Hopp til innhold

Ikornnes FUS barnehage

Ikornnes FUS barnehage as

I vår barnehage satser vi fullt og helt på læring gjennom LEK. Gjennom leken tilrettelegger vi for utvikling av gode egenledelsesfunksjoner og bidrar til at barna får muligheten til å oppleve mestring, sosial deltakelse og troen på egne evner. Hverdagsmagi! Våre ansatte er tilstede i de magiske små øyeblikkene som utgjør så utrolig mye for relasjoner og samspill i barnegruppa.

Barnehagen skal være et trygt og godt sted hvor barn etablerer og videreutvikler vennskap. Det kreves at nære omsorgspersoner har dyp respekt for relasjonene barn har seg i mellom. Med innsikt og sensitivitet utøver vi vår rolle som tilretteleggere, veiledere og hjelpere for barna. Ved å være tilstede kan vi støtte barn som strever i leiken, og hjelpe barna til å mestre sammen.

Et godt tilbud stiller store krav til oss ansatte. For å lykkes trenger vi et nært og godt foreldresamarbeid. Det er en stor overgang for både barn og foreldre at barnet begynner i barnehage. Vi møter barn med deres følelser, tanker og meninger, som medmennesker i det livet de lever. Hos oss skal de bli sett og verdsatt for den de er, og de skal bli møtt med forståelse. Hos oss møter du et stabilt personale med lavt sykefravær. Med vår kjøkkenassistent kan vi tilbyr barna et variert og sunt kosthold.

Ikornnes FUS barnehage: Positivt og imøtekommende og engasjert personale. Lekende og glade barn i en levende barnehage. En klem fra en som bryr seg

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Marit Krekvik Sæterstøl
Daglig leder

Tlf: 94 16 94 44
E-post: dl.ikornnes@bhg.no

Avdelinger

Reveenka
Avdelingsleder:
Unni Riksheim og Silje Nygård
Tlf: 904 11 319
reveenka.ikornnes@bhg.no
Regnbuen
Avdelingsleder:
Mona Borgundvåg og Jonas Al-Tawil
Tlf: 915 80 234
regnbuen.ikornnes@bhg.no
Kløverenga
Avdelingsleder:
Hanne R. Velle og Åshild Sæbø
Tlf: raud: 904 09102, kvit: 482 55806
kloverenga.ikornnes@bhg.no