Hopp til innhold

Gubbeskogen FUS barnehage

Gubbeskogen FUS barnehage as

Vi er stolte av barnehagen vår.

Gubbeskogen FUS barnehage har en fin, sentral beliggenhet med god tilgang til det meste. Vi har nærhet til skog, kulturlandskap og flotte friområder, samtidig som vi har kort vei til urbane strøk med gallerier, museum, bibliotek osv. Vi benytter oss ofte av nærmiljøet. Barnehagen vår kjennetegnes av et stabilt, engasjert og profesjonelt personale som er glødende opptatt av at barna i barnehagen skal bli sett, lyttet til og anerkjent. De gode relasjonene og møtene mellom barn og voksne, mellom voksne og mellom barn er viktige. Barn er avhengige av gode omsorgspersoner og rollemodeller. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal utvikle seg for å mestre livet sitt nå og på sikt, alle barn skal bli den beste seg.

I vår barnehage er vårt motto; «Det er meg det kommer an på.»

Turer og turgrupper utgjør en stor del av Gubbeskogen FUS barnehages identitet. Flere dager i uka har vi turgrupper som benytter skogen og nærmiljøet eller drar lengre ekskursjoner. Naturopplevelser har en egenverdi, den bidrar til lek og kreativ utfoldelse, til erfaring og læring innenfor flere fagområder, til rekreasjon, samt til fysisk og mental helse.

Viser til årsplan 2018-2019 som er lagret i pdf under fanen dokumenter.

VELKOMMEN TIL BESØKSDAGER:

Torsdag 14. og fredag 15. februar mellom kl. 12.00 og 14.00 er nye søkere hjertelig velkomne til å besøke oss.

Pedagogisk leder Lene Aaser, vil vise rundt, fortelle om arbeidet vårt og svare på spørsmål.

Vi er stolte av det lave sykefraværet i vår barnehage.

Vi er stolte av det lave sykefraværet i vår barnehage. Det betyr stabile voksne, som er tilstedværende og kompetente

Vi har et høyt nærvær av kunnskapsrike, stabile, fast ansatte med høy kompetanse.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Blå
Pedagogisk leder
Lina Strand Faraasen
Tlf: 69911930
lina.gubbeskogen@bhg.no
Rød
Pedagogisk leder
Beate Moldvær
Tlf: 69911930
beate.gubbeskogen@bhg.no
Gul (1)
Pedagogisk leder
Aase Fjeldbo Drevsjømoen
Tlf: 69911930
aase.gubbeskogen@bhg.no
Deler ansvaret med Heidi Gundersen Skalstad
Grønn
Pedagogiske leder
Marie Ødmann
Tlf: 69911930
marie.gubbeskogen@bhg.no
Lille Blå
Pedagogisk leder
Lene Aaser
Tlf: 69911930
lene.gubbeskogen@bhg.no
Lene Aaser er i tillegg stedfortreder for daglig leder
Gul (2)
Avdelingsleder: Heidi Gundersen Skalstad
Gul
Tlf: 69911930
heidi.s.g.gubbeskogen@bhg.no
Deler ansvaret på Gul med Åse Fjeldbo Drevsjømoen