Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Eitillstad FUS barnehage

Eitillstad FUS barnehage er en sentrumsnær barnehage med et variert nærmområde som åpnet i nye flotte lokaler desember 2012. Her i Lodalen har vi skog og parker rett utenfor porten, samtidig som det er kort vei til det mer urbane liv med bibliotek, museumer med mere. Barnehagen har per i dag 18 engasjerte ansatte. Vi har et sterkt faglig miljø med  7 utdannede pedagoger, 6 fagarbeidere,3 pedagogiske medarbeider, 1 kjøkkenhjelp, og en Daglig leder.

Barnehagen har i dag fire avdelinger. To avdelinger for småbarna, og to avdelinger for storbarn. Småbarnsavdelingene er aldersinndelte for å lettere kunne ivareta hvert enkelte barns behov.

Hos oss i Eitillstad møter dere et engasjert og kreativt personale som utfører jobben sin både profesjonelt og lekent. Vi er et personale som sitter på mye kunnskap og erfaring innenfor både Egenledelse i lek og læring, Tuning into kids og CLASS.

Gode resultater på brukerundersøkelsen i 2020 viser at vi tar jobben vår på alvor, og at barna har det godt her hos oss. Vi brenner for å gi barna gode hverdager, der mestringsfølelse og læring gjennom lek settes høyt. I leken bygger barn relasjoner og sosial kompetanse, og styrker egen identitet og selvfølelse.

Vi bruker nærmiljøet aktivt både til turer og andre aktiviteter. Vi har besøkt aldershjem på Lucia-dagen, har tilgang til en gymsal på Tøyen og inviterer årlig andre barnehager i nærområdet til Arnljot Gelline-lekene i februar/mars.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sleipner
Avdelingsleder:
Pia Sandum
Tlf: 41534748
sleipner.eitillstad@bhg.no
Gullfakse
Avdelingsleder:
Emilie Aouizerate
Tlf: 41534745
gullfakse.eitillstad@bhg.no
Hugin
Avdelingsleder:
Lina Kvam Dimmen
Tlf: 41534743
hugin.eitillstad@bhg.no
Munin
Avdelingsleder:
Tugce Yilmas
Tlf: 41534746
munin.eitillstad@bhg.no