Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Birkenes FUS barnehage avd. Birkeland

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Lene Osenbroch
Daglig leder

Tlf: 99 21 70 89
E-post: dl.birkenes@bhg.no
Birkenes FUS barnehage as avd. Birkeland

Velkommen til Birkenes FUS Barnehage AS:)

TRENGER DU BARNEHAGEPLASS TIL HØSTEN? VI HAR LEDIGE PLASSER FRA AUGUST 2021:)

Birkenes FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen består av 2 bygg. Barnehagen på Birkeland åpnet i nye flotte lokaler i august 2015 og barnehagen på Herefoss åpnet i flotte nye lokaler i august 2013

Birkenes FUS barnehage avd.Birkeland  ligger sentrumtsnært på Birkeland. Vi har et stor og flott bygg med lyse og fine innelokaler. Vi har 5 avdelinger, 3 avdelinger for 3-6 år og 2 avdelinger 0-3 år. Vi er fornøyd med å ha et fint Inne og utemiljø og vi har en flott grillhytte som alle kan kose seg i.

Birkenes FUS Barnehage, avd.Herefoss,ligger i naturskjønne omgivelser på Herefoss. Barnehagen er utformet med 2 avdelinger, avd. Humlene og avd. Hegrene. Pga. antall barn er barna samlet som en avdeling. Barna deles i mindre grupper etter behov.

Våre åpningstider:

Vi er stolte over å kunne si at Avdelingen på Birkeland har kommunens beste åpningstider. Åpningstid fra og med 1.desember 2019  er  06.45-16.30.

Vi har sommeråpent barnehage og dermed stort sett åpent hele året. Vi holder stengt  julaften og nyttårsaften og 5 planleggignsdager pr. år.

 Våre åpningstider gir større fleksibilitet for dere foreldre ift. å velge ferie for barna tilpasset ferie på deres arbeidsplass:) Det er imidlertid viktig at foreldre innen gitte frister sier fra om ferie tilknyttet hovedferier. Dvs. høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie. Ferie for barna er regulert i våre vedtekter. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal være sammenhengende om sommeren.

Avdeling Herefoss har åpningstid fra kl.07.00-16.30. Herefoss holder sommerlukket i uke 29,30 og 31

Våre verdier og visjoner

Våre satsingsområder er:

Metodene vi bruker er Prosjektbasert læring og Circle of Security(COS)

COS handler om å etablere en trygg og god Voksen-barn relasjon. Vi er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø for barna. De trenger en god tilknytning til de voksne i barnehagen for å kunne leke, utforske og lære.

Trygghet og gode relasjoner er de viktigste byggestener for å skape et godt miljø for læring og utvikling.

I tråd med COS gjennomfører vi derfor en Foreldreaktiv tilvenning ved oppstart i barnehagen

For at barn skal ha godt med energi til lek, utforskning og læring har vi vårt eget matkonsept Smartmat som sikrer barna riktig og god næring gjennom dagen. Vi har fullkosttilbud som betyr at vi serverer frokost og to lunsjmåltider i løpet av dagen. Dere betaler 400/mnd for et fullverdig kostholdstilbud hos oss.

                                                                                                                              

Hos oss kommer barnet først

Vi setter Barnas medvirkning høyt. Vi fokuserer vi på at hvert enkelt barn skal finne sin plass i barnegruppen og føle at de er en del av fellesskapet. Vi jobber for at alle barn skal ha venner i barnehagen.

Voksne skal gi omsorg og sørge for at hvert enkelt barn blir sett, hørt og møtt i hverdagen.Vi skal hele tiden jobbe for å etablere tryggehet og gode relasjoner mellom voksen -barn og mellom barn-barn.

Dette fordi vi hele tiden skal tilrettelegge for et trygt og godt læringsmiljø  for barna. For å sikre at barn utvikler seg og får et tilrettelagt læringsmiljø har vi utarbeidet en Progresjonsplan. Progresjonsplanen sier noe om hva barn på de ulike alderstrinn skal få erfaring med i barnehagen for å tilrettelegge for lærng og utvikling.                          

Hos oss har vi et høyt faglig miljø i barnehagen. Vi er opptatt av at vårt Personal skal øke kompetansen og utvikle seg i takt med samfunnet. Vi vil alltid tilstrebe å oppnå våre mål.

FUS kjedens hovedmål: Å bli Norges beste barnehager

Hvordan:

  • Vi skal jobbe forskningsbasert. Vi skal bygge vårt arbeid på hva forskning sier er det beste ift. barns utvikling og læring. Vi har stor fokus på voksenrollen i dette arbeidet.
  • Vi skal ta i bruk observasjonsverktøy CLASS for å sikre kunnskap om voksnes styrker og utfordringer. På den måten vil vi jobbe for å å utvikle kompetansen vår, jobbe for å fremme trygge og lærings og utvikliingsmiljø for barna:)
  • Observasjon av barna for å sikre progresjon

Søk barnehageplass

Avdelinger

Tommeliten
Avdelingsleder:
Helene Bie
Tlf: 99217082
tommeliten.birkenes@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Hege Fossmark Kylland
Tlf: 99217088
askeladden.birkenes@bhg.no
Knerten
Avdelingsleder:
Sandra Severinsen
Tlf: 99217083
knerten.birkenes@bhg.no
Bukkene Bruse
Avdelingsleder:
Veronica oxaas
Tlf: 99217085
bukkenebruse.birkenes@bhg.no
Trollungene
Avdelingsleder:
Nancy Moland
Tlf: 99217084
trollungene.birkenes@bhg.no