Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06:45 - 17:00

 Daglig leder

Hege Spetaas
99 00 82 24
E-post

Velkommen til Kråka FUS kulturbarnehage

Avdelinger

Kråkereiret 4-5 år
Pedagogisk leder:
Kjartan Gjefsen
Tlf: 90806055
krakereiret.kraka@bhg.no
Kråkeslottet 0-2 år
Pedagogisk leder:
Wanja Engdal
Tlf: 47712280
krakeslottet.kraka@bhg.no
Kråkeungen 2-3 år
Pedagogisk leder:
Line Selvig
Tlf: 90806032
krakeungen.kraka@bhg.no
Kråkebolla 3-4 år
Pedagogisk leder:
Chi Minh Tu
Tlf: 90805858
krakebolla.kraka@bhg.no
SkoleKråkene 5-6 år
Pedagogisk leder:
Rita Rygh
Tlf: 90806055
skolekrakene.kraka@bhg.no
Pedagogisk leder: Gry- Helen Kraft

Vis alle

Ansatte

Hege Spetaas

Startet som daglig leder i Kråka mars 2020. Er utdannet Barnehagelærer med fordypning i organisasjon og ledelse. Har gjennomført nasjonal styrerutdannelse ved BI. Har i 23 år  arbeidet som pedagogisk leder ved flere barnehager. De siste årene i FUS. 

Brenner for relasjonskvalitet og tid til den gode hverdagen.

Kjartan Gjefsen

Er utdannet Barnehagelærer med fordypning i kunst, kultur og kreativitet. Har jobbet i barnehage i Oslo og Moss i flere år og har vært pedagogiskleder i Kråka FUS siden vi åpnet i 2016.   Er stedfortreder for daglig leder og er brannansvarlig. I tillegg til jobben min her er jeg ballongartist, og det har jeg vært siden 2005. 

Jeg brenner for kreativitet og utprøving av ideer!

Rita Helene Rygh

Er utdannet barnehagelærer med fordypning i mangfold og fellesskap. Er utdannet veilder for studener ved høyere utdanning. Har veilederutdanning for lærlinger, lærekandidater og lærebrevkandidater. Har tatt videre utdanning innen sårbarnebarn.  Har jobbet  15 år med rekruttering og utvikling av unge ishockeydommere, og er genuint opptatt av barneidretten i ishockey. 

Brenner for at alle barn skal oppleve livsglede og mestring hver eneste dag.

Wanja Engdal

Utdannet barnehagelærer med fordypning i mangfold fellesskap. Har tatt vidreutdanning i spesialpedagogikk. Er utdannet veileder for Lærlinger, lærekandidater og lærebrevkandidater. Er CLASS ressurs. Har eiet og drevet barne- og ungdomsteater i 12 år med fokus på trygge barn. Er også utdannet i film og tv.  

Brenner for: språkutvikling, rommet som den tredje pedagog og risikolek

Gry-Helen Kraft

Er utdannet barnehagelærer med fordypning i natur, helse og bevegelse. Jobber som pedagogisk leder. 

Brenner for lek og samspill, og å være undrende og utforskende med barna.

Chi Minh Tu

Er utdannet barnehagelærer fra HIOA/OSLOMET i 2016 med fordypning i dramatisk lek og læring. Har jobbet i Kråka FUS  som barnehagelærer siden 2018. 

Dette diktet her oppsummerer hva jeg brenner for i barnehagen:
«Our task is to help children communicate with the world using all their potetial, strengths and languages, and to overcome any obstacle prested by our culture». –Loris Malaguzzi 


Line Selvig

Er utdannet barnehagelærer med fordypning i naturfag og friluftsliv.
Har i flere år jobbet som støttepedagog og spesialpedagog i Virksomhet Jonas.
Videreutdannet i dyreassistert terapi ved Universitet i Ås , Antrologisenter.

Brenner for: at alle barn skal bli sett hver dag. Innsetting av tidlig innsats for barn med samspillsvansker. Og er opptatt av utvikling av sosial og emosjonell kompetanse

Orsolya "Orsi" Antaloczi Ruud

Er utdannet barne- og ungdomsarbeider siden 2014. Har jobbet i barnehage  siden 2009 både i Oslo og Moss. Driver nå med barnehagelærer utdanning samtidig med arbeidet i Kråka. Har jobbet i Kråka siden åpningen i 2016.

Brenner for musikk og sang, dette er viktig i barnehagehverdagen. Dette  skaper glede og felles erfaringer for barna.

Kirsti Johannessen

Er utdannet barne- og ungdomsarbeider siden 2017, men har arbeidet som assistent i barnehage siden 2008. Har vært på Kråka siden oppstarten i 2016. Har tatt videreutdanning i "Barn med særskilte behov" og ble ferdig i 2020. 

Brenner for at barn til enhver tid skal oppleve trygghet og trivsel i barnehagen. Er spesielt interessert i å jobbe med kommunikasjon og språkutvikling med tegn til tale og i kreative aktiviteter.

Renata Fodor

Har jobbet i barnehage i noen år i Norge og jobber i Kråka som pedagogisk medarbeider. Er utdannet allmennlærer fra Juhasz Gyula Høyskole, Szeged og har også utdannelse i veiledning av sårbare barn. Har i flere år arbeidet ved familiekrisesenter. Kom til Norge fra Ungarn for 12 år siden. 

Brenner for: Mat,  helse og livsmestring.

Alexander Ødemark Jakobsen

Har jobbet i barnehage siden 2012, her på Kråka FUS siden oppstart i 2016.

Brenner for hverdagsglede, nysgjerrigheten barna viser og deler med meg, og samspill og lek.

Dario Hajic

Har jobbet med barn og unge både i skole, som tilkallingsvikar og lærerassistent, også i barnehage før oppstart i Kråka FUS i 2018.

Brenner å oppfordre til selvstendig tenkning og gode holdninger om likestilling. Har som ideal å se og møte alle barn likt, og fremme det samme hos dem da det kan bidra til utviklingen av en trygg og inkluderende tilværelse i hverdagen deres.


Finn Anders Thommessen

Utdannet barne- og ungdomsarbeider i 1999. Har arbeidet i barnehage i 23 år i Oslo og Moss, og startet på Kråka i 2019. Har også arbeidet som miljøarbeider på Frambu i 4 år . 

Brenner veldig for musikk, språk, sosialkompetanse og ikke minst HUMOR!

Lisa Pedersen

Er utdannet Ergoterapeut og har jobbet i Kråka FUS kulturbarnehage siden 2019. Har tidligere arbeidet med barn ved UNN Tromsø og ved Re-/Habiliteringstjenesten i Bodø kommune avdeling barn. Arbeider nå i ressursteam for barn med behov for tilrettelegging. 

Brenner for at barna opplever inkludering og mestring både i gruppen og hver for seg. Vi er alle forskjellige og det skal det være rom for! Barns psykiske helse er viktig for meg og står sentralt for et godt oppvekstmiljø.


Marcus Rygh

Har jobbet med barn i 4 år, både i barnehage og som avlaster. Har vært på Kråka FUS siden 2019. Studerer nå til barnehagelærer samtidig med jobben i Kråka. Arbeider nå i ressursteam for barn med behov for tilrettelegging.

Brenner for  å være påskrudd i arbeidet med barn og at man har evne til å ta vare på barna, deres behov og interesser.

Michelle Andrea Martin

Har jobbet i Kråka FUS Kulturbarnehage sinden den åpnet i 2016. 

Habiba Shah

Utdannet i helse og oppvekstfag ved Holte VGS, deretter barne- og ungdomsarbeider ved Malakoff VGS. Er nå lærling for å bli barne- og ungdomsarbeider ved Kråka FUS kulturbarnehage. Fordypet seg i fysisk aktivitet på ungdomsskolen.

Brenner for: Skape fellesskap via fysisk og psykisk utvikling. Psykisk helse.

Afaf Shaabani

Har jobbet i barnehage i flere år  og har arbeidet i 3 år på Kråka FUS i store vikariater. Har arbeidet både med enkelt barn og på avdelinger. 

Brenner for å vise og gi omsorg, være tålmodig med barna og å være et godt forbilde i alle situasjoner.

Julie Marie Westby

Har jobbet i Kråka FUS siden 2019 via praksis,  jobber mot en utdanning innenfor barne- og ungdomsarbeider og har nå blitt lærling i Kråka. 

Brenner for at alle barn skal oppleve livsglede og mestring i hverdagen.

Sissel Myhre

Er utdannet dekoratør og har arbeidet med det i mange år før jeg startet i barnehage. Har nå vært flere år barnehage og er veldig glad i denne jobben. Brenner for: utfordre barn i ulike kunstaktiviteter, hvor bruk av forskjellige verktøy, stiler og medier.