Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Tor Espen Hylland
95 23 97 70

Ansatte i Eitillstad FUS Barnehage

Her er en oversikt over de fantastiske ansatte som jobber her

Vis alle
Tor Espen Hylland

Daglig Leder

Nasjonal lederutdanning for styrere 30 STP

Pedagogogisk veiledning 30 STP

Ser på ansatte som de største ressursen barnehagen har.  Det er i relasjonen mellom mennesker utvikling skjer.

dl.eitillstad@bhg.no

Lina Kvam Dimmen

Pedagogisk leder Hugin, Stedfortreder

Jeg jobber i barnehage fordi jeg virkelig ønsker å bidra til at barn får den beste starten på livet i barnehagen. Jeg brenner for at alle barn skal kjenne at de blir sett og verdsatt, og jeg ønsker å være både en trygg base og en sikker havn for hvert enkelt barn. Alle barn er forskjellige, og skal møtes der de er. Et godt miljø på avdelingen legger til rette for mye god lek der både relasjonsbygging og læring skjer i trygge omgivelser. Jeg synes det er viktig at voksne byr på seg selv, og gir barna rom til å gjøre det samme!

lina.dimmen@bhg.no

Beate Truong

Pedagogisk leder Hugin

For meg har jobbeventyret i FUS gitt meg mulighet til å utvikle meg selv og jobbe med ulike temaer jeg brenner for. Jeg har utdypet meg i flerkulturell kompetanse og brenner for at vi skal fremme mangfoldet i samfunnet vårt.  Det jeg liker aller mest med vår barnehage er at vi ønsker at alle barna skal føle seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre barnets plass og verdi i felleskapet.

beate.truong@bhg.no

Hans Kristian Henriksen

Pedagogisk medarbeider Munin

Jeg jobber i barnehage fordi jeg mener det er en av verdens viktigste jobber. Jeg brenner for å hjelpe barn bli den beste versjonen av seg selv og gi dem en trygg hverdag. Jeg er spesielt opptatt av at barn mestrer mer enn man tror bare man gir dem sjansen til å prøve.

Martin Svensson

Pedagogisk medarbeider Munin

Jeg brenner for å skape en trygg og gøy hverdag for barn hvor de kan lære og le. Jeg brenner for å være et godt forbilde for barn og skape gode relasjoner og gode vaner. For meg er det ikke noen jobb som skaper mer glede og latter enn i en barnehage. Alle barn har rett på og bli hørt og sett!

martin.emil.svensson@bhg.no

Tugce Yilmaz

Pedagogisk leder Munin

Jeg brenner for at barn i barnehagen skal ha et trygt, humoristisk og lærerikt miljø. Min viktigste oppgave er å bygge barnas selvfølelse slik at de håndterer utfordringene de møter på en god måte. 

tugce.bhg@bhg.no

Jorunn Røbekk Hopshaug

Pedagogisk leder Munin

Jeg brenner for at alle barn skal bli sett, hørt og bli tatt på alvor. Behandle alle individuelt og styrke barnas selvfølelse og selvtillit. Gi barna «verktøy» for sosialisering, utvikling og trivsel.  Åpenhet og et godt samarbeid er en forutsetning for trygge barn og trygge foresatte.

Jorunn.hopshaug@bhg.no

Tommy Røbekk Hopshaug

Barne og Ungdomsarbeider Munin 

Jeg brenner for læring i lek og voksnes samhandling, engasjement og tilstedeværelse i barnas verden. Jeg elsker å jobbe i barnehage fordi det virkelig er den viktigste jobben i verden. Vi hjelper barna sette et godt utgangspunkt og start på livet før skolen og resten av deres liv.

tommy.hopshaug@bhg.no

Ingvil Hagerup

Pedagogisk medarbeider Hugin

Jeg jobber i barnehage fordi jeg elsker å se barn vokse og utvikle egne personligheter, og gjøre egne erfaringer i et trygt og godt miljø.
For meg er det viktig å være en trygg voksen som barna alltid føler de kan gå til, uavhengig av om det er for lek, eller trøst.

