Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Circle of Security (COS)

Tekst og bilde er hentet ut fra boken: Se barnet innenfra - Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen, av Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Oiestad

Vi anbefaler også å gå inn på nettstedet: https://www.folkom.no/ Der finnes det filmer som er knyttet opp mot Trygghetssirkelen.

Cirkle of security (COS)

I arbeidet med å skape gode relasjoner og trygghet til hvert enkelt barn, bruker vi trygghetssirkelen som utgangspunkt. (Circle of security). Trygghetssirkelen synliggjør to grunnleggende behov hos barnet. Behov for tilknytning og behov for utforskning. For å ivateta disse behovene, må vi voksne være en sikker havn, som tar i mot barnet når det har behov for trøst, kontakt og omsorg. Samt å være en trygg base som støtter barnet i utforskning av omverdenen. Barnet har derfor behov for å være avhengig og selvstendig. Vi voksne må se hvor i denne sirkelen barnet befinner seg og møte det, støtte og utfordre derifra.

Peronalet må være tilstede og tilgjengelige. Der for skal vi ALLTID være større, sterkere, klokere og god. Når det er mulig skal vi følge barnets behov og når det trengs, skal vi ta ledelsen.