Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Heia FUS barnehage

Avdelinger

Neptun (3-5 år)
Pedagogisk leder:
Anna Chodnicka og Eirik Ulimoen
Tlf: 90 04 97 94
anna.chodnicka@bhg.no, eirik.ulimoen@bhg.no
Jupiter (3-5 år)
Pedagogisk leder:
Markus Sørlie Myrvold og Sandra Hammer Skråmestø
Tlf: 48 24 11 35
markus.myrvold@bhg.no, sandra.skramesto@bhg.no
Pluto (1 år)
Pedagogisk leder:
Gry Langerud Odde og Narinder Kaur
Tlf: 48 28 45 51
gry.odde@bhg.no, narinder.kaur@bhg.no
Mars (2 år)
Pedagogisk leder:
Cinzia Verzeletti og Paula Pereira Rønningen
Tlf: 90 11 41 01
cinzia.verzeletti@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Hege Sagvolden Thai

Daglig leder

Utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Telemark, med fordypning i spesialpedagogikk. Jeg har i tillegg videreutdanning på BI for daglig ledere i barnehager. Har jobbet som assistent, pedagogisk leder og daglig leder, og startet i Heia som daglig leder i 2010. Er opptatt av gode relasjoner mellom barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen, og faglig utvikling.

Sandra Hammer Skråmestø

Pedagogisk leder

Har jobbet i Heia Fus barnehage siden 2011 og som pedagogisk leder siden 2019. Er utdannet barnehagelærer ved Oslo Met og har fordypning i barn med særskilt behov for omsorg og opplæring. Jeg er CLASS resursperson i Heia og sertifisert CLASS observartør på storbarn. Jeg er også sertifisert i foreldreveilederprogrammet TIK (tuning in to kids). Jeg brenner for å skape gode relasjoner, gi barna muligheter til kreativ lek og utforskning.

Markus Sørli Myrvold

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer ved Universitetet i Sørøst-Norge. Videreutdanning innen pedagogisk veiledning og er praksisveileder for barnehagelærerstudenter. Har jobbet i FUS siden 2016. Jeg jobber for å stimulere barns livsmestring, slik at de blir rustet til å håndtere sitt eget liv på en god måte.

Anna Chodnicka

Pedagogisk leder

Jeg har jobbet i Heia FUS Barnehage i 5 år som pedagogisk leder. Har jobbet mange år som assistent i en annen barnehage. Er utdannet som pedagogisk leder fra hjemlandet mitt og har fordypning i psykologi. Kan jobbe som lærer i grunnopplæring på skolen og jeg har tilleggsfag i kunst og håndverk. Jeg er opptatt at alle har det bra, blir sett og kjenner seg trygge. Er blid og fornøyd og kan alltid sees med et smil på lur.

Gry Odde

Pedagogisk leder

Er utdannet førskolelærer, og har jobbet som pedagogisk leder i Heia FUS barnehage siden vi åpnet i 2005. Jeg er opptatt av at barna får en god start i barnehagen, gi omsorg og trygghet, samt skape gode relasjoner. Jeg setter også glede og humor høyt i hverdagen.

Narinder Kaur

Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Telemark, med videreutdanning i pedagogisk veiledning. Jobbet som pedagogisk leder i Heia FUS siden 2009. Jeg er opptatt av å gi barna omsorg og trygghet slik at vi kan skape gode relasjoner sammen. Det er viktig at alle blir sett, og får glede og trivsel i barnehagen.

Eirik Ulimoen

Pedagogisk leder

Utdannet barnehagelærer ved Oslo MET med fordypning i barn med særskilte behov. Jobbet som pedagogisk leder siden høsten 2017. Har videreutdanning i ledelse fra BI og er sertifisert i foreldreveiledningsprogrammet TIK(tuning in to kids).

Det å bruke naturen som læringsarena ser jeg på som svært verdifullt og er noe jeg bruker hyppig i hverdagen. I skogen opplever barna mindre konflikter og får en mer praktisk, konkret og aktiv læring. Jeg er opptatt av at alle barn skal oppleve mestring og føle seg betydningsfulle.

Cinzia Verzeletti

Pedagogisk leder

Jeg er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer, med fordypning i spesial pedagogikk, med godkjenning fra Udir. Jeg er sertifisert i observasjonsverktøyet CLASS toddler. Jeg har jobbet med barn siden 2006 og begynte å jobbe i norske barnehager i 2012.  Jeg er opptatt av at hvert barn fortjener det beste av hver voksen og at alle blir sett. Jeg jobber hver dag for at hvert barn trives og har det gøy.

