Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Kathrine Nese
93 26 62 97

Trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagene får aktivitetsplikt som skal sikre at alle barn får et trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagen skal bidra til at:

- De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

- Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til styreren til barnehagen dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

- Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egne tiltak

- Alle barnehageeigere skal ha internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven

Her finn du vedtak til lov om endringar i barnehageloven:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/

Nullmobbing:

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

https://www.udir.no/nullmobbing/

Klepp modellen: 

Klepp kommune har utarbeidet en egen nettside med for tverrfaglig samarbeid mellom de ulike instansene i kommunen. 

"Klepp-modellen skal sikre at born og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen.

Årsaka til oppfølging kan variera, men arbeidet fram til ei løysing skal vere lik. Arbeidet vert delt i nivå; Oppdaging, Tidleg innsats og ulike gradar av Oppfølging."

Trykker du deg inn på linken under, kommer du direkte inn i Klepp-modellen. 

https://klepp.betreinnsats.no/