Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Rosendal FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Marit Skåla
Daglig leder

Tlf: 95 83 19 77
E-post: dl.rosendal@bhg.no
Rosendal FUS barnehage

Velkommen til Rosendal FUS barnehage

Rosendal FUS barnehage ligg sentralt plassert i bygda, og har i tillegg til eit flott uteområde, heile Rosendal og området rundt som leikeplass og turmål. Baroniet Rosendal, Steinparken, Vangsago og skuta Gurine er populære turmål.

Samslåtto er småbarnsbasen med barn 0-3 år. Dei held til i første etasje og har masse areal og stor tumleplass til leik, aktivitet og kvile. Gruppene på Samslåtto heiter Putt og Kalvatre. Årmannstovo er storebarnsbasen med barn 3-6 år. Dei held til i andre etasje. Frå hausten 2021 vert det tre grupper på Årmannstovo. Gruppene her heiter Kjeldestøl , Grønestøl og Midtseter. Gruppenamna har vi teke frå nærområdet