Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Kontakt

Hege Sagvolden Thai
92 86 58 01
E-post

Velkommen til Heia FUS barnehage

Avdelinger

Neptun (3-5 år)
Pedagogisk leder:
Anna Chodnicka og Eirik Ulimoen
Tlf: 90 04 97 94
anna.chodnicka@bhg.no, eirik.ulimoen@bhg.no
Jupiter (3-5 år)
Pedagogisk leder:
Markus Sørlie Myrvold og Sandra Hammer Skråmestø
Tlf: 48 24 11 35
markus.myrvold@bhg.no, sandra.skramesto@bhg.no
Pluto (1 år)
Pedagogisk leder:
Gry Langerud Odde og Narinder Kaur
Tlf: 48 28 45 51
gry.odde@bhg.no, narinder.kaur@bhg.no
Mars (2 år)
Pedagogisk leder:
Cinzia Verzeletti og Paula Pereira Rønningen
Tlf: 90 11 41 01
cinzia.verzeletti@bhg.no, paula.ronningen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Hege Sagvolden Thai

Daglig leder

Utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Telemark, med fordypning i spesialpedagogikk. Jeg har i tillegg videreutdanning på BI for daglig ledere i barnehager. Har jobbet som assistent, pedagogisk leder og daglig leder, og startet i Heia som daglig leder i 2010, og i Sylling i 2013. Er opptatt av gode relasjoner mellom barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen, og faglig utvikling.

Markus Sørli Myrvold

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge. Videreutdanning innen pedagogisk veiledning og er praksisveileder for barnehagelærerstudenter. Har jobbet i FUS siden 2016. Jeg jobber for å stimulere barns livsmestring, slik at de blir rustet til å håndtere sitt eget liv på en god måte.

Sandra Hammer Skråmestø

Pedagogisk leder

Har jobbet i Heia Fus barnehage siden 2011 og som pedagogisk leder siden 2019. Er utdannet barnehagelærer ved Oslo Met og har fordypning i barn med særskilt behov for omsorg og opplæring. Jeg er CLASS resursperson i Heia og sertifisert CLASS observartør på storbarn. Jeg er også sertifisert i foreldreveilederprogrammet TIK (tuning in to kids). Jeg brenner for å skape gode relasjoner, gi barna muligheter til kreativ lek og utforskning.

Anna Chodnicka

Pedagogisk leder

Jeg har jobbet i Heia FUS Barnehage i 5 år som pedagogisk leder. Har jobbet mange år som assistent i en annen barnehage. Er utdannet som pedagogisk leder fra hjemlandet mitt og har fordypning i psykologi. Kan jobbe som lærer i grunnopplæring på skolen og jeg har tilleggsfag i kunst og håndverk. Jeg er opptatt at alle har det bra, blir sett og kjenner seg trygge. Er blid og fornøyd og kan alltid sees med et smil på lur.

Gry Langerud Odde

Pedagogisk leder

Er utdannet førskolelærer, og har jobbet som pedagogisk leder i Heia FUS barnehage siden vi åpnet i 2005. Jeg er opptatt av at barna får en god start i barnehagen, gi omsorg og trygghet, samt skape gode relasjoner. Jeg setter også glede og humor høyt i hverdagen.

Paula Pereira Rønningen

Pedagogisk leder

Jeg ble ferdig utdannet som forskolelærer i 2005 i Argentina. Jeg har jobbet i barnehage siden 2002 i Argentina, og begynte å jobbe i barnehage i Norge som pedagogisk leder i 2015. I 2016 begynte jeg å jobbe i Heia FUS på storebarnsavdeling. I 2019 studerte jeg Barnehagelærerutdannelse i et og halvt år ved USN for å godkjenne min argentinske utdannelse. I dag jobber jeg med de misnte barna og trives veldig godt. Som person er jeg målrettet, liker utfordinger, å lære nye ting og sette det faglige i praksis. Jeg er kreativ og liker å ha et godt team å jobbe med.

Narinder Kaur

Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Telemark, med videreutdanning i pedagogisk veiledning. Jobbet som pedagogisk leder i Heia FUS siden 2009. Jeg er opptatt av å gi barna omsorg og trygghet slik at vi kan skape gode relasjoner sammen. Det er viktig at alle blir sett, og får glede og trivsel i barnehagen.

