Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Avdelinger

I Mosjøen FUS barnehage har vi tre avdelinger. På finnbrauten finner man avdelingene Bjørnehiet og Revehiet. Småbarnsavdelingen vår heter kjeberget og her er de inndelt i tre grupper. Artikladden, Tassefot og Skravlekoppen. 

Kjeberget

Denne avdelingen er tilrettelagt for barn i 1-3 årsalderen. Det er her de fleste barna får sitt føste møte med oss i Mosjøen FUS barnehage.
Hovedfokuset her er naturligvis primærbehovene, trygghet og omsorg som er viktig for at 1-3 åringene skal få en god start i barnehagen. Samtdig er dette en fase av oppveksten hvor barna tar store steg i utviklingen sin. Plutselig har de lært seg å gå og ordforrådet blomstrer på kort tid. Gjennom vårt pedagogiske arbeid stimulerer vi til læring og mestring gjennom lek, tilrettelagte aktiviteter og hverdagssituasjoner. 
På kjeberget er det tilrettelagt plass til 21 barn og 7 ansatte. Barn og ansatte er inndelt i sine faste grupper med 7 barn og 2-3 ansatte på hver gruppe. Gruppene er delt etter alder, som gir oss mulighet til å legge til rette for aktiviteter tilpasset alder og utvikling. Under noen aktiviteter og turer kan vi blande oss slik at barna får muligheten til å bli trygg og kjent med barn og ansatt på tvers av gruppene. 
På kjeberget har barna tilgang til flere oppholdsrom og et stort fellesareal. Vi har blant annet et rom med lekekjøkken som er tilrettelagt for rollelek og et rom med sklie, trampoline og store byggeputer slik at barna får utfoldet seg motorisk. 
På kjeberget jobber det en gjeng som ser hvert enkelt barn. De setter omsorg og tilstedeværelse høyt og er opptatt av at barn og foreldre skal være trygge og føle tilhørighet. 
             
På kjeberget jobber Hege og Gunn Torill, Tone, Silje Mari, Marte og Veronica

Bjørnehiet

I år er dette en ren førskolegruppe. Den består i dag av 21 barn og 3.5 ansatte. 
Barna på bjørnehiet går inn i sitt siste år i barnehagen og gruppa har stort fokus på å gi barna gode opplevelser, spesielt i forhold til mestring. Slik får de troen på seg selv og et godt selvbilde.
De eldste barna skal få muligheten til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Her legges det til rette for at barna skal få gode erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag og god motivasjon for å begynne på skolen. Barna får avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
På bjørnehiet jobber en gjeng kreative og entusiastiske voksne som skaper en magisk hverdag for barna. 

Revehiet

På revehiet er barna 2-4 år gammel. Mange av barna har akkurat kommet fra kjeberget og mye av fokuset ligger i å lage trygge rammer for disse barna. Vi har et stort fokus på lekemiljø både ute og inne, samt tilstedeværendre voksne i lek sammen med barna. Dette er med på å skape en trygg og god hverdag fylt med opplevelser. Ettersom aldersforskjellen på barna her er ganske stor mtp utvikling, har vi valgt å dele revehiet inn i to grupper. Dette gir oss muligheten til å legge tilrette for aktiviteter og turer tilpasset barnas utvikling. 
På revehiet har vi høyt nærvær og kreative ansatte med barna i fokus.