Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ringstabekk FUS barnehage

Ringstabekk FUS barnehage as

Vi har ledige plasser fra august 2021 for barn født i 2017 og 2018. Ta kontakt med daglig leder hvis du ønsker mer informasjon

Kontaktinfo på hjemmesiden:
https://fus.no/ringstabekk

Barnehagen holder til i lyse, fine lokaler i grønne omgivelser like ved Bekkestua sentrum. Sommeren og høsten 2020 oppgraderte vi vårt uteområdet, med adskilte områder for de minste og de største.

Rett ved siden av oss har vi den fantastiske Eplehagen, som tilhører gamle husmorskolen på Stabekk. Her er gode muligheter for klatring i trær og for utforskning av naturen og testing og utvikling av motoriske ferdigheter. Blant Epletrærne ligger gamle gartnerboligen til husmorskolen som vi disponerer. Her har vi mulighet til å spise tur-matpakken vår på kalde dager, og våre skolestartere «maxibarna» er her flere dager i uken.

I barnehagen møtes mange små individer til læring og utvikling gjennom lek. Barnehagen er et sted hvor barna skal oppleve glede og mestring.

For å få til dette er det viktig å jobbe med barnas trygghet og tilknytning til barnehagen.

I Ringstabekk er vi spesielt opptatt av relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker, og de læringsprosesser som finner sted i leken.  Vi jobber for å gi barna gode dager med glede og hverdagsmagi. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek. Hos oss kommer barnet først!

 I barnehagen treffer barna voksne som er engasjert i og opptatt av barnas trivsel, og som er bevisste rollemodeller. De vil i samarbeid med foreldrene jobbe for at hvert enkelt barn er trygg og trives i Ringstabekk FUS barnehage.

Voksenrollen står sentralt i arbeidet vårt. Hver dag påvirkes barna av sine relasjoner til menneskene rundt seg, både med barn og med voksne. Det er derfor avgjørende at vi er bevisst våre holdninger, verdier og atferd i møtet med barna. Sammen med Lov om barnehager m. Rammeplan, er FUS barnehagenes visjon og verdisett med å gi retning i vårt arbeid.

Barnehagen har gjennom flere år tatt i mot studenter fra barnehagelærer utdanningen hos OsloMet. I år er det Elin på Kometkameratene, Camilla på Eventyrland og Christine på Drømmehagen som er praksislærere for studenter.

Våre satsningsområder er lek, språk, livsmestring og digital kompetanse. For å sikre kvalitet i vårt arbeid med vår visjon og satsningsområder jobber vi etter disse arbeidsmetodene:

Små og faste grupper

For bedre oppfølging, trygghet  og struktur/rutiner

Nære og tilstedeværende voksne med god lekekompetanse, og som evner å veilede barna og tone seg inn på barnets følelser og uttrykk

Fysisk og psykisk – er lekne- bidrar inn i leken- og har masse lekekompetanse slik at de vet når de skal være aktive inn i leken og når de skal observere fra sidelinjen

Prosjektarbeid

for å skape felles referanser i hverdagen og styrke relasjoner mellom barn- barn og barn- voksen

For å sikre barns medvirkning

Lekemiljøet

innbydende lekemiljøer på avdelingene hvor barna selv vet hvor de kan finne ulike leker som er i barnas høyde, og at avdelingene skal inspirere til ulik lek

Søk barnehageplass

Avdelinger

Drømmehagen
Avdelingsleder:
Christine Thingnes Sander og Maria Fossum Evertsen
Tlf: 97194425
Drommehagen.ringstabekk@bhg.no
Hakkebakkeskogen
Avdelingsleder:
Marit Ingstad Sandberg
Tlf: 97436340
hakkebakkeskogen.ringstabekk@bhg.no
Kometkameratene
Avdelingsleder:
Elin Brandsneshaug og Trine Lohsen Lystad
Tlf: 91143401
Kometkameratene.ringstabekk@bhg.no
Dyreskogen
Avdelingsleder:
Agata Justa
Tlf: 46951102
Dyreskogen.ringstabekk@bhg.no
Eventyrland
Avdelingsleder:
Camilla Pedersen og Marta Mykyta
Tlf: 97436669
Eventyrland.ringstabekk@bhg.no