Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Når barnet begynner i barnehagen, skal vi i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Vil tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna. Vi er opptatt av tett oppfølging den første tiden slik at barnet får oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Det er også viktg for oss å trygge foreldrene. Vi sender SMS og bilder de første ukene som forteller hvordan det går og hvordan barnet har det. 

Mål for tilvenningen: 

  • Barna skal føle trygghet og omsorg
  • Skape gode rammer for barna
  • Bli kjent med rutiner
  • Etablere god foreldrekontakt
  • Barneperspektiv. Bli kjent på banrnas premisser
  • Lek i små grupper. Skape ro, trygghet og omsorg rundt leken
  • Delaktige voksne som etablerer gode relasjoner
  • Forutsigbarhet
  • Gradvis tilknytning. Gi barna tid og rom til å finne seg til rette på gruppa og finne gode relasjoner mellom barn og voksne. 
  • Skap trygghet og bekjentskap gjennom tid med barnet i fokus.