Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ikornnes FUS barnehage

Ikornnes FUS barnehage er en del av over 170 FUS barnehager i hele landet. Vi er eget aksjeselskap med ansvar for egen drift. I tillegg til å være en del av FUS fellesskapet så er vi selvfølgelig en del av «Den Sykkylvske barnehagen». 

Ikornnes FUS barnehage har i år 5 avdelinger. Gullhår med 10 barn mellom 1 og 2 år, Reveenka med 14 barn på 2 og 3 år, Regnbuen som har 20 barn i alderen 3 – 6 år, Kvitkløver har 12 barn mellom 3 og 6 år og Rødkløver har 13 barn i alderen 3 – 6 år!

I vår barnehage satser vi fullt og helt på læring gjennom LEK. Gjennom leken tilrettelegger vi for utvikling av gode egenledelsesferdigheter og bidrar til at barna får muligheten til å oppleve mestring, sosial deltakelse og troen på egne evner. Hverdagsmagi! Våre ansatte er tilstede i de magiske små øyeblikkene som utgjør så utrolig mye for relasjoner og samspill i barnegruppa.

Barnehageåret 2020 - 2021 er satsingsområdene til barnehagen Solid Start og Språkutviling. Solid Start er gjennom de siste årene blitt en fast del av hverdagn i barnehagen. Språk og språkutvikling jobbes det også med gjennom hele året! Vi bruker både Nyborgmodellen og BRAVO-leken når i jobber med språk og begrepslæring i hvredagen!

Barnehagen skal være et trygt og godt sted hvor barn etablerer og videreutvikler vennskap. Det kreves at nære omsorgspersoner har dyp respekt for relasjonene barn har seg i mellom. Med innsikt og sensitivitet utøver vi vår rolle som tilretteleggere, veiledere og hjelpere for barna. Ved å være tilstede kan vi støtte barn som strever i leken, og hjelpe barna til å mestre sammen.

Et godt tilbud stiller store krav til oss ansatte.Hos oss møter du et stabilt personale med lavt sykefravær og høy kompetanse. Mange av våre ansatte har jobbet i barnehagen helt fra starten av. Med vår kjøkkenassistent kan vi tilby barna et variert og sunt kosthold som bygger på FUS-barnehagene sitt måltidskonsept SmartMat

For å lykkes trenger vi et nært og godt foreldresamarbeid. Dette samarbeidet starter når barna begynne i barnehagen og vi legger tilrette for en god tilvenning for barna. Det er en stor overgang for både barn og foreldre at barnet begynner i barnehage. Vi møter barn med deres følelser, tanker og meninger, som medmennesker i det livet de lever. Hos oss skal de bli sett og verdsatt for den de er, og de skal bli møtt med forståelse. I brukerundersøkelsen som ble gjennomført av UDiR i november og desember 2019 gir foreldrene oss 4,8 av 5 i brukertilfredshet.

Ikornnes FUS barnehage: Positivt og imøtekommende og engasjert personale. Lekende og glade barn i en levende barnehage. En klem fra en som bryr seg.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Reveenka
Avdelingsleder:
Hanne R Velle og Birgitte Sæbø
Tlf: 97158120
reveenka.ikornnes@bhg.no
Gullhår
Avdelingsleder:
Mona Borgundvåg og Christina Ramstad
Tlf: 90411319
gullhar.ikornnes@bhg.no
Regnbuen
Avdelingsleder:
Ingvild Kvalvåg og Hanna Lovise Josefsen
Tlf: 915 80 234
regnbuen.ikornnes@bhg.no
Kløverenga
Avdelingsleder:
Unni Utgård og Camilla Almås
Tlf: raud: 904 09 102, kvit: 482 55 806
kloverenga.ikornnes@bhg.no