Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Egenledelse i lek og læring

EGENLEDELSE I LEIK OG LÆRING

Gode egenledelsesferdigheter gir samhandlingskompetanse og kommunikasjonsferdigheter og reduserer sjansen for mobbing. Barn som mestrer sammen i leik, mobber sjelden hverandre Fokus på leik og egenledelse er forebygging!!

 

Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine daglige utfordringer. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut ulike løsninger når det vert krevd noe nytt av de. Dette er avgjørende funksjoner for læring og mestring i leik og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse.                            

 

Siden 2013 har egenledelse i leik og læring vært vår viktigste pedagogiske satsing, og det vil fortsatt være en viktig bærebjelke. Her er et høyt faglig nivå! Forståelsen av egenledelse baserer seg på etablert pedagogisk teori, nyere forsking om barns utvikling, og moderne kunnskap om hjernen. Leiken gir de beste forutsetninger for å utforske verden rundt seg. Du finner mer om egenledelse i lek og læring her.