Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16:30

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Lene Osenbroch
99 21 70 89
E-post

Velkommen til Birkenes FUS barnehage avd. Birkeland

Velkommen til Birkenes FUS Barnehage AS:)

TRENGER DU BARNEHAGEPLASS, VI HAR LEDIGE PLASSER

BEMANNING: Vi, som alle andre barnehager i kommunen følger lovbestemt bemanningsnorm. Dvs. vi beregne 1 voksen pr. 3 barn under 3 år og 1 voksen pr. 6 barn over 3 år. Vi har full pedagogtetthet iht lovbestemt pedagognorm, dvs. 1 pedagog pr. 14 barn over 3 år og 1 pedagog pr. 7 barn under 3 år. Vi har ingen pedagoger på dispensasjon, alle våre pedagoger har barnehagelærerutdanning. Bemanning beregnes utfra antall barn over og under 3 år på huset.

Birkenes FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen består av 2 bygg. Barnehagen på Birkeland åpnet i nye flotte lokaler i august 2015 og barnehagen på Herefoss åpnet i flotte nye lokaler i august 2013

Birkenes FUS barnehage avd.Birkeland  ligger sentrumtsnært på Birkeland. Vi har et stort og flott bygg med lyse og fine innelokaler. Vi har 5 avdelinger, 3 avdelinger for 3-6 år og 2 avdelinger 0-3 år. Vi er fornøyd med å ha et fint Inne og utemiljø og vi har en flott grillhytte som alle kan kose seg i.

Birkenes FUS Barnehage, avd.Herefoss,ligger i naturskjønne omgivelser på Herefoss. Barnehagen er utformet med 2 avdelinger, avd. Humlene og avd. Hegrene. Pga. antall barn er barna samlet som en avdeling. Barna deles i mindre grupper etter behov.

Trenger du litt hjelp til å finne gode klær til barnet ditt?  Ta en titt på fusfordel.no/ kanskje du finner noe passende der. Utvalget vil utvides etterhvert.

Våre åpningstider:

Vi er stolte over å kunne si at Avdelingen på Birkeland har kommunens beste åpningstider. Åpningstid fra og med 1.desember 2019  er  06.45-16.30.

Vi har sommeråpent barnehage og dermed stort sett åpent hele året. Vi holder stengt  julaften og nyttårsaften og 5 planleggingsdager pr. år.

 Våre åpningstider gir større fleksibilitet for dere foreldre ift. å velge ferie for barna tilpasset ferie på deres arbeidsplass:) Det er imidlertid viktig at foreldre innen gitte frister sier fra om ferie tilknyttet hovedferier. Dvs. høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie. Ferie for barna er regulert i våre vedtekter. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker skal være sammenhengende om sommeren.

Avdeling Herefoss har åpningstid fra kl.07.00-16.30. Herefoss holder sommerlukket i uke 29,30 og 31

Kompetanseutvikling og kvalitetsssikring:

Barnet først - er ikke bare FUS sitt slagord, men også en intern kompetanseutvikling og en kvalitetssikring for barnehagene våre. Den skal gi våre ansatte innsikt og opplæring i bl.a Class(Classroom Assessement Scoring System) og TIK(Tuning into Kids). 

Våre verdier og visjoner

Våre satsingsområder er:

Metodene vi bruker er Prosjektbasert læring og Circle of Security(COS)

COS handler om å etablere en trygg og god Voksen-barn relasjon. Vi er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø for barna. De trenger en god tilknytning til de voksne i barnehagen for å kunne leke, utforske og lære.

Trygghet og gode relasjoner er de viktigste byggestener for å skape et godt miljø for læring og utvikling.

I tråd med COS gjennomfører vi derfor en Foreldreaktiv tilvenning ved oppstart i barnehagen

For at barn skal ha godt med energi til lek, utforskning og læring har vi vårt eget matkonsept Smartmat som sikrer barna riktig og god næring gjennom dagen. Vi har fullkosttilbud som betyr at vi serverer frokost og to lunsjmåltider i løpet av dagen. Dere betaler 400/mnd for et fullverdig kostholdstilbud hos oss.

                                                                                                                              

Hos oss kommer barnet først

Vi setter Barnas medvirkning høyt. Vi fokuserer vi på at hvert enkelt barn skal finne sin plass i barnegruppen og føle at de er en del av fellesskapet. Vi jobber for at alle barn skal oppleve å ha venner i barnehagen.

Voksne skal gi omsorg og sørge for at hvert enkelt barn blir sett, hørt og møtt i hverdagen.Vi skal hele tiden jobbe for å etablere tryggehet og gode relasjoner mellom voksen -barn og mellom barn-barn.

Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vårt mål er å bygge gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap, gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Vi jobber for å utvikle barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mer av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd og har utarbeidet Handlingsplan for forebygging av krenkelser og mobbing. Planene er nå revidert i forbindelse med innføring av nulltoleranse og aktivitetsplikt i barnehagene. Se gjerne Barnehagemiljø og Udir, tips til foreldre

Vi skal hele tiden skal tilrettelegge for et trygt og godt læringsmiljø  for barna. For å sikre at barn utvikler seg og får et tilrettelagt læringsmiljø har vi også utarbeidet en Progresjonsplan. Progresjonsplanen sier noe om hva barn på de ulike alderstrinn skal få erfaring med i barnehagen for å tilrettelegge for læring og utvikling.        

Dette fordi vi hele tiden skal tilrettelegge for et trygt og godt læringsmiljø  for barna. For å sikre at barn utvikler seg og får et tilrettelagt læringsmiljø har vi utarbeidet en Progresjonsplan. Progresjonsplanen sier noe om hva barn på de ulike alderstrinn skal få erfaring med i barnehagen for å tilrettelegge for lærng og utvikling.                          

Hos oss har vi et høyt faglig miljø i barnehagen. Vi er opptatt av at vårt Personal skal øke kompetansen og utvikle seg i takt med samfunnet. Vi vil alltid tilstrebe å oppnå våre mål.

FUS kjedens hovedmål: Å bli Norges beste barnehager

Hvordan:

  • Vi skal jobbe forskningsbasert. Vi skal bygge vårt arbeid på hva forskning sier er det beste ift. barns utvikling og læring. Vi har stor fokus på voksenrollen i dette arbeidet.
  • Vi skal ta i bruk observasjonsverktøy CLASS for å sikre kunnskap om voksnes styrker og utfordringer. På den måten vil vi jobbe for å å utvikle kompetansen vår, jobbe for å fremme trygge og lærings og utvikliingsmiljø for barna:)
  • Observasjon av barna for å sikre progresjon

Avdelinger

Tommeliten
Avdelingsleder:
Helene Bie
Tlf: 99217082
tommeliten.birkenes@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Natalia Hampelska
Tlf: 99217088
askeladden.birkenes@bhg.no
Knerten
Avdelingsleder:
Sandra Severinsen
Tlf: 99217083
knerten.birkenes@bhg.no
Bukkene Bruse
Avdelingsleder:
Veronica Oxaas og Cathrine Bjørnestøl
Tlf: 99217085
bukkenebruse.birkenes@bhg.no
Trollungene
Avdelingsleder:
Hege Kylland
Tlf: 99217084
trollungene.birkenes@bhg.no