Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16.45

 Daglig leder

Stina Ovesen
90 21 07 50

Tilvenning i barnehagen

Når barnet ditt kommer inn barnehageporten for aller første gang, starter en helt ny epoke i livet - for både barn og foreldre.

Det er en stor omveltning å gå fra permisjonstilværelse, til å starte i barnehagen; mange nye mennesker, andre barn, nye lukter, nye omgivelser, nye leker, nye rutiner - ja, alt er nytt og ukjent. Det er klart dette kan oppleves skremmende, men også veldig spennende. Vi jobber for å gjøre tilvenningsperioden så trygg og god som mulig, og starter forberedelsene allerede flere måneder før barnet starter hos oss. 


Når dere har fått tildelt barnehageplass hos oss kommer vi til å ringe dere, for å ønske dere velkommen til oss. Vi ønsker også å lytte til  deres tanker om barnehageoppstarten. 


Dere vil  bli invitert til et informasjonsmøte for alle nye foreldre. Her vil dere få mulighet til å møte både ansatte, og andre foreldre på ditt barns gruppe. 

Pedagogen på ditt barns gruppe vil der etter tilby seg å komme hjem til dere på besøk, dersom dere ønsker det. Vi tilbyr hjemmebesøk for å la barnet få mulighet til å møte sin pedagog på barnets tryggeste arena, og for å allerede før barnehagestart begynne den viktige relasjonsbyggingen.  

Før barnehagestart ønsker vi også å invitere dere på besøk i barnehagen - slik at barnehagens miljø ikke er helt ukjent for barnet den dagen dere starter hos oss. Barnet vil få med seg bilder av alle de ansatte på barnets gruppe. På denne måten kan barnet få mulighet til å bli litt kjent med ansiktene våre før oppstart. 

Og så starter tilvenningsdagene 

Vi vet at barnet i denne prosessen har behov for dere foreldre. Dere er tryggheten til barnet i møte med alt det som er nytt og ukjent. 

Hos oss praktiserer vi  5 dager "foreldreaktiv tilvenning". Det vil si at dere foreldre er sammen med barnet i barnehagen de første 5 dagene etter oppstart. Dere er barnets "trygge havn" mens vi ansatte knytter relasjoner til barnet. Gradvis blir barn og ansatte bedre kjent, og barnet kan oppleve trygghet i relasjonen. 
Dere foreldre gjør en viktig jobb med å hjelpe oss ansatte til å bli kjent med barnet i denne perioden. 

"Hva liker barnet ditt å gjøre?", "Er det noe barnet ditt er spesielt engstelig for?", "Hvor mye er vanlig at ditt barn spiser til frokost?", "Hva betyr det når barnet ditt lager denne lyden?". 

Fordi små barn enda ikke har et verbalt språk til å gi oss svarene selv, trenger vi dere som tolker og informanter. 

Gjennom "foreldreaktiv tilvenning" får også dere foreldre mulighet til å bli godt kjent med oss ansatte, og med barnehagens hverdag og rutiner gjennom tilvenningsdagene. 

Som forelder er det naturlig å grue seg litt til å dra fra barnet sitt, det kjæreste du har, i barnehagen. Det ligger mye trygghet i å vite hvem som er sammen med barnet hele dagen, og hva barnet opplever de timene dere er fra hverandre. 

Som barna er også dere foreldre ulike, derfor legger vi vekt på respektannerkjennelse og åpenhet i all kommunikasjon med dere. Dere skal være sikker på at de ansatte i barnehagen lytter til deres behov. 


Vi vil jobbe hardt for å oppnå deres ønske om en trygg og god arena for barnet.