Cinzia Verzeletti

Pedagogisk leder

Berit Friis Bergum

Kokk

Har jobbet i Heia FUS barnehage siden 2007. Er utdannet kokk, og har jobbet flere år på storbarnsavdelingene. Har de siste årene jobbet som kokk. Er verneombud og tillitsvalgt hos oss. 

Det er viktig for meg med humor og glede i hverdagen, både som en voksen for barna og som en kollega. Ønsker å gi barna omsorg og trygghet, og være en tilstedeværende voksen for barna. 

Sara Johanne Martinsen

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i Heia FUS barnehage siden 2020. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner, gi barna trygghet og omsorg og være med dem i leken. Jeg brenner for at barna skal få oppleve fysisk aktivitet og mestring i hverdagen.

Jessica M. L.

Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet i Heia FUS barnehage siden 2005, er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet med barn i 25 år. Jeg er opptatt av å gi barna gode opplevelser ute i naturen, liker å ta med barna på tur med minibussen og la dem få utforske nye områder. Jeg brenner for å være kreativ sammen med barna via forming, lek og dramatisering.

Britt Kjølås

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i Heia FUS siden 2008, og i 2018 tok jeg fagbrev i barne- og ungdomsarbeider. Jeg er opptatt av tilknytning, trygghet og gode relasjoner mellom barn og voksne. Jeg ønsker å legge til rette for nysgjerrighet, lek og læring.

Abida Jabbar

Assistent

Assistent med mange års erfaring fra Heia Fus barnehage. Jeg skaper tilhørighet og trygghet ved å lære, leke og utforske. Det er viktig for meg at alle barna blir sett, og jeg prøver å legge rette for gode og varierte dager.
Hanne Mejlænder-Larsen

Assistent

Jeg har jobbet i Heia FUS barnehage som assistent i 15 år. Jeg er opptatt av barns tilknytning og ønsker at barna skal få en best mulig oppstart når de begynner i barnehagen. De skal føle trygghet og omsorg hver dag. Jeg ønsker at barna skal føle at de kan være en del av fellesskap og kjenne på gleden ved å dele opplevelser med hverandre.   

Yen Thi Nguyen Hoang

Assistent

Jeg har jobbet i Heia FUS i 10 år. Jeg er opptatt av at barna er trygge fordi dette skaper et grunnlag for bedre læring. I tillegg er jeg også opptatt av å bygge opp relasjoner og tilrettelegge etter barna behov.

Elisabeth Holtebu

Assistent

Jeg har jobbet som fast vikar i Heia FUS i 2 år, og ble fast ansatt 1.8.22. Jeg er opptatt av at hvert enkelt barn får omsorg og føler trygghet i hverdagen. Humor og glede ønsker jeg å dele med barn og voksne i barnehagen.

Silje Bergersen

Assistent

Jeg har jobbet i Heia FUS siden Mars 2020, men vært langtidsvikar en god stund før det. Jeg jobber for å skape en omsorgsfull og trygg hverdag for barna, slik at de skal få en fin start i barnehagen.

Stian Kolås

Assistent

Jeg startet å jobbe i Heia FUS barnehage i februar 2023. Jeg har mange års erfaring i forskjellige barnehager. Er en utadvendt fyr, med masse energi og humor. Ønsker å skape gode barndomsminner for alle barn, få de til å føle seg sett og verdsatt. Er veldig glad i å lære barna ting, være seg naturen, sport, superhelter eller prinsesser.

Bettina Solvang

Ringevikar

Under utdanning ved USN Notodden, Barnehagelærer. Jobbet som vikar i Heia FUS siden november 2020. Tidligere årsstudium i Idrett. Idrett, fysisk aktivitet og kreativitet er noe jeg er opptatt av og ønsker å videreformidle til barna.

Ingrid Hjorthøy

Ringevikar

Har jobbet som assistent i Heia FUS barnehage i 1 år etter videregående, før jeg startet på studier. Studerer nå i Trondheim til å bli lærer, og jobber som vikar i barnehagen når jeg er hjemme.