Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.23
3-5 år fra 01.08.23
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Birte Strømsø
95 42 44 05
E-post

Velkommen til Hjellemarka FUS barnehage

Avdelinger

Monsadalen
Avdelingsleder:
Elise Klett Gabrielsen
Tlf: 48276060
monsadalen.hjellemarka@bhg.no
Avdeling med barn fra 3 - 6 år
Langedalen
Avdelingsleder:
Marita Wiers
Tlf: 48282062
langedalen.hjellemarka@bhg.no
Avdeling med barn fra 3 - 6 år
Gåsakilen
Avdelingsleder:
Tine Tvedten Borgen
Tlf: 48265350
gasakilen.hjellemarka@bhg.no
Avdeling med barn fra 0 - 3 år
Stallen
Avdelingsleder:
Anne Marthe Østervold Riis
Tlf: 48283204
stallen.hjellemarka@bhg.no
Avdeling med barn fra 0 - 3 år

Vis alle

Ansatte

Birte Strømsø

Daglig leder

Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i tilpasset opplæring, dialogveiledning og lederutdanning fra NHH.  Jeg har jobbet i Hjellemarka FUS barnehage siden 2010, og trives god i jobben min. Jeg er opptatt av at vi har trygghet, gode relasjoner, humor og glede i hverdagen. Barn og foreldre skal føle seg trygge og vite at vi vil det beste for dem. Alle ansatte vet at vi tar vare på det mest verdifulle foreldrene har - og vet hvor viktige de er for barna. Barnet Først!

Tine Tvedten Borgen

Pedagogisk leder - Gåsakilen

Jeg har jobbet i Hjellemarka FUS barnehage siden 2009 og gleder meg til hver dag på jobb med barn og kollegaer. Jeg er sertifisert CLASS observatør og kurset i TIK (Tuning into kids). Jeg drar ut i andre FUS barnehager for å observere kvaliteten, og vi jobber kontinuerlig i barnehagen vår med å utvikle og kvalitetssikre arbeidet vi gjør sammen med barna igjennom CLASS og TIK. Sammen med barna synes jeg tilstedeværelse er viktig, det får vi til ved å være sammen med barna i små og store opplevelser, stå i følelsene og skape trygge relasjoner med barna.

Torill Elisabeth Myksvoll

Barne- og ungdomsarbeider - Monsadalen

Jeg er utdannet fagarbeider. Har jobbet i Hjellemarka FUS barnehage siden 2010. For meg er det viktig at barna får en trygg og innholdsrik hverdag i barnehagen. At de føler seg sett og hørt.

Lene Sælen Vonli

Pedagog  - Langedalen

Jeg er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Har jobbet i Hjellemarka FUS barnehage siden 2012. Jeg ser etter de store øyeblikkene i de små situasjonene. Det kan være et lite blikk, en samhandling, en grensesetting, et smil eller en erfaring. Er og opptatt av at barna skal føle seg trygge på å vise hele seg - med alle sine følelser, her i barnehagen.

Tine Smedsvik

Barne- og ungdomsarbeider - ekstraressurs- Gåsakilen 

Jeg har vært ansatt i Hjellemarka FUS barnehage siden oppstarten i 2009. Jeg har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og holder for tiden på med å ta utdannelse som barnehagelærer på deltid. Jeg er veldig glad i musikk og samlingsstunder. For meg er det viktig at barna opplever glede, trygghet og mestring i barnehagen.

Mariola Vikøren

Barne- og ungdsomsarbeider - Gåsakilen

Jeg er barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet i Hjellemarka FUS barnehage siden vi åpnet i 2009. Jeg har jobbet på alle avdelinger, og synes det er like spennende og gøy, både på storbarnsavdeling og småbarnsavdeling.

Karina Tvedt Sahin

Assistent - i permisjon

Jeg har jobbet i Hjellemarka FUS barnehage siden 2011. Jeg er en rolig og omsorgsfull person som er opptatt av å gi barna trygghet og gode relasjoner. Jeg er alltid i godt humør og liker å fylle dagene med glede og humor.

Anne Marthe Østervold Riis

Pedagogisk leder - Stallen

Jeg ble ferdig utdannet i 2017, og har vært i FUS siden det. Jeg stortrives og er veldig glad for å tilbringe dagene mine i Hjellemarka FUS barnehage. Hver dag ønsker jeg å være med på å gjøre dagen til barna trygg og fin, med å være en voksen skikkelig tilstede. Jeg brenner for det som sies at en ikke skal kunne beskytte barna for alt vondt og vanskelig, men å heller være en voksen som hjelper de med å stå i og hjelpe de i vanskelige følelser og situasjoner. Takknemlig for at jeg kan være med å gjøre en forskjell hos de små, og hvert barn som er ulikt og helt spesiell på sin egen måte.

