Hopp til innhold

Helledammen FUS barnehage

Helledammen FUS barnehage er en 2 avdelingsbarnehage beliggende på Spikkestad, med plass til inntil 54 barn, fordelt i 2 separate bygg. De yngste barna, fra 1 - 2 år, på Veslefrikk og de eldste barna, fra 3 - 6 år, på Tommeliten. I Helledammen finner du de kreative, tilstedeværende og observerende voksne som er opptatt av å være sammen med barnet her - og nå. De befinner seg der hvor barnet er i sin lek. Du finner den voksne til stede med barnet i en igangsettende lek på gulvet, i sofaen med en bok, innerst i den nybygde lekehytta og oppe i trærne og buskene, hele tiden i nærheten av barnet for å hjelpe til med å utvikle barnets lek-kompetanse. Vi er opptatt av nærhet og tilgjengelighet. Det er her det gode samspillet, de gode samtalene og de nære relasjonene dannes. Det er alltid barnets beste innenfor trygge rammer, som er i fokus. Med 2 bygg, felles uteområder som kan avskjermes til mindre områder med gjerder og porter, gir det god anledning til å være sammen, og av og til være hver for seg i leken, alt etter hva det enkelte barnet har behov for. Vi er aktivt brukere av nærmiljøet og bruker gymsalen på ROS Arena så og si ukentlig, noen ganger alene og som oftest med ungdomskole-elevene som kommer og blir med i leken med barna i spisepausen sin. Vi er fast på Røykenbadet med 4 - og 5 - åringene og har faste turdager i uken hvor barna går på tur, - både innenfor og utenfor barnehagens gjerder. Når barnet forlater barnehagen og skal begynne på skolen har det fått med seg i sekken sin en selvstendighet og trygghet på hvem det selv er, de har fått en vennekompetanse, ved å ha kunnskap om det å være en venn og det å bli en venn for andre, - og de er eksperter i lek!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Tommeliten
Pedagogiske ledere:
Helena Malbasa og Harald Kjos
Tlf: 48311321
tommeliten.helledammen@bhg.no
Veslefrikk
Pedagogisk leder:
Tina Sobotzik
Tlf: 48311322
veslefrikk.helledammen@bhg.no