Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lunderåsen FUS barnehage

Velkommen til Lunderåsen FUS barnehage.

Vi er en avdelingsbarnehage med ca 80 barn og 19 ansatte som ligger fint til på Lunderåsen i Lillestrøm kommune. Skogen og marka er i næromgivelsene våre og vi benytter turområdene som leke - og læringsarena så ofte det lar seg gjøre. Vi går på tur i nærområdet flere ganger i uken for å ivareta variasjon i arena for barnas lek, bevegelsesglede, fysiske mestring og fellesskapsopplevelser. 

Vi har en stor utelelekeplass som omkranser barnehagebygget vårt og som nylig har blitt oppgradert og fornyet til stor glede for små og store i barnehagen vår. Uteområdet vårt innbyr til kreativ og skapende lek og bevegelsesglede for barna. 

Hos oss kommer barnet først og vi tar leken på alvor. Vi har et trygt og inkluderende leke-  og læringsmiljø hvor barna forsker, undrer seg, erfarer og lærer gjennom leken med glødende, skapende og tilstedeværende voksne som støtter og veileder underveis. Med ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring og bruker trygghetsirkelen aktivt i hverdagen, sikrer vi at barna har god lekekompetanse og lærer seg alle egenskaper de trenger for å fungere godt i samspill med andre mennesker. 

Måltidene våre er en viktig læringsarena hvor barna deltar aktivt i forberedelsene og gjennomføring. Vi har god tid til måltidene, og barna skal oppleve dem som hyggelige og noe de gleder seg til. Gjennom medvirkning i mat –og måltidsaktiviteter motiveres barna til å spise sunn mat og får grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Vi har en super kjøkkenansvarlig som tilbereder og tryller frem de lekreste retter i tråd med FUS sine retningslinjer om Smartmat. Påfyll av næringsrik mat og god stemning rundt måltidene gir barna glede og overskudd til leken.

                                                               

Lunderåsen FUS barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og barns fysiske og psykiske helse er i fokus. Livsmestring handler mye om at barna får rike muligheter til å være aktive i sitt eget liv. Det betyr at barna får tid og rom til å «klare sjøl», de får gode muligheter til å ta selvstendige valg og vi ansatte skal være tilstede hele veien slik at barnet opplever støtte og psykisk trygghet i samspill med omgivelsene. Vi skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og opplevelse av egenverd. Og med å møte barna med at de er god nok som de er og støtte og hjelpe dem i å bygge vennskap og gode relasjoner, forebygger vi krenkelser og mobbing. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Jupiter
Pedagogisk leder
Ellen Marie Ullerud
Tlf: 46 63 34 82
Neptun
Pedagogisk leder
Linn Andersen Dyrvang og Tonje Øyfoss Wiik
Tlf: 46 62 79 26
Venus
Pedagogisk leder
Camilla Stobbe og Thale Gudmundsen
Tlf: 46 62 79 26
Kometkameratene
Pedagogisk leder
Linda Hagen
Tlf: 46 63 34 82
Stjernevennene
Pedagogisk leder
Katiba El-Khallabi og Roald Nordmelan
Tlf: 46 63 34 82