Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Barnets første møte med FUS barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, et nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra foreldre/foresatte.

Det er derfor viktig at personalet og foresatte sammen, finner ut av hva det enkelte barnet har behov for, og vurdere hvor mange dager foresatte bør være i barnehagen. Enkelte barn er klar etter to-tre dager, andre er komfortable først etter mange besøk sammen med en kjent voksen.

De fleste barna starter i barnehagen på høsten i begynnelsen av et nytt barnehageår. Vi inviterer derfor til et foreldremøte på våren, for de som er nye foreldre. Her snakker vi litt om hvilke forventninger vi har til hverandre, praktisk informasjon, omvisning og vi åpner for innspill og spørsmål fra foreldre. For de som starter på andre tider på året inviterer vi til en samtale før oppstart.

I god tid før oppstart, vil vi invitere til besøk i barnehagen. Vi tilbyr også at en pedagog kommer på besøk hjem til barnet. Det at personalet fra barnehagen kommer hjem til barnet er med på være en ekstra trygghet for noen barn.

Vi ønsker en foreldreaktiv tilvenning, med tett samarbeid og fokus på barnet ditt. Alle barn skal ha sin tilknytningsperson i personalet. Det at også foresatte kjenner seg trygg på å levere fra seg barnet sitt i barnehagen, skaper trygghet for barna.

Barnehagen har ansvar for å organisere rutiner og tilpasse tid og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.

Målet er at overgangen fra hjem til barnehagen ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av muligheter for kontakt med andre og nye erfaringer.