Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07.00 - 16:30
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.24
3-5 år fra 01.08.24
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Lene Osenbroch

Velkommen til Birkenes FUS barnehage

Avdelinger

Tommeliten
Avdelingsleder:
Helene Bie
Tlf: 99217082
tommeliten.birkenes@bhg.no
Askeladden
Avdelingsleder:
Iselin hauge
Tlf: 99217088
askeladden.birkenes@bhg.no
Knerten
Avdelingsleder:
Sandra Severinsen
Tlf: 99217083
knerten.birkenes@bhg.no
Bukkene Bruse
Avdelingsleder:
Cathrine Bjørnestøl
Tlf: 99217085
bukkenebruse.birkenes@bhg.no
Trollungene
Avdelingsleder:
Hege Kylland
Tlf: 99217084
trollungene.birkenes@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Pedagogisk leder, Siren Lunden

Jeg er nyansatt pedagogisk leder i Birkenes FUS fra 1.desember 2022. Jobber for tiden på avdeling Askeladden.

Jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2021 og har fordypning i småbarnspedagogikk. Jeg er opptatt av å se hvert barn og av å møte dem på følelser og opplevelser.

For meg er det viktig å være varm og omsorgsfull i møte med barna. Dette for å legge et godt grunlag for å bygge trygge relasjoner i barnehagehverdagen.

Pedagogisk leder, Synne Lior

Nyansatt fra 15.desember 2022. Jobber pr. nå på avdeling Bukken Bruse.

Jeg var feridg utdannet Barnehaglærer i 2015. Jeg har jobbet på SFO og på barneskole siden.

Jeg har et stort hjerte for barn og for at barn skal opplever trygghet, vennskap og omsorg. Jeg er opptatt av å "ta barn på fersken" i å gjøre god gjerninger og når de tar gode og fornuftige valg.

Barndommen har en stor egenverdi, og jeg føler meg så heldig som jobber i barnehage.

Daglig leder Lene Osenbroch

Utdannet barnehagelærer. Fordypning i organisasjon og ledelse. Videreutdanning i pedagogikk og familieterapi.  Ble sertifisert i Tuning in to Kids(TIK) i 2021.

Jobbet 22 år som daglig leder i private barnehager. Har også mange års erfaring fra avdeling i direkte arbeid med barna ifm delt stilling som styrer og pedagogisk leder. Opptatt av barn-voksen relasjonen for å skape en trygg og god læringsarena for barna. Barn skal bli sett, hørt, møtt og anerkjent for den de er.  Jeg er opptatt av tidlig innsats. Viktig at barn som trenger det får tidlig og riktig oppfølging fo rå utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Vi voksne skal veilede og støtte på en omsorgsfull, emosjonsveiledende, tydelig og trygg måte.

Jeg er opptatt av å jobbe for å sikre utvikling og kvalitet i barnehagen. Som daglig leder har jeg en åpen dør, jeg ønsker å være tilgjengelig for både foreldre og ansatte. Det er viktig for meg å ta meg tid til en ekstra prat ved behov, gi støtte, råd og veiledning.

Pedagogisk medarbeider, Janne Solås

Har jobbet i barnehage siden 2011. Trives veldig godt med å jobbe med barn. Min bakgrunn er utdannelse innen handel og kontor, med reklame som valgfag. Jobbet 10 år innen dette feltet som serigrafisk trykker før jeg begynte i barnehage. Det viktigste for meg er at barn skal være trygge i møte med oss voksne. Min sterke side er at barn blir fort trygg på meg. "Når ett barn rekker armene opp å vil til deg, det gir en herlig følelse av tillit og trygghet"

Pedagogisk leder, Sandra Severinsen

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Jeg har jobbet som pedagogisk leder i Birkenes FUS siden 2018 og trives veldig godt! Jeg trives veldig godt med både store og små barn og syns det er utrolig spennende å følge barnas utvikling gjennom barnehageårene. Det er veldig viktig for meg at barna opplever meg som en varm, god og trygg voksenperson med mye glede å gi til barna 🙂

I 2023 ble jeg sertifisert som Class ressursperson i barnehagen. En kompetanseheving som bidrar til egenutvikling for min del. I tillegg brukes kompetansen ifm veiledning av personalet så vi sammen kan utvikle oss til det beste for barna.

