Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Monica Johnsen
47 68 82 98

Handlingsplan for krenkelser og mobbing

HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
Barnehagen skal utjevne forskjeller og fremme barns fysiske og psykiske helse.
Barnehagen skal bidra til at barn trives, mestrer og opplever seg verdifulle, og forebygge
krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen
følge opp og stoppe dette.


Vi har utarbeidet handlingsplaner mot mobbing, som gjelder både for barn og ansatte.
Begrepet mobbing er definert, og en rutine følges opp, når slike tilbakemeldinger gis av
ansatte eller foresatte, evt også av barn som melder ifra selv. Alle parter i en slik sak må
ivaretas, og alle innspill skal tas på alvor av vårt personale.


TILTAK HVIS MOBBING OPPDAGES
- Samtale i personalet for å få best mulig oversikt over omfanget av problemet
- Her er det viktig å BESKRIVE, unngå tolkning av reaksjoner, handlinger etc.
- Samtale med foreldre til den som blir mobbet for å kartlegge situasjonen
- Samtale med foreldre til den som mobber
- Vurdere samtale sammen
- Bli enige om tiltak som skal settes i gang
- Rette tiltak både mot enkeltindivider, grupper og hele miljøet

Du finner handlingsplanen som en pdf du kan laste ned her

Tilbake til forsiden