Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektarbeid

Lindtjønn Fus barnehage jobber prosjektbasert gjennom hele barnehageåret. Vi har tilsammen 3 prosjektperioder som går over 3 måneder av gangen. Det betyr at personalet er opptatt av å følge barna i det de er interressert i, og bruker det som utgangspunkt for barns lek og læring. Vi observerer og deltar i barnas lek og får dermed et godt bilde av lekens innhold og tema. Disse verdifulle observasjonene bruker vi når planlegger opp mot de ulike aktivitetene barna møter hos oss i sin hverdag. Dette kan være turer, grublestund, hvilke rekvisita som finnes til å leke med, formingsaktiviteter og musikk.

Vi er bevisste på hvordan vi tilrettelegger vårt fysiske miljø. Vi har egne prosjektrom som skal gjenspeile det vi er opptatt av i forhold til prosjektene. Barna er medvirkende og medskapende. Gjennom undring, og utforskning sammen med barna springer nye ideer ut i forhold til selve prosjektet og rommene. For å kunne drive prosjektet fremover krever dette at personalet er lydhøre, tilstedeværende og fanger opp barnas initiativ og signaler. Vi ønsker og jobber for at barnehagens visjon skal være tydelig og synlig: sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti!! Hos oss endrer lekemiljøet seg hele tiden, og innholdet på prosjektrommet likeså. Har vi prosjekt om verdensrommet så lager vi et lekemiljø med elementer som inspirerer til lek som omhandler verdensrommet. Vi er bevisst på at barnet selv skal skape rommene og lekmiljøet.

Når prosjektperioden avsluttes på de ulike avdelingene, så dokumenterer vi arbeidet fra prosjektet gjennom fotobøker. Her evaluerer vi prosjektet og begrunner faglig vårt arbeid. Foreldrene får et godt innblikk i vår hverdag gjennom en unik dokumentasjon som er tilgjenglig for foreldre og barn.

I tillegg til prosjektperiodene, så velger vi temabaserte perioder til jul og påske. Når julen og påsken kommer er det den kristne kulturarven som kommer til utrykk. I sommermånedene så kan det være temaer som feks: sand og vann, hvilke bær finner vi i skogen? Vi vektlegger merkedager og tradisjoner gjennom året, og vi er veldig glad i å feire og lage gode opplevelser for hverandre i hverdagen.

 

Prosjekt pinneland

  Bondegårds prosjekt - vi melker ku

 Prosjekt jungelen                              Prosjekt bondegård- vi melker ku

 

Bonden Anders kommer på besøk    Grublestund med Silje- hvor kommer maten vår i fra

 

Vi har kjøpt en gris hos slakteren og skal lahe vår egen lleverpostei

 

Jeg vil bygge meg en gård                Vi sager ved sammen med Jan Ivar

 

Billek på Tretoppen                            Monsterkokk lager hai te

 

Vi lager camping vogn                       På telttur

Teltplassen                                         Campingvogna er ferdig

 

Slik fotobøker lager vi i etterkant av hvert prosjekt

vi har på avdelingen.