Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 16:30
  Vi har
ledig plass!
1-3 år
3-5 år
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Lene Osenbroch
99 21 70 89
E-post

Velkommen til Herefoss FUS barnehage

Avdelinger

Humlene
Avdelingsleder:
Marianne Skjolden
Tlf: 99217086
humlene.birkenes@bhg.no
Hegrene
Avdelingsleder:
Tomas Malmberg
Tlf: 99217086
hegrene.birkenes@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Nestleder, Veronica Oxaas

Jeg har jobbet i barnehage i 16 år. I 2012 ble jeg ferdig utdannet Barnehagealder. Jeg har 15 studiepoeng i viderutdanning i gruppe, samspill og kommunikasjon. Jeg trives godt i miljøer med faglig kompetanse og ser på egenutvikling og kommunikasjon som viktig i arbeid med barn. Det er viktig for meg at barn bli både sett, hørt og verdsatt. Viktig for meg å være tilstede som voksen og at jeg gir av meg selv. Jeg e romsorgsfull, gir barna tid og ro til gode samtaler og god lek.

Fra september 2022, ble jeg nestleder i  barnehagen. Har i samarbeid med dagig leder ansvar for drift, faglig oppfølging osv.. Har hovedansvar for å følge opp vedtak på spesialpedagogisk hjelp. Det innebærer oppfølging av barn, ansatte samt samarbeid med eksterne instanser som PPT og SPT.

Daglig leder Lene Osenbroch

Utdannet barnehagelærer. Fordypning i organisasjon og ledelse. Videreutdanning i pedagogikk og familieterapi.  Ble sertifisert i Tuning in to Kids(TIK) i 2021. 

Jobbet 22 år som daglig leder i private barnehager. Har også mange års erfaring fra avdeling i direkte arbeid med barna ifm delt stilling som styrer og pedagogisk leder. Opptatt av barn-voksen relasjonen for å skape en trygg og god læringsarena for barna. Barn skal bli sett, hørt, møtt og anerkjent for den de er. Vi voksne skal veilede og støtte på en omsorgsfull, tydelig og trygg måte. Jobber for å sikre utvikling og kvalitet i barnehagen. Som daglig leder har jeg en åpen dør, jeg ønsker å være tilgjengelig for både foreldre og ansatte. Det er viktig for meg å ta meg tid til en ekstra prat ved behov, gi støtte, råd og veiledning.

Pedagogisk medarbeider, Eva Bendiksen

Jeg har jobbet i barnehage i 30 år. Det viktigste for meg i møte med barna er at de opplever meg som en trygg person. En voksen de kan krype opp i fanget til når de trenger det. Jeg liker å være ute i skog og mark. Jeg er opptatt av barns medvirkning og tar de med på aktiviteter både inne og ute. Enten det er at vi undrer oss sammen om ting, at de hjelper til med ulike gjøremål som f.eks. å finne ting på lageret, hjelpe på kjøkkenet osv..., så er min tanke at barna opplever seg sett og viktige og de lærer samtidig . Det er viktig for meg.

Barne- og ungdomsarbeider, Marte Pettersen

Jeg var ferdig utdannet Barne- og Ungdomsarbeider i 2017 og har 8 års erfaring fra barnehage.

Jeg har jobbet i Herefoss FUS siden mars 2022. begynte som ringevikar og fikk etterhvert midlertidig stilling ifm vedtak på ekstra ressurser i barnehagen. Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe i barnehage. Jeg elsker å leke med barna. Jeg er en trygg voksen som har et fang til alle barna når de trenger det. Jeg er glad i forming og aktiviteter både inne og ute. Jeg er glad i turer og glad i  å lage mat sammen med barna.

Jeg er oppptatt av å se hvert enkelt barn og møte dem på følelsene deres.

Pedagogisk leder Marianne Skjolden

Jeg ble ansatt i Herefoss FUS fra 1.juni 2023 og er pedagogisk leder på Humlene.

Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer i 2021 og har fordypning i småbarnspedagogikk med vekt på musikk og drama.

Jeg er positiv, engasjert og omsorgsfull.

Jeg bruker mye musikk sammen med og i møte med barna. Dette for å skape gode relasjoner og godt samhold. Jeg elsker å samlinger med barna. Her kan vi sammen snakke og reflektere rundt ting vi har gjort. Samtidig er det en arena der barna kan komme med innspill på ting vi skal gjøre. Ting kan endre seg og utvikle seg med barns medvirkning. For meg er samlingsstund en arena som gir oss mange muligheter der vi kan skape trygge og gode opplevelser sammen.

Det viktigste for meg er at barna ser på meg som en trygg og omsorgsfull voksen. En voksen de kan komme til når de trenger et fang, har noe å fortelle ting, trenger en klem eller for å få meg med i leken.

Pedagogisk leder, Tomas Malmberg

Jeg er nyansatt pedagogisk leder i Herefoss FUS fra 26.juni 2023.

Jeg er utdannet barnehagelærer med fordypning i utefag, friluftsliv og biologi.

Jeg er positiv, engasjert og imøtekommende. Har et hjerte som banker for de som trenger det mest. Det aller viktigste for meg som barnehagelærer er å kunne være en trygg og tilgjengelig voksen som er generøs i relasjoner og som hjelper å bygge opp under barnas selvfølelse og selvstendighet.

Jeg er stor tilhenger av å bruke utemiljøet som pedagogisk plattform. Utemiljøet er en kilde til dynamisk, utforskende og engasjerende opplevelser for barna. Det er en fin arena for barnas helhetlige utvikling, samtidig som den fremmer forbindelsen deres med omgivelsene og naturen.

Et annet element i barnehagen som er viktig for meg er barnas  lek. Dette er noe jeg mener skal tas på alvor, nettopp fordi leken er en naturlig og grunnleggende del av barns utvikling og væremåte. Gjennom lek øver barna seg på og utforsker ulike ferdigheter, samtidig som det gir en arena for sosial utvikling. Utvikling av empati, selvuttrykkelse, kreativitet, språk og generell trivsel.

Hedda Hovda

Jeg er midlertidig ansatt i Herefoss FUS barnehage fra 1.mars 2023. Jeg er ansatt som støtteressurs på enkeltbarn i barnehagen.

Mer info kommer