Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Leiknes FUS barnehage

Leiknes FUS barnehage as

Leiknes FUS barnehage er plasser nærmt både skoger, sjø og fjell. Vi har flotte turområder vi bruker gjennom alle årstidene. Barnehagen ligger 100m fra Leiknes barneskole og vi har et godt samarbeid i forbindelse med overgang barnehage - skole. Vi har gjennom flere år jobbet for å skape gode overganger, både fra småbarn til storbarn, og fra barnehagen til skolen. Lang og god tilvenning og bli-kjendt-turer til ny avdeling eller skoleplassen, er et viktig ledd i arbeidet med å forberede barna til neste \"fase\" i livet.

Vi satset på livsmestring og helse. Dette handler om trivsel, livsglede, mestring, følelse av egenverd, men også om fysisk og psykisk helse. Dette er et område det gis mye oppmerksomhet til i dagens samfunn, da en økende andel av befolkningen mangler nettopp opplevelsen av å ha livsmestring.

Vi har valgt dette som vårt satsingsområde fordi vi ser på det som svært viktig for barna å ha livsmestring og god helse, både for å sikre den gode barndommen for barna i barnehagen her og nå, samtidig som vi gjennom dette arbeidet ønsker å forberede og ruste dem for det som møter dem senere i livet.  

Ønsker du å lese mer om hva vi jobber med, finner du årsplanen vår på siden her. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du ønker å spørre oss om!

Vi tilbyr bare fulltidsplasser, som vil si 5-dagers plass.

For å søke plass hos oss, må dere gå gjennom Alver kommune sine sider. Se lenke øvers til høyre på siden. Søknadsfristen for høsten 2020 er 1.mars. 

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Marit Urdal Hauge
Daglig leder

Tlf: 96 09 22 40
E-post: dl.leiknes@bhg.no

Avdelinger

Grashoppa
Pedagogisk leder:
Eva-Linn Olsen
Tlf: 41141493
grashoppa.leiknes@gmail.com
Storbarnsavdeling (3-6år)
Kosemakken
Pedagogisk leder:
Silje Strøm
Tlf: 41141483
kosemakken@gmail.com
Storbarnsavdeling (3-6år)
Sniglespretten
Pedagogisk leder:
Monica Økland
Tlf: 41141223
sniglespretten@gmail.com
Småbarnsavdeling (1år)
Bademyggen
Pedagogisk leder:
Linn Skistad
Tlf: 41009311
bademyggen@gmail.com
Mellomavdeling, 2-4år