Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Daglig leder/Gro Seberg 

Daglig leder/Gro Seberg

Jeg har arbeidet i barnehagen siden 1999, først som pedagogisk leder, og siden 2015 som daglig leder. 
Jeg er utdannet førskolelærer med tilleggsutdanning innen veiledning, har hovedopplæring i Samspillmetoden Dialog og fullførte lederutdanning for styrere ved NHH Norges Handelshøyskole høsten 2019. Jeg har i tillegg blant annet erfaring fra arbeid på sykehjem, og har arbeidet som leder for ulike aktivitetstilbud for barn og ungdom i regi av Bergen kommune. Som leder er jeg engasjert i og stolt av barnehagen vår. Jeg har en flott personalgruppe med høy kompetanse både på faglig og menneskelig nivå. De er tilstedeværende, stabile og kunnskapssøkende. Jeg er opptatt av å vise tillit til hver enkelt og ha en god relasjon til personale, barn og foreldre. Jeg har stor tro på at gode relasjoner i barnehagen er det beste utgangspunktet for å bygge kvalitet. 


Avdeling Sjøstjernen: 

Pedagogisk leder/stedfortreder for daglig leder: Anna Dahle


Jeg var utdannet førskolelærer i 2007 og har siden da jobbet i Håkonshella FUS barnehage. Jeg har videreutdanning "Veiledning og mentoring" og "Læringsmiljø og pedagogisk ledelse", og søker stadig etter mer faglig påfyll og utvikling. I forhold til FUS sin satsning Barnet først, er jeg barnehagens ressursperson og er veldig glad for utviklingen det gir meg, både faglig og personlig. I tillegg er jeg årlig praksislærer for barnehagelærerstudenter ved NLA høgskolen. Jeg er stolt av barnehagen vår og gleder meg til å gå på jobb hver dag.

Barnehagelærer: Silje Maren Vikne

Jeg var utdannet barnehaglærer i 2016 og startet i barnehagen samme år. Jeg er samboer og har to jenter. På fritiden liker håndarbeid, friluftsliv og er mye sammen med familien min. 

Pedagogisk medarbeider: Liane Elisabeth Bergjord

Jeg har arbeidet i barnehage i mange år, og her i Håkonshella siden 2007. Jeg er veldig stolt over arbeidsplassen min, vi har verdens viktigste jobb!

Pedagogisk medarbeider: Lek Lokøy Jeg er opprinnelig fra Thailand, men har bodd i Norge siden 2000 og stortrives her. Jeg har arbeidet i barnehagen siden 2007, og jeg synes det er veldig givende å jobbe med små og store mennesker hver dag. Å få være en del av små barns utvikling setter jeg høyt. Jeg er gift og har to store gutter. 


Avdeling Fyrtårnet. 

Pedagogisk leder: Anne Grethe HagenesJeg var utdannet førskolelærer i 1984 og etter mange år som pedagogisk leder tok jeg videreutdanning
innen kollegabasert veileding og spesidalpedagogikk- tilpasset opplæring, adferdsvansker, språkvansker og lese og skrive vansker. Jeg har erfaring fra jobb i barnehage, barne- og vikderegående skole, og har jobbet i Håkonshella FUS barnehage siden 2007.
For meg er det svært viktig å fremme et støttende og stimulerende miljø for barna, et miljø preget av
kjærlige relasjoner, humor, hverdagsmagi, gode vennskap, der læring og lek går hånd i hånd. Jeg er opptatt av å organisere hverdagen på en trygg og forutsigbar måte, slik at barna får medvikre i eget liv. Det er med ærbødighet og respekt jeg får ta del i barnas utvikling og lytte til deres tanker og følelser.

Barne- og undomsarbeider: Anette Dahle Midtveit


Jeg har jobbet i barnehagen siden 2008, og er stedfortreder for pedagogisk leder. Jeg er opptatt av å
fremme barnas mestringsfølelse og skape en forutsigbar hverdag for hvert enkelt barn. 

