Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Kathrine Nese
93 26 62 97

Hverdagen i barnehagen

I kleppestemmen barnehage jobber vi med temaarbeid. Temaene varierer i fra de ulike avdelingene. Noen tema er satt på forhånd og noen blir utviklet ut i fra barnas interesser. Lengden på de ulike temaene varierer. 

Vi har fokus på å spørre, lytte og tolke kroppsspråk. Spesielt hos de yngste barna som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale.

Vi har fokus på barns aktiv deltakelse til hverdagsaktiviteter. Vi deler barna i smågrupper og lar spontaniteten få styre.

Mangfoldige opplevelser med temajobbing

Her aktiveres undring, kreativitet, fantasi og skaperglede. Barnehagen jobber etter tema. 

 

 

Venner på tur - fellesskapsopplevelser, mestringsglede, allsidige bevegelseserfaringer og mangfoldige naturopplevelser

Vi benytter nærområdet og naturen- som læringsarena året rundt.