Emilie Aouizerate

Pedagogisk leder Gullfakse, CLASS sertifisert

Jeg jobber i barnehage fordi jeg ønsker å være en trygg og viktig voksen i livet til barn.

Jeg har en fordypning i drama/teater for barn og en utdanning innen dans så jeg bruker mye musikk/bevegelse/drama for å la barna kunne uttrykke sine følelser å få fine opplevelser og samtidig bli kjent med den kreative siden sin.

Jeg er opptatt av at alle barna skal bli sett og annerkjent for den de er og at alle har sin egen plass i gruppen.

emilie.aouizerate@bhg.no

Andreas Kjøll

Pedagogisk leder Gullfakse 

jeg brenner for at alle barn skal bli møtt som den de er, de skal bli sett, hørt og respektert for sine meninger og valg. Barn trenger å få vite at det er plass for akkurat de i denne verden her. Jeg vil gi barn verktøy til å tørre å være seg selv uavhengig av alle andre rundt. Bevare den lille magien det er å være seg selv helt fullt ut, uansett hva andre syntes om det.

andreas.kjoll@bhg.no

Jeanette Høgås Olsen

Barne og ungdomsarbeider Gullfakse

Jeg brenner for å se barns utvikling i lek og det sosiale samspillet. Jeg ønsker å være en trygg voksenperson i relasjonen med alle barn.

Jihan El Dor

Pedagogisk medarbeider Gullfakse

Jeg brenner for at barna skal føle en glede og en trygghet når de kommer til barnehagen.
Alle barn skal bli sett individuelt for hva hver og en av de har behov for.
Martine Holseth Karlsen

Pedagogisk medarbeider Gulfakse (fødselspermisjon)

Jeg er opptatt av å være en trygg, tydelig og omsorgsfull voksenperson i barns liv. En som setter grenser, en de kan tøyse og le med, en som blir med på leken og en som har et trygt fang når ting er vanskelig. Jeg brenner for å gi barna gode mestringsopplevelser, som gir de troen på seg selv og gjør de robuste og klare for å takle de utfordringene livet byr på.

Pia Sandum

Pedagogisk Leder sleipner

Jeg ønsker å skape en barnehagekultur preget av inkludering, raushet og uten fordommer. Der barn og voksne har troen på egne og andres evner, og gir hverandre rom til å prøve og feile. Der vi tar vare på hverandre, men også naturen og jorda vi lever på. Jeg jobber med hjertet.
Anna Kristina Paulsen

Pedagogisk leder sleipner

Jeg brenner for å være en voksen som ser og møter barna og deres følelser der de er. Jeg vil være en trygg voksen som barna vet de kan komme til i alle situasjoner. Jeg brenner også for å skape en barnehage der mangfold og individualitet er noe vi feirer og setter pris på, hvor det er rom for alt alle skal kunne utvikle og utfolde seg til å være den de selv ønsker å være innenfor trygge rammer.

anna.paulsen@bhg.no

Therese Rebne

Fagarbeider Sleipner

Jeg brenner for å fremme språk og språkforståelse hos barna. I tillegg til å være en tilstedeværende voksen som prøver å forstå barna akkurat der de er. Videre brenner jeg for leken, det er så gøy når barna bruker fantasien. Plutselig er det rollelek og det gir gode muligheter for både vennskap og språkutvikling.

Simon Skjalg

Barne og Ungdomsarbeider Sleipner

Jeg er opptatt av at barna skal ha en trygg arena der de kan oppleve mestring både sosialt og i lek.
Dette bidrar til at barna våger å utfordre seg selv, noe jeg mener er viktig å ha med seg på veien videre i livet.
Randeh Chick Al Ard

Kjøkkenmedarbeider 50 %

Jeg brenner for å gi alle barn næringsrik og god mat som er byggesteiner for utvikling. Barna skal se på meg som en trygg voksen som tar de på alvor.

Jannicke Hoffstuen

Barne og ungdomsarbeider 50 % Hugin (fødselspermisjon)

Jeg brenner for å hjelpe barna til å utfolde seg kreativt i hverdagen. Jeg ønsker også alltid å være tilgjengelig for alle barn til enhver tid.