Berit Friis Bergum

Kokk

Har jobbet i Heia FUS barnehage siden 2007. Er utdannet kokk, og har jobbet flere år på storbarnsavdelingene. Har de siste årene jobbet som kokk. Er verneombud og tillitsvalgt hos oss. 

Det er viktig for meg med humor og glede i hverdagen, både som en voksen for barna og som en kollega. Ønsker å gi barna omsorg og trygghet, og være en tilstedeværende voksen for barna. 

Sara Johanne Martinsen

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i Heia FUS barnehage siden 2020. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner, gi barna trygghet og omsorg og være med dem i leken. Jeg brenner for at barna skal få oppleve fysisk aktivitet og mestring i hverdagen.

Jessica M. L.

Barne- og ungdomsarbeider

Har jobbet i Heia FUS barnehage siden 2005, er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet med barn i 25 år. Jeg er opptatt av å gi barna gode opplevelser ute i naturen, liker å ta med barna på tur med minibussen og la dem få utforske nye områder. Jeg brenner for å være kreativ sammen med barna via forming, lek og dramatisering.

Britt Kjølås

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i Heia FUS siden 2008, og i 2018 tok jeg fagbrev i barne- og ungdomsarbeider. Jeg er opptatt av tilknytning, trygghet og gode relasjoner mellom barn og voksne. Jeg ønsker å legge til rette for nysgjerrighet, lek og læring.

Marte Kind

Fagarbeider

Utdannet sosionom ved VID vitenskapelige høyskole i Oslo. Begynte å jobbe i Heia FUS barnehage april 2024. Har jobbet tett på mennesker i flere år, både innenfor barnehage, sykehjem, kirkens bymisjon og avlasting for barn- og unge med autisme og funksjonsnedsettelser.

Jeg er opptatt av at barna har det bra, og at de føler seg sett og hørt. Det å kunne være aktiv med barna og være en del av deres utvikling, synes jeg både er givende og spennende.

Abida Jabbar

Assistent

Assistent med mange års erfaring fra Heia Fus barnehage. Jeg skaper tilhørighet og trygghet ved å lære, leke og utforske. Det er viktig for meg at alle barna blir sett, og jeg prøver å legge rette for gode og varierte dager.
Hanne Mejlænder-Larsen

Assistent

Jeg har jobbet i Heia FUS barnehage som assistent i 15 år. Jeg er opptatt av barns tilknytning og ønsker at barna skal få en best mulig oppstart når de begynner i barnehagen. De skal føle trygghet og omsorg hver dag. Jeg ønsker at barna skal føle at de kan være en del av fellesskap og kjenne på gleden ved å dele opplevelser med hverandre.   

Yen Thi Nguyen Hoang

Assistent

Jeg har jobbet i Heia FUS i 10 år. Jeg er opptatt av at barna er trygge fordi dette skaper et grunnlag for bedre læring. I tillegg er jeg også opptatt av å bygge opp relasjoner og tilrettelegge etter barna behov.

Elisabeth Holtebu

Assistent

Jeg har jobbet som fast vikar i Heia FUS i 2 år, og ble fast ansatt 1.8.22. Jeg er opptatt av at hvert enkelt barn får omsorg og føler trygghet i hverdagen. Humor og glede ønsker jeg å dele med barn og voksne i barnehagen.

Silje Bergersen

Assistent

Jeg har jobbet i Heia FUS siden Mars 2020, men vært langtidsvikar en god stund før det. Jeg jobber for å skape en omsorgsfull og trygg hverdag for barna, slik at de skal få en fin start i barnehagen.

Stine Christensen

Assistent

Jeg startet å jobbe i Heia FUS barnehage 01.02.2023. Jeg synes det er givende å jobbe med mennesker og føler derfor det er spennende å starte med de aller minste. Jeg er opptatt av å gi barna trygghet og omsorg. Lek er viktig for barns utvikling og jeg ønsker å være tilstede for barna.

Ingrid Hjorthøy

Ringevikar

Har jobbet som assistent i Heia FUS barnehage i 1 år etter videregående, før jeg startet på studier. Studerer nå i Trondheim til å bli lærer, og jobber som vikar i barnehagen når jeg er hjemme.