Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Kvalitet i barnehagetilbudet

I Lunderåsen FUS barnehage er vi stadig i utvikling for å holde et faglig høyt nivå og bruker mye tid på arbeidsmiljø, relasjonsbygging og personalutvikling. Dette for å heve kvaliteten på arbeidet vårt og tilbudet vi gir barn og foresatte. I tillegg ser vi at det stimulerer til videre interesse for faget, personlig utvikling og engasjement.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud som er av høy kvalitet. Gjennom et tett foreldresamarbeid får vi kunnskap og erfaringer som vi bruker til å sikre at tilbudet vårt er av høy kvalitet. Hvis vi skulle motta en tilbakemelding om noe som ikke er av forventet kvalitet, så har barnehagen rutiner for å motta informasjonen, analysere den og igangsette tiltak for å ivareta kvaliteten. Foreldreundersøkelsen er et verktøy som gir en indikator på hva foreldrene opplever og kan hjelpe oss med å finne ut hvilket område som er av høy kvalitet og hva som kan bli enda bedre.

Foreldresamarbeid alene gir ikke en tydelig nok indikator på hva barna opplever eller hva som faktisk er kvalitet for barna. Derfor gleder vi oss til å implementere kvalitetmålingsverktøy i 2020 som gir svar på akkurat dette. Disse verktøyene er forskningsbaserte og gir oss et tydeligere svar på hva som må til for å sikre at barna får et tilbud av høy kvalitet.

I denne artikkelen kan du lese om den forskningsbaserte observasjonsmanualen som vi i FUS barnehagene skal benytte i arbeidet med å sikre høy kvalitet på barnehagetilbudet vårt: 

https://www.barnehage.no/artikler/hvordan-sikrer-vi-at-vi-svarer-pa-utfordringene-knyttet-til-kvalitet-i-barnehagen/483603?fbclid=IwAR2NbKalrtYam08PdRjLn49EvAkIEfakecgMa3hkQEiDefMwttXCVCwnoI0