Pedagogisk medarbeider: Lisa Marie ServossJeg har arbeidet i barnehagen siden 2007, og jeg er opptattt av å ta barnas interesser på alvor.
Jeg liker godt kunst, musikk og ha fine lesestunder sammen med barna.

Pedagogisk medarbeider: Benedikte PaulsenJeg har jobbet i barnehagen siden 2018 og holder å utdanne meg til barne- og ungdomsarbeider, og vil ta fagbrev
våren 2021. Jeg er omsorgsfull og kreativ.


Avdeling: Flyndrefanten

Pedagogisk leder: Marianne Fossen

Jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer våren 2020, og begynte på avdeling Flyndrefanten september samme år. Jeg har arbeidet endel i barnehage før jeg utdannet meg, og jeg har to barn. Jeg er opptatt av relasjoner og skape magiske øyeblikk sammen med barna. For meg er det viktig at hvert enkelt barn blir sett for den de er.

Barnehagelærer: Anne Siv Bjønnes

Jeg er utdannet barnehagelærer med blant annet tileggsutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (Paps1&2). jeg har arbeidet i barnehagen siden 2007, stortrives i jobben min og koser meg når jeg får være med barna. Jeg har en datter som er født i 2005 og så har jeg verdens beste kjæreste. På fritiden liker jeg å være ute i skog og mark. 

Barne- og ungdomsarbeider: Lene Birgitt Johnsen

Jeg har arbeidet i barnehagen siden april 2006. Jeg er samboer med Thomas, og har to barn: Henrik (f.2000) og Malin (f.2005). På fritiden liker jeg å reise på hytten vår med sjøen, eller å gå turer i skogen og på fjellet. Jeg elsker jobben min og gleder meg til å gå på jobb hver dag!

Pedagogisk medarbeider: Monica Løland 

Jeg jobber på avdeling Flyndrefanten i 50% stilling, og har arbeidet her siden 2007. Jeg stortrives med å jobbe i barnehage, det gir meg mye glede å få være sammen med barna hver dag. 

Pedagogisk medarbeider: Natalia Rassmussen

Jeg kommer opprinnelig fra Russland, er gift og har to barn. Elsker jobben min!

Avdeling: Krabbekrølle

Pedagogisk leder: Brynjar Tenold 

Utdanna barnehagelærar ved Høgskulen i Bergen i 2013, og har jobba i Håkonshella FUS barnehage sia 2015. Er opptatt av friluftsliv, godt samspel og vennskap. 

Barnehagelærer: Sara Charlotte Vikne Willassen 

Jeg er utdannet barnehagelærer og begynte i barnehagen i 2018. Jeg er gift og har tvillingjenter. Har fordypning i musikk, dans og drama, og ønsker å bringe dette videre inn i hverdagen slik at barna kan få utrykke seg gjennom flere ulike fagområder. 

Barne- og ungdomsarbeider: Vibecke Lokøy Hop 

Jeg ble utdannet som Hjelpepleier i 1989 og tok i 2015 videreutdanning som Barne- og ungdomsarbeider. Jeg startet opp Håkonshella barnehage i 1987, og drev den og Seledammen barnehage fram til 2014, som vi da solgte til FUS kjeden. I barnehagen er det lek og formingsaktiviteter jeg liker best. Av hobbyer har jeg strikking, turer og sjøliv. Jeg er gift og har to barn født i 1995 og 1997. 

Pedagogisk medarbeider: Karoline Håkonsellen Tvedt

Jeg har jobbet i barnehagen siden 2008, og har vært innom flere av avdelingene. Jeg er glad i kreative fag, som forming og tegning. Ellers er jeg opptatt av vennskap, samspill og å utvikle nye ferdigheter sammen med barna. Friluft og sjøliv står også høyt oppe på listen. Jeg har to barn, født i 2010 og 2017. På fritiden spiller jeg fotball, går turer i skog og mark, og er sammen med familien min.