Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

For mange barn kan det være en stor omstilling å starte i barnehage og derfor setter Hølen FUS  av god nok tid til en trygg tilvenning.

Målet for tilvenningsperioden er at overgangen fra hjemmet til barnehagen ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter for kontakt med andre nye erfaringer. Hvor lang tid dette tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra barn til barn. Vi er opptatt av å etablere gode relasjoner med foreldrene og barnet, slik at barnet opplever tilhørighet, føler seg trygg til å utforske, leke og bli kjent.

Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet bruker for å tilpasse seg den nye hverdagen, men vi anbefaler at foreldre setter av minst tre dager,en uke, eller mer om det er det barnet har behov for.

De første dagene er det viktig at foreldrene er aktivt med å introdusere det nye miljøet ved å stelle barnet, være med på toalettet, og er i rommet under lek, hvor personalet følger tett på og blir kjent med barnet gjennom foreldrene.

Personalet overtar mer og mer ansvar for barnet med foreldrene til stede i stell måltider og lek før vi ser an muligheten for at mor og far kan trekke seg litt tilbake. En god dialog mellom foreldre og personalet er alltid viktig for barnet. 

Når dere har takket ja til plass hos oss, får dere tilsendt "velkommen til oss" informasjon. Her forteller vi  om avdelingen barnet skal begynne på og hvordan hverdagen ser ut. Det blir også satt opp tider for tilvenning, men som kan justeres utra hvordan det passer for familiene.  I løpet av de tre første dagene har pedagogisk leder en  bli kjent samtale med  foresatte.