Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Eli Solgun Eriksmoen
95 89 79 65
E-post

Velkommen til Helledammen FUS barnehage

Avdelinger

Tommeliten
Pedagogiske ledere:
Helena Malbasa
Tlf: 48311321
tommeliten.helledammen@bhg.no
Veslefrikk
Pedagogiske ledere:
Seija Svantesson og Veronika Dahl
Tlf: 48311322
veslefrikk.helledammen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eli Solgun Eriksmoen Daglig leder

Eli har over 20 års erfaring fra barnehage, både kommunal og privat drift. Hun har vært ansatt i FUS siden 2011 som daglig leder.

Eli er opptatt av å fremme lekens verdi i barnehagen gjennom et godt arbeidsmiljø og foreldresamarbeid. Hun har høy relasjonskompetanse,  og er opptatt av tydelige rolleavklaringer. I alle avgjørelses som tas, skal barnets beste komme først. 

Seija Svantesson Pedagogisk leder på Veslefrikk

Seija begynte i Helledammen FUS barnehage i desember, 2019. I Sverige utdannet hun seg til fagarbeider og senere til barnehagelærer og småskolelærer. Til sammen har hun jobbet med barnegrupper i forskjellig aldre i over 20 år.

For Seija er det viktig å skape gode relasjoner med både barn og voksne. Hennes intensjon er at barna får oppleve trygghet og trivsel i en lekefull og meningsfull hverdag, der barna får lære og utvikles utifra egne forutsetninger.

Helena Malbasa Pedagogisk leder på Tommeliten

Helena har jobbet i Helledammen FUS barnehage som pedagogisk leder siden 2014.

I løpet av 2019 gjennomførte hun en hoveoppgave i faget metodikk innen tema idividualisert pedagisk arbeid med barnehagebarn.

Helena er opptatt av å kunne tilrettelegge hverdagen til barna slik at hvert barn får en optimal utvikling. Hun er varm, omsorgsfull og anerkjennende i sine møter med barn og foreldre.

Veronika Dahl Pedagogisk leder på dispenasjon på Veslefrikk

Veronika utdannet seg til barne - og ungdomsarbeider og tok eksamen. Dette året skal hun gjennomføre den praktiske prøven. Hun er opprinnelig utdannet gullsmed. Veronika er omsorgsfull og lyttende i møtet med barna. Hun er også engasjert og kreativ. 

Moonika Umb Medagogisk medarbeider på Veslefrikk

Moonika er opprinnelig fra Estland og utdannet seg der som syerske. Hun har bodd i Norge i 19 år nå, og har jobbet 10 år i barnehage. Hun har gjennomført den skriftlige delen av barne - og ungdomsaarbeiderfaget.

Moonika er varm, omsorgsfull og imøtekommende med det enkelte barn.

Anita Mathisen Pedagogisk medarbeider på avdeling Tommeliten

Anita er utdannet helsefagarbeider og har over 30 års erfaring innen psykiatri og eldreomsorg. Hun har jobbet 8 år i barnehage, som assistent og har også erfaring som pedagogisk leder på dispenasjon.

Anita er opptatt av at barn skal føle mestring. Hun er goså svært opptatt av å hjelp barn til å sette ord på følelsene sine.

Rosalie Karijord Pedagogisk medarbeider på Tommeliten

Rosalie er ansatt som pedagogisk medarbeider i Helledammen FUS barnehage. Hun har gjennomført kurs i Barne - og ungdomsarbeid i regi av Folkeuniversitetet i Drammen og tar sikte på å ta fagbrevet når hun har opparbeidet nok praksis. 

Mamie Kabamba Pedagogisk medarbeider på Tommeliten

Mamie har jobbet som pedagogisk medarbeider i barnehage i mange år og vil for barnehageåret 23/24 være ansatt på avdeling Tommeliten somstøtteressurs.

Farga Salih

Farga er i Helledammen FUS barnehage på 2. året i arbeidstrening. Hun starter på barne - og ungdomsarbeider-faget på Folkeuniversitetet i Asker i september. Gjennom uken vil hun ha 2 dager med undervisning og 3 dager med praksis i barnehagen, på avdeling Tommeliten.

Farga er deltagende i barnas lek på barnas premisser.

Farga har selv 6 barn og 2 barnebarn på 6 og 0 år.

Teddy Støttespiller på Tommeliten

Teddy har fulgt med på barnas hverdag i barnehagen i flere år. Gjennom perioder av året, har han fått følge med de eldste hjem, enten over helgen eller gjennom en hel uke. Dette har vært et tilbud som har blitt godt tatt i mot av barna og også blitt godt fulgt opp av foreldrene. Når barnet og Teddy kommer tilbake til barnehagen igjen, har barnet kunne fortelle til resten av barnegruppen hva Teddy har opplevd sammen med dem. Dette er god sosial trening, både til å være i fokus og å holde fokus.

Glenn Dahl vaktmester

Gelnn er barnehagens faste vaktmester. Han er et kjent ansikt for de aller fleste barna.