Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

I samarbeid med hjemmet skal barnehagen legge til rette for at barnet får en trygg og god start. Vi legger til rette for trygg tilknytning og etablere gode relasjoner. Vi sørger for at de nye barna får tett oppfølging, slik at de kan oppleve tilhørighet og trygghet til å kunne leke, utforske og lære.

Barnet finner trøst og beroligelse i et overgangsobjekt (kosedyr, smokk, leke o.l) som barnet kjenner godt fra før. Det kan hjelpe barnet i innsovningsfasen, overganger, når de får vondt eller når dagen blir trist og lei fordi mamma og pappa ikke er der.

Personalet skal være en trygg base som barnet kan bevege seg ut fra, og som de kan komme tilbake til når de trenger trøst, nærhet og hjelp. Vi er sensitive overfor barnas individuelle behov og tar utgangspunkt i hvert enkelt barn.