Mette Gaugstad

Pedagog - i permisjon

For meg er det viktig at alle barna blir sett og inkludert i barnegruppen. Trygghet, lek og hverdagsmagi settes høyt på vår avdeling.

Vilde Helen Sletten

Barne- og ungdomsarbeider - i permisjon

I permisjon

Jeg har jobbet i barnehage siden 2011, men har siden 2016 jobbet i Hjellemarka FUS barnehage. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider. For meg er det viktig at alle barna har det trygt og godt, og at alle føler seg sett og inkludert. Hos meg er det alltid et trygt fang og en hånd å holde i. Humor og hverdagsmagi er viktig for meg.

Jan Inge Bjørkeland

Barnehagelærer - Stallen

Eg har jobba i Hjellemarka FUS barnehage sia 2017, og er utdannet barnehagelærer. Eg synes det er kjekt å komme på jobb kvar dag, å være med barna, sjå at dei utviklar seg, gje dei nærhet, kos, trygghet, samspel med andre barn, støtte dei og gje dei glede. Eg elskar sang og musikk, og tar gjerne fram gitaren.

Marita Wiers

Pedagogisk leder - Langedalen

Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet 15 år i barnehage. Jeg er opptatt av at barna skal få utforske og lære mest mulig i naturen, og bruke alle dens egenskaper. Jeg er også det støttende stillaset for barna som hjelper de til å nå nye mål og høyder.

Sheida Karen Okay

Pedagog - Gåsakilen

Jeg ble utdannet barnehagelærer for 9 år siden, og har videreutdanning i pedagogisk ledelse. Jeg er opptatt av omsorg, lekens plass i barnehagen og gode oppvekstvilkår for barna våre. Jeg elsker å engasjere barna i uteleken.

Kyllikki Sarglepp

Barne- og ungdomsarbeider - Langedalen

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet 12 år i barnehage. Jeg er opptatt av å se barnet som enkeltindivid og se hvert barns behov og støtte dem på veien til å bli selvstendig. Jeg liker veldig godt å lese en spennende bok sammen med barna.

Katrine Årdal

Assistent  - Gåsakilen

Jeg har jobbet 11 år i barnehage. Jeg er opptatt av at barna skal få utfolde seg med dans og musikk, og skape gode relasjoner med barna så de føler trygghet i barnehagen. Jeg er ofte å se der noe kreativt skjer, om det er med forming eller i kjøkkenhagen.

Annette Alvær Bergstø

Barne- og ungdomsarbeider - Gåsakilen

Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i 12 år. Jeg er opptatt av å bruke humor og latter i hverdagen, alltid et smil og en god spøk med barna. Det er aldri et kjedelig øyeblikk ilag med meg.

Reidun Oksnes Sælen

Assistent - Langedalen

Jeg har jobbet 15 år i barnehage. Jeg er opptatt av at alle barna i barnehagen skal bli sett for den de er og ha det trygt og godt i barnehagen. Mitt fang er alltid ledig for barna.

Elise Klett Gabrielsen

Pedagogisk leder - Monsadalen

Jeg har jobbet i barnehage siden 2015, som pedagogisk leder siden 2020. Jeg er utdannet barnehagelærer og er CLASS/TIK sertifisert og ressursperson. Jeg brenner for å bruke naturen som læringsarena og bruker hver en anledning jeg har til å være ute. Lek, humor, mestring og gode relasjoner er noe av det som er viktig for meg.

Vilde Maria Sørås Borgen

Pedagog  - Monsadalen

Jeg er opptatt av at barna skal føle seg sett, oppleve mestring, glede og gode relasjoner i hverdagen. For meg er det viktig at barna opplever meg som en trygg voksen som tar dem på alvor, der deres stemme betyr noe.

Tina Sandven

Barne- og ungdomsarbeider - Stallen

Jeg jobber som barne- og ungdomsarbeider på Monsadalen. Har vært i Hjellemarka FUS barnehage siden februar 2010, og stortrives i jobben min. Mine viktigste oppgaver å se barnet og være en trygg voksen i disse viktige årene. Alle barn er best.

Iceabella Johansen

Barne- og ungdomsarbeider  - Monsadalen - ekstraressurs Gåsakilen

Jeg ble utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2004, og har jobbet i barnehage siden. Jeg har vært i Hjellemarka FUS barnehage siden 2010. For meg er det viktig at alle barna blir sett, hørt og anerkjent. Å skape en trygg og gøy hverdag er målet for meg. Jeg liker å gjøre dette med barna gjennom samlingsstund, dans, turer og dramatisering.