Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilknytning

Alle barn er født med tilknyttingsbehovet, der de automatisk søker beskyttelse og omsorg fra nære voksne. De er samtidig også født med et annet behov og det er å utforske og mestre omgivelsene(selvstendighet). Dette ser vi tydelig når barna smaker på og utforsker alt som er innen rekkevidde.

Tilknytting; barnets avhengighet og behov for beskyttelse og omsorg.

Utforsking; barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden.

Disse behovene er avhengig av hverandre. For at barnet skal våge å utforske må barnet føle seg trygg og under beskyttelse. Barnet må ha en viss ro inne i seg for å kunne være nysgjerrig på verden. Samtidig kan det oppleve å bli redd, sint og trøtt når verden oppdages, da trer behovet for nærhet og trygghet frem igjen.

Dermed er disse behovene helt avhengige av hverandre. Vi jobber for at barna skal oppleve trygghet slik at de kan bli selvstendige og utforske verden. Trygghetsirkelen viser hvordan tryggheten, utforskertrangen og selvstedigheten kan vokse frem på en god og riktig måte for barnet.