Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Maudland FUS barnehage

Maudland FUS barnehage har en glødende gjeng med pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere med et sterkt samhold og stort engasjement for barn. Barnehagen er organisert i to bygg, med til sammen 126 barn og 40 ansatte. Barna kommer alltid først, og leken er barnas viktigste læringsarena. Her møter de tilstedeværende voksne med høy kompetanse på lek, vennskap og omsorg. Alle barn skal få oppleve glede over samspill, fellesskap og mestring. Begge bygg har fantastiske turområder, og uteliv med fokus på kropp, bevegelse, mat og helse er et av våre satsningsområder.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
May Helen Johnsen
Daglig leder

Tlf: 46 91 68 83
E-post: dl.maudland@bhg.no

Avdelinger

Kongeørn
Avdelingsleder:
Katrin Hebbinghaus
Tlf: 47395874
kongeorn.maudland@bhg.no
Havørn
Avdelingsleder:
Jane Palmer
Tlf: 47395867
havorn.maudland@bhg.no
Måketjern
Avdelingsleder:
Marianne Nordås og Hege Merethe Jensen
Tlf: 97151110
maketjern.maudland@bhg.no
Stemmen
Avdelingsleder:
Therese Haugen og Carla Lauvåsvåg Livik
Tlf: 97119414
stemmen.maudland@bhg.no
Frøylå
Avdelingsleder:
Karoline Berge
Tlf: 92401308
froyla.maudland@bhg.no
Lifjell
Avdelingsleder:
Joanna Szalek
Tlf: 94139809
lifjell.maudland@bhg.no
Iglå
Avdelingsleder:
Maren Ommundsen
Tlf: 97119490
igla.maudland@bhg.no
Fiskeørn
Avdelingsleder:
Helene Isabell Rossehaug
Tlf: 46903270
fiskeorn.maudland@bhg.no