehage

Avdelinger

Gran
Pedagogisk leder:
Hege Lauritzen
hege.lauritzen@bhg.no
3-4 års-gruppe
Selje
Pedagogiske leder:
Natasha Pérez
natasha.perez@bhg.no
1-2 års-gruppe
Hassel
Pedagogisk leder:
Simen Kjeksrud
simen.kjeksrud@bhg.no
1-2 års-gruppe
Rogn
Pedagogiske ledere:
Gabriela Pawelek / Anne Kjersti Glestad
gabriela.pawelek@bhg.no / anne.glestad@bhg.no
1-2 års-gruppe
Eik
Pedagogiske leder:
Vilje Rand
vilje.rand@bhg.no
5-6 års-gruppe
Furu
Pedagogiske leder:
Vaila Nordli
vaila.nordli@bhg.no
4-5 års-gruppe

Vis alle

Ansatte

Andreas

Daglig leder

Jane Myran

Midlertidig daglig leder

Vært daglig leder i andre FUS barnehager siden 2009. Ser frem til en høst i Drafnkollen for å støtte ny daglig leder og se hvilke muligheter barnehaegn har for utvikling. 

Vilje

Pedagogisk leder, Eik

Karianne

Barne- og ungdomsarbeider, Furu

Vaila

Pedagogisk leder, Furu

Sainabou

Pedagogisk medarbeider, Gran

Christina

Pedagogisk medarbeider, Gran

Hatice

Barne- og ungdomsarbeider, Gran

Hege

Pedagogisk leder, Gran

Gabriela Pawelek

Pedagogisk leder - Rogn

Anne Kjersti

Pedagogisk leder, Rogn

Marianne

Pedagogisk medarbeider, Rogn

Kjersti

Barnehagelærer, Selje

Natasha

Pedagogisk leder, Selje

Sanie

Pedagogisk medarbeider, Selje

Kristin

Pedagogisk medarbeider, Hassel

Evelyn

Pedagogisk medarbeider, Hassel

Simen

Pedagogisk leder, Hassel

Lasse

Pedagogisk medarbeider, Hassel

Habbeba

Vikar, pedagogisk medarbeider