Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Resultat foreldreundersøkelse 2020

Dette er den nasjonale foreldreundersøkelsen som er i regi av UDir.
Alle norske barnehager deltar.
Høyest score på hvert spørsmål er 5,0
Vi er stolt over å vise at vi har en fornøyd foreldregruppe.
Det med uthevet skrift er spørsmål med score fra undersøkelsen.

Totalt sett hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage: 4,8
Gjennomsnittet for barnehagene i Haugsund som er 4,6

Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære: 5,0
I Presthaug FUS er personalet genuint opptatt av å undre seg sammen med barna.

Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen: 4,9
Dette er et av grunnlagene for å kunne lære og utvikle seg. Så at barna trives i barnehagen, er essensielt

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagens mattilbud: 4,9
Vi har fullkost, og starter dagen med havregrøt til frokost, varmlunch hver dag, og frukt grønsaker hver dag.
All mat vi serverer er halal.

Relasjon mellom barn og voksen: 4,9

Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter: 4,8
Alle skal bli sett og hørt!