Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Informasjon

I samarbeid med hjemmet skal barnehagen ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Gjennom foreldremøter, oppstartsamtaler, foreldresamtaler, SU-møter og andre møter legger barnehagen til rette for foreldresamarbeid og dialog.

I forbindelse med henting og levering har vi fokus på dialog med hjemmet. Vi benytter oss av den digitale kommunikasjonsplattformen MyKid. Der publiserer vi månedsplaner, nyhetsbrev, dagsrapporter og foreldre kan melde om sykdom, ferie og mye mer. Ved oppstart i barnehagen får alle foreldre en brukerprofil knyttet til sitt mobilnummer og en gjennomgang av de viktigste funksjonene i appen.

Barnehagen er opptatt av god kommunikasjon og ønsker å involvere foreldrene i tilrettelegging av tilbudet som fremmer enkeltbarnets helse, trivsel og utvikling.