Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Gubbeskogen FUS barnehage

Vi har fortsatt noen ledige barnehageplasser for høsten 2020. 

Gubbeskogen FUS barnehage har en fin, sentral beliggenhet med god tilgang til det meste. Vi har nærhet til skog, kulturlandskap og flotte friområder, samtidig som vi har kort vei til urbane strøk med gallerier, museum, bibliotek osv. Vi benytter oss ofte av nærmiljøet. Barnehagen vår kjennetegnes av et stabilt, engasjert og profesjonelt personale som er glødende opptatt av at barna i barnehagen skal bli sett, lyttet til og anerkjent. De gode relasjonene og møtene mellom barn og voksne, mellom voksne og mellom barn er viktige. Barn er avhengige av gode omsorgspersoner og rollemodeller. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal utvikle seg for å mestre livet sitt nå og på sikt, alle barn skal bli den beste seg.

I vår barnehage er vårt motto; «Det er meg det kommer an på.»

Turer og turgrupper utgjør en stor del av Gubbeskogen FUS barnehages identitet. Flere dager i uka har vi turgrupper som benytter skogen og nærmiljøet eller drar lengre ekskursjoner. Naturopplevelser har en egenverdi, den bidrar til lek og kreativ utfoldelse, til erfaring og læring innenfor flere fagområder, til rekreasjon, samt til fysisk og mental helse.

For barnehageåret 2018/2019 har vi igjen mottatt nærværsdiplom:

Høyt nærvær er med på å øke kvaliteten i barnehagen, og bidrar til at ansatte etablerer positive samspill der det enkelte barn bir sett, møtt og forstått.

Vi er stolte av det lave sykefraværet i vår barnehage.

Vi er stolte av det lave sykefraværet i vår barnehage. Det betyr stabile voksne, som er tilstedværende og kompetente      

Vi har et høyt nærvær av kunnskapsrike, stabile, fast ansatte med høy kompetanse.

Link til årsplanen:

http://xide.no/fus/gubbeskogen1920

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Mette Horstad Nordhagen
Daglig leder

Tlf: 90 54 91 77
E-post: dl.gubbeskogen@bhg.no

Avdelinger

Blå
Pedagogisk leder
Beate Moldvær
Tlf: 69911930
beate.gubbeskogen@bhg.no
Rød
Pedagogisk leder
Heidi Skalstad
Tlf: 69911930
heidi.s.g.gubbeskogen@bhg.no
Gul
Pedagogisk leder
Aase Fjeldbo Drevsjømoen
Tlf: 69911930
aase.gubbeskogen@bhg.no
Grønn
Pedagogiske leder
Lene Elise Aaser
Tlf: 69911930
lene.gubbeskogen@bhg.no
Lille Blå
Pedagogisk leder
Marie Ødmann
Tlf: 69911930
marie.gubbeskogen@bhg.no
Lene Aaser er i tillegg stedfortreder for daglig leder