Pedagogisk medarbeider Anniken Botn Eikenes

Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet som dette både på sykehus, i rusomsorgen og på barnevernsinstitusjon. Jeg har også studert mental helse for barn og unge, samt tatt studier for å bli Barne-og ungdomsarbeider. Jeg har jobbet i barnehage i 8år. Gjennom møtene jeg hatt med mennesker i de ulike jobbene jeg har hatt, har jeg erfart hvor viktig det er at barn har varme, trygge og forutsigbare voksne rundt seg som ser de, lytter til de og lar barna få ha en stemme som høres og lyttes til. Nettopp derfor er det viktig for meg å være en slik voksen i møte med barna i barnehagen vår. En varm, trygg og forutsigbar voksen som ser på barna med varme øyne, lytter til de og møter de der de er.

Pedagogisk medarbeider, Torunn Raen

Jeg har 12 års erfaring fra barnehage. Jobbet i flere år som vikar og7eller i midlertidige stillinger som støttepersonell for barn med sørskilte behov. For meg er det viktig å være en trygg voksne som viser barna at det er trygt å komme til meg. Barna skal føle seg velkommen hos meg og kjenne at det er trygt. Jeg opplever meg selv som en veldig hjelpsom person med høy arbeidsmoral.

Barne- og ungdomsarbeider, Kristine Rugsland

Jeg er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Har 12 års erfaring fra barnehage. Det som er viktig for meg i møte med barna, er å se hvert enkelt barn, møte de på deres nivå og anerkjenne deres følelser. Jeg skal bidra til å bygge vennskap og trygge gode relasjoner. Det er viktig for meg å tilrettelegge for å skape gode opplevelser for barna hver dag.

Pedagogisk medarbeider, Lisabeth Larsen

Jeg har jobbet 19 år i barnehage. For meg er det viktig å møte barn på en likeverdig måte. Jeg har jobbet noen år som støtteressurs på barn med særskilte behov. I den forbindelse har jeg opparbeidet meg en del ekstra erfaring og kompetanse knyttet til traumebasert omsorg og det å tilrettelegge for språkutvikling hos barn med forsinket språkkompetanse.

Barne- og ungdomsarbeider Janne Raen

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i over 10 år. I møte med barn er det viktig for meg å være en trygg voksen. Jeg er en veldig kreativ person og er glad i å kunne bruke kreativiteten i hverdagen på jobb.

Barne- og ungdomsarbeider, Helene Wersland

Jeg er utdannet barne-. og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage siden 2009. Jeg er opptatt av å se hvert enkelt barn og møte de på en trygg, omsorgsfull og god måte.

Nestleder, Veronica Oxaas

Jeg har snart jobbet i barnehage i 16 år. I 2012 ble jeg ferdig utdannet barnehagelærer. Jeg har i tillegg tatt 15 studiepoeng på Universitetet i Agder med «gruppe, samspill og kommunikasjon». Jeg trives godt i miljøer med faglig kompetanse, og ser på egenutvikling og kommunikasjon som viktig i arbeid med barn. Det er viktig for meg at barn blir både sett, hørt og verdsatt. At jeg som voksen er tilstede og gir av meg selv. Er omsorgsfull, gir barna tid og ro til gode samtaler og god lek.

Fra september 2022 ble jeg nestleder i barnehagen. Har i samarbeid med daglig leder ansvar for drift, faglig oppfølging osv.. Har hovedansvar for å følge opp ansatte og barn ifm vedtak om spesialpedagogsik hjelp.

Pedagogisk leder, Cathrine Bjørnestøl

Jeg heter Cathrine Bjørnestøl. Var ferdig utdannet våren 2018, og har etter dette prøvd meg både på stor og liten avdeling. Startet i FUS høsten 2019. 

Jeg setter stor pris på  hverdagene i barnehagen aller mest. Barnas små eller store steg i utviklingen er det som motiverer til mer arbeid. Jeg er god til å ha en totaloversikt og verdsetter mine kollegaers faglige kunnskap. 

Sertifisert Class ressursperson høsten 2023. Denne kompetansen vil jeg bruke så det kan komme hele barnehagen til nytte. 

Pedagogisk leder, Iselin Hauge

Jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2015. Jeg hadde fordypning i mat og helse. Jeg har jobbet i Birkenes FUS siden november 2016. Jeg har alltid hatt et hjerte for barn, noe som selvsagt påvirket retningen jeg valgte. I møte med barna er jeg opptatt av å vise omsorg og å bygge trygge og gode relasjoner. Jeg synes det er viktig at alle barna blir sett og opplever barnehagen som en trygg og god plass å være.

Pedagogisk medarbeider, Mariann Sandnes

Fagutdannet innen jordbruk skogbruk og økonomi. Brenner for kreativ leik med udefinerbare materialer, dyr og natur. Har jobba i bhg siste 10 år.

Pedagogisk leder, Helene Bie Knudegaard

Utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Har jobbet i barnehage siden 2013 og har erfaring fra både liten og stor avdeling. Jeg er opptatt av å se barnet for den de er og av å legge til rette for lek, læring og utvikling.

Barne- og ungdomsarbeider Lise Eikeland

Jeg har jobbet 12 år i Bhg. Er utdannet Barne og ungdomsarbeider. Har gått på kurs på Fften skolen og fått innføring i spesial pedagogikk og psykisk helse. Jeg er en leken voksen og setter barnet først. Elsker at ingen er like og verdsetter alle unike egenskaper vi mennesker har.

Barne- og ungdomsarbeider, Mirella Novak

Jeg heter Mirella Nowak og kommer fra Polen. Jeg er utdannet som HMS/Kvalitet ingeniør og Barne og ungdomsarbeider. Jeg har jobbet i barnehagen i nesten 9 år og har to egne barn. Har verdens viktigste jobb og gleder meg hver eneste dag når jeg skal på jobb. Jeg har ansvar for at barn får oppleve omsorg, lek, læring og trygghet i hverdagen. Jeg skal bidra til å skape magi i hverdagen til barna. Jeg har valgt denne jobben fordi jeg er glad i barn og er en leken person selv.😊Jeg får være ute hver dag og får leke masse med mange barn. Jeg får være med å påvirke, bidra til sosialisering, utvikling og læring. Det er viktig for meg å gi barna en trygg ramme og at jeg er bevisst det at jeg skal bidra til å legge grunnlaget for livet videre.

Støttepersonell, Marit Elise Nygaard

Jeg er utdannet Barne- og ungdomsarbeider.
Jeg har jobba i barnehage i ca. 4 år.
Jeg liker å tulle å tøyse og ha det gøy med barn! Jeg elsker å være ute og finne på aktiviteter med barna.

Pedagogisk leder, Hege Kylland

Utdannet barnehagelærer. Har jobbet som både pedagogisk leder, styrer og daglig leder gjennom mine 30 år i barnehage. Pr. i dag jobber jeg som pedagogisk leder på Askeladden i Birkenes FUS.

Barnehagelærer, Ecatarina Serban

Mitt navn Ecaterina Serban. Jeg er utdannet som barnehagelærer. Jeg har jobbet i FUS barnehager siden 2012. Det er viktig for meg å være tilstede for barna. Det er viktig for meg å jobbe for at barna blir trygge på seg selv og lærer å sette ord på og håndtere følelsene sine. Jeg er pålitelig, engasjert og har høy arbeidsmoral.

Støttepersonell, Kristine Ramse

Jeg har jobbet i barnehage siden slutten av 2008. Jeg har hatt noe opphold ifm studier. Jeg har tatt års studie i musikk og annet arbeid. Utdannet meg til barne- og ungdomsarbeider.

Jeg brenner for barn som trenger det lille ekstra. For meg er hvert barn unikt og trenger å bli møtt der de er:)