Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kråka FUS kulturbarnehage

Kråka FUS kulturbarnehage as

Velkommen til Kråka FUS Kulturbarnehage.

 

Kråka FUS Kulturbarnehage ligger sentralt i Moss sentrum.  Barnehagen har vært i drift siden august 2016. Vi har plass til ca. 64 barn fordelt på 5 avdelinger som er aldershomogene. Vi har et mangfoldig og flerkulturelt miljø blant både barn og ansatte. 7 pedagoger, 5 fagarbeidere og 4 assistenter. Vi er en sprudlende gjeng som brenner for jobben vår!

 

Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjon kan vi synliggjøre barnas læring og vår egen pedagogiske praksis. Vi har et ønske om å forstå og lære, og å kjenne barna enda bedre. Med pedagogisk dokumentasjon kommer vi tettere på læringsprosessene. Bruk av pedagogisk dokumentasjon henger nøye sammen med vårt barnesyn, der alle barn ses på som kompetente med en medfødt evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. Det finnes ingen sannhet om barn, om hva de er opptatt av eller hvilke veier et prosjekt kan ta. Vi bruker den pedagogiske dokumentasjonen for å se hva barna er opptatt av, for å forstå deres strategier og som grunnlag for å drive prosjektarbeidet videre.

 

I årsplanen vår kan du lese mer om våre mål, satsningsområder, og hvordan vi arbeider for å fremme barns utvikling og trivsel.

Våre verdier:

                                             

Søk barnehageplass

Avdelinger

Kråkereiret 4-5 år
Pedagogisk leder:
Gry-Helene Kraft/Rita Rygh
Tlf: 90806055
krakereiret.kraka@bhg.no
Kråkeslottet 3-4 år
Pedagogisk leder:
Wanja Engdal
Tlf: 47712280
krakeslottet.kraka@bhg.no
Kråkeungen 1-2 år
Pedagogisk leder:
Susanne Nilsen
Tlf: 90806032
krakeungen.kraka@bhg.no
Barnehagelærer: Rita Rygh
Kråkebolla 2-3 år
Pedagogisk leder:
Kristina Hjortkær Hansen
Tlf: 90805858
krakebolla.kraka@bhg.no
Barnehagelærer: Chi Minh Tu
SkoleKråkene 5-6 år
Pedagogisk leder:
Kjartan Gjefsen
Tlf: 90806055
skolekrakene.kraka@bhg.no