Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Marit Skåla
95 83 19 77
E-post

Velkommen til Rosendal FUS barnehage

Velkommen til Rosendal FUS barnehage

Rosendal FUS barnehage ligg sentralt plassert i bygda, og har i tillegg til eit flott uteområde, heile Rosendal og området rundt som leikeplass og turmål. Baroniet Rosendal, Steinparken, Vangsago og skuta Gurine er populære turmål.

Samslåtto er småbarnsbasen med barn 0-3 år. Dei held til i første etasje og har masse areal og stor tumleplass til leik, aktivitet og kvile. Gruppene på Samslåtto heiter Putt og Kalvatre. Årmannstovo er storebarnsbasen med barn 3-6 år. Dei held til i andre etasje. Frå hausten 2021 vert det tre grupper på Årmannstovo. Gruppene her heiter Kjeldestøl , Grønestøl og Midtseter. Gruppenamna har vi teke frå nærområdet vårt.

Både plasseringa til barnehagen, interessene til barna og dei tilsette er bakgrunnen for at vi flyttar mykje av læringa ut i naturen. Hovudmålsetjinga er, I Rosendal FUS barnehage brukar vi naturen som læringsarena heile året. 

Vi brukar begrepet TUR MED RETUR  i dette arbeidet. Det kjem opprinnelig frå eit samarbeid mellom Tine.no, Hold naturen ren og Cecilie skog. Fokuset er å ta vare på naturen, rydde opp etter seg og ta med litt meir heim enn ein tok med ut i naturen. Returlast for oss kan vere alt frå søppel, ny kunnskap, gode opplevingar, gryande vennskap og skattar vi har samla. Det vi tek med i retur skal inspirere til samtale, leik og læring tilbake i barnehagen.

Leik og vennskap skal alltid ha stort fokus. Dei voksne i barnehagen har god kompetanse på leik og relasjonsbygging. Eit mål for oss er å gjere barnehagedagen trygg og god for alle barn. Vi skal vera glødande, skapande og tilstades ilag med barna. Vårt mål er at; "I Rosendal FUS barnehage skal alle ha nokon å leika med".

BARNET FØRST er FUS sitt slagord for ei felles satsing og kompetanseheving i alle FUS barnehagane i landet. Denne satsinga bygger på eit forskingsbasert program TIK (Tuning into kids). Dette kan du lese meir om i årsplan 2021/ 2022

Vil du vite meir om oss er du velkommen til å ta kontakt.🌹🌹🌹

Velkommen til Rosendal FUS barnehage. 

Avdelinger

Putt
Pedagogisk leiar
Åse Rød Ludvigsen
Tlf: 97036477
åse.ludvigsen@bhg.no
Kalvatre
Pedagogisk leiar
Hilde H. Hatteberg
Tlf: 97036477
hilde.hatteberg@bhg.no
Kjeldestøl
Pedagogisk leiar
Laila Haugland Melheim og Kristine Frøystein Reime
Tlf: 41553792
laila.melheim@bhg.no Kristine.reime@bhg.no
Midtseter
Pedagogisk leiar
Kristin S. Hjelmeland og Mari Ann Hellingsrud
Tlf: 41553792
kristin.hjelmeland@bhg.no mari.hellingsrud@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Åse Rød Ludvigsen

Pedagogisk leiar - Putt

Christine Egeland

Barnehagelærar - Kjeldestøl, Kalvatre og Putt

Eldrid Hjelmeland Molland

Barnehagelærar - Putt

Eva Soltveit

Assistent - Putt

Sunniva Tveito

Barne- og ungdomsarbeider - Putt

Hilde Helland Hatteberg

Pedagogisk leiar - Kalvatre

Linn Karin L. Njaastad

Barne- og ungdomsarbeider - Kalvatre

Kirsten Marken

Assistent - Kalvatre

Reidunn Seim Steffensen

Barne- og ungdomsarbeider - Kalvatre

Laila Haugland Melheim

Pedagogisk leiar - Kjeldestøl

Elisabeth Steinsvik

Pedagogisk leiar - Kjeldestøl

Lene Hjelmeland

Barne- og ungdomsarbeider - Kjeldestøl

Brit Fredheim Enes

Assistent - Kjeldestøl

Ann Kristin

Assistent - Kjeldestøl

Kristin Seglem Hjelmeland

Pedagogisk leiar - Midtseter

Janne Helen Skåre

Barne- og ungdomsarbeider - Midtseter

Gunn Kristin Frøystein

Barne- og ungdomsarbeider - Midtseter

Jannice Sundt Riise

Assistent - Midtseter og Grønestøl

Mari Ann Hellingsrud

Pedagogisk leiar - Grønestøl

Maylin Kristiansen

Assistent - Grønestøl

Daniela Nimschova

Assistent - Grønestøl

Marit Friheim

Super seniorvikar 

Marit Skåla

Dagleg leiar

Atle Fredheim

Vaktmester