Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Gubbeskogen FUS barnehage

Gubbeskogen FUS barnehage har en fin, sentral beliggenhet med god tilgang til det meste. Vi har nærhet til skog, kulturlandskap og flotte friområder, samtidig som vi har kort vei til urbane strøk med gallerier, museum, bibliotek osv. Vi benytter oss ofte av nærmiljøet.

Barnehagen vår kjennetegnes av et stabilt, engasjert og profesjonelt personale som er glødende opptatt av at barna i barnehagen skal bli sett, lyttet til og anerkjent. FUS barnehagene har egne etiske retningslinjer for sine ansatte som setter krav til personalet. Vi vet at personalet er barnehagens viktigste ressurs for å skape god kvalitet, derfor setter vi høye krav til våre ansatte.

De gode relasjonene og møtene mellom barn og voksne, mellom voksne og mellom barn er viktige. Barn er avhengige av gode omsorgspersoner og rollemodeller. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal utvikle seg for å mestre livet sitt nå og på sikt, alle barn skal bli den beste seg, barnet er alltid først i FUS. 

I vår barnehage er vårt motto; «Det er meg det kommer an på.»

Med ansatte som har kompetanse innenfor "Egenledelse i lek og læring", CLASS, "Tuning into kids" og bruker "circle of cecurity" aktivt i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. 

Turer og turgrupper utgjør en stor del av Gubbeskogen FUS barnehages identitet. Flere dager i uka har vi turgrupper som benytter skogen og nærmiljøet eller drar lengre ekskursjoner. Naturopplevelser har en egenverdi, den bidrar til lek og kreativ utfoldelse, til erfaring og læring innenfor flere fagområder, til rekreasjon, samt til fysisk og mental helse.

Barnehagen er sertifisert som en helsefremmende barnehage og i FUS er vi opptatt av et godt kosthold. Vi tilbyr derfor "FUS smartmat" og en aktiv hverdag med mye fysisk aktivitet. 

I perioden med korona restriksjoner er det endringer i organisering ut fra anbefalinger som blir gitt fra regjeringen. Vi følger til enhver tid de retningslinjer som kommer. Dette kan føre til endringer ut fra det ordinære tilbudet med hvordan vi organiserer oss, åpningstider og matservering. 

For barnehageåret 2018/2019 har vi igjen mottatt nærværsdiplom:

Høyt nærvær er med på å øke kvaliteten i barnehagen, og bidrar til at ansatte etablerer positive samspill der det enkelte barn bir sett, møtt og forstått.

Vi er stolte av det lave sykefraværet i vår barnehage.

Vi er stolte av det lave sykefraværet i vår barnehage. Det betyr stabile voksne, som er tilstedværende og kompetente      

Vi har et høyt nærvær av kunnskapsrike, stabile, fast ansatte med høy kompetanse.

Link til årsplanen:

http://xide.no/fus/gubbeskogen1920

Søk barnehageplass

Avdelinger

Blå
Pedagogisk leder
Heidi Skalstad
Tlf: 90281660
heidi.skalstad@bhg.no
Rød
Pedagogisk leder
Åse Fjeldbo Drevsjømoen
Tlf: 91660163
ase.drevsjomoen@bhg.no
Gul
Pedagogisk leder
Beate Moldvær
Tlf: 91660165
beate.moldvaer@bhg.no
Grønn
Pedagogiske leder
Lene Elise Aaser
Tlf: 91660162
lene.aaser@bhg.no
Lille Blå
Pedagogisk leder
Marie Ødmann
Tlf: 91660140
marie.odmann@bhg.no