Hopp til innhold

Leiknes FUS barnehage

Leiknes FUS barnehage as

Leiknes FUS barnehage er plasser nært både skogar, sjø og fjell. Me har flotte turområder me brukar gjennom alle årstidene. Barnehagen ligg 100m frå Leiknes barneskule og me har eit godt samarbeid i forbinding med overgang barnehage - skule. Me har gjennom fleire år jobba for å skape gode overgangar, både frå småbarn til storbarn, og frå barnehagen til skulen. Lang og god tilvenning og bli kjendt-turar til ny avdeling eller skuleplassen, er eit viktig ledd i arbeidet med å førebu barna til neste \"fase\" i livet.

Me satsar på leik og språk. Desse heng tett saman og blir jobba med i alle situasjonar gjennom dagen. Læring skjer gjennom leik. På ein runde gjennon barnehagen svarar barna kva dei syns er det beste med Leiknes FUS barnehage, og svara var ganske like: \"Å få leike mor og far, med klossar og dyr, og å vere med venane mine.\" I leik er barns medverknad - barna sine behov og ønsker - noko personalet hjå oss er gode på å legge tilrette for, og slik blir også gode vennskap blandt barna danna.

Me tilbyr kun fulltidsplassar, som vil seie 5-dagars plass.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Marit Urdal Hauge
Daglig leder

Tlf: 96 09 22 40
E-post: dl.leiknes@bhg.no

Avdelinger

Grashoppa
Avdelingsleder:
Jorunn Litangen
Tlf: 41141493
grashoppa.leiknes@gmail.com
Storbarnsavdeling (3-6år)
Kosemakken
Avdelingsleder:
Gunn Anita Moldeklev
Tlf: 41141483
kosemakken@gmail.com
Storbarnsavdeling (3-6år)
Sniglespretten
Avdelingsleder:
Eva-Linn Olsen
Tlf: 41141223
sniglespretten@gmail.com
Småbarnsavdeling (1år)
Bademyggen
Avdelingsleder:
Linn Skistad
Tlf: 41009311
bademyggen@gmail.com
Mellomavdeling, 2-4år