Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

 Daglig leder

Åse Fjeldbo Drevsjømoen
95 80 26 76
E-post

Velkommen til Gubbeskogen FUS barnehage

Gubbeskogen FUS barnehage har en fin, sentral beliggenhet med god tilgang til det meste. Vi har nærhet til skog, kulturlandskap og flotte friområder, samtidig som vi har kort vei til urbane strøk med gallerier, museum, bibliotek osv. Vi benytter oss ofte av nærmiljøet.

Barnehagen vår kjennetegnes av et stabilt, engasjert og profesjonelt personale som er glødende opptatt av at barna i barnehagen skal bli sett, lyttet til og anerkjent. FUS barnehagene har egne etiske retningslinjer for sine ansatte som setter krav til personalet. Vi vet at personalet er barnehagens viktigste ressurs for å skape god kvalitet, derfor setter vi høye krav til våre ansatte.

De gode relasjonene og møtene mellom barn og voksne, mellom voksne og mellom barn er viktige. Barn er avhengige av gode omsorgspersoner og rollemodeller. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal utvikle seg for å mestre livet sitt nå og på sikt, alle barn skal bli den beste seg, barnet er alltid først i FUS. 

I vår barnehage er vårt motto; «Det er meg det kommer an på.»

Med ansatte som har kompetanse innenfor Egenledelse i lek og læring,CLASS, Tuning into kids og bruker Circle of security aktivt i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. 

Turer og turgrupper utgjør en stor del av Gubbeskogen FUS barnehages identitet. Flere dager i uka har vi turgrupper som benytter skogen og nærmiljøet eller drar lengre ekskursjoner. Naturopplevelser har en egenverdi, den bidrar til lek og kreativ utfoldelse, til erfaring og læring innenfor flere fagområder, til rekreasjon, samt til fysisk og mental helse.

Barnehagen er sertifisert som en helsefremmende barnehage og i FUS er vi opptatt av et godt kosthold. Vi tilbyr derfor FUS smartmat og en aktiv hverdag med mye fysisk aktivitet. 

I perioden med korona restriksjoner er det endringer i organisering ut fra anbefalinger som blir gitt fra regjeringen. Vi følger til enhver tid de retningslinjer som kommer. Dette kan føre til endringer ut fra det ordinære tilbudet med hvordan vi organiserer oss, åpningstider og matservering. smittevernveileder barnehage

Vi har et høyt nærvær av kunnskapsrike, stabile, fast ansatte med høy kompetanse. 

Link til årsplanen:

http://xide.no/fus/gubbeskogen1920

Avdelinger

Blå
Pedagogisk leder
Lina Faraasen
Tlf: 90281660
lina.faraasen@bhg.no
Rød
Pedagogisk leder
Beate Moldvær
Tlf: 91660163
beate.moldvaer@bhg.no
Gul
Pedagogisk leder
Lene Aaser
Tlf: 91660165
lene.aaser@bhg.no
Grønn
Pedagogiske leder
May Helene Holm
Tlf: 91660162
may.holm@bhg.no
Lille Blå
Pedagogisk leder
Heidi Skalstad
Tlf: 91660140
heidi.skalstad@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Åse Fjeldbo Drevsjømoen
Daglig leder
Heidi Skalstad
Pedagogisk leder Lille Blå
Martin Ø.Imregh
Barnehagelærer - resurspedagog - vikariat Lille Blå
Ann Christin Thøgersen
Barne- og ungdomsarbeider Lille Blå
Sissel Nilsen
Assistent Lille Blå
Hiba Al-Asadi
Barne- og ungdomsarbeider - 30 % stilling + fast vikar
May Helene Holm
Pedagogisk leder Grønn gruppe
Ida Marie Kolsvik
Barnehagelærer, resurspedagog - vikariat Grønn gruppe
Heidi Marie Olafsen
Barne- og ungdomsarbeider Grønn gruppe
Marte Tangen Borvik
Barne- og ungdomsarbeider Grønn gruppe
Lene Elise Aaser
Pedagogisk leder Gul gruppe
Ellen Kristin Torgersen
Barnehagelærer, resurspedagog Gul gruppe
Monica Roksvåg Jørgensen
Barne- og ungdomsarbeider Gul gruppe
Grete Krogstad
Assistent Gul gruppe
Beate Moldvær
Pedagogisk leder Rød gruppe
Øyvind Meyer Horten
Barne- og ungdomsarbeider Gul gruppe
Frode Berg
Barne- og ungdomsarbeider Rød og Blå gruppe
Hege Brøten
Assistent Rød gruppe
Lina Faraasen
Pedagogisk leder Blå gruppe
Eline Jensen
Barne- og ungdomsarbeider Blå gruppe
Anne Berit Støback Tjernmoen
Barne- og ungdomsarbeider Blå gruppe
Marie Ødmann
Pedagogisk leder - i permisjon