Hopp til innhold

Rosendal FUS barnehage

Rosendal FUS barnehage as

Rosendal FUS barnehage ligg sentralt plassert i bygda, og har i tillegg til eit flott uteområde, heile Rosendal og området rundt som leikeplass og turmål. Baroniet Rosendal, Steinparken, Vangsago og skuta Gurine er stader vi ofte legg turane våre til. Samslåtto er småbarnsbasen med barn 0-3 år. Dei held til i første etasje og har masse areal og stor tumleplass til leik, aktivitet og kvile. Gruppene på Samslåtto heiter Putt og Kalvatre. Årmannstovo er storebarnsbasen med barn 3-6 år. Dei held til i andre etasje. Gruppene her heiter Kjeldestøl, Midtseter og Grønestøl. Gruppenamna har vi teke frå nærområdet vårt. Satsingsområdet barnehageåret 2017 - 2018 er Språk og god kommunikasjon. "Språkleg kompetanse er avgjerande for å kunna kommunisera med andre, delta i leik og ha medverknad i kvardagen. Språkleg kompetanse er også viktig med tanke på skulegang og deltaking i arbeidslivet i framtida." - Årsplan 2017 - 2018.

I tillegg til denne satsinga vil FUS si satsing på leik og vennskap ha stort fokus i kvardagen. Dei voksne i barnehagen har god kompetanse på leik og relasjonsbygging. Eit mål for oss er å gjere barnehagedagen trygg og god for alle barn. Vi skal vera glødande, skapande og tilstades ilag med barna. Slagordet vårt er; "I Rosendal FUS barnehage skal alle ha nokon å leika med".

Velkommen til oss!

Søk barnehageplass

Besøk oss da vel!

Legg igjen navn, telefonnummer og e-postadresse, så kontakter vi deg så snart vi kan!

Avdelinger

Putt
Pedagogisk leiar
Åse Rød Ludvigsen
Tlf: 97036477
åse.rosendalfus@gmail.com
Kalvatre
Pedagogisk leiar
Hilde H. Hatteberg
Tlf: 97036477
hilde.rosendalfus@gmail.com
Kjeldestøl
Pedagogisk leiar
Laila Haugland Melheim
Tlf: 41553792
laila.rosendalfus@gmail.com
Midtseter
Pedagogisk leiar
Kristin S. Hjelmeland
Tlf: 41553792
kristin.rosendalfus@gmail.com
Grønestøl
Pedagogisk leiar
May Kristin Øye Guddal
Tlf: 41553792
may.kristin.rosendalfus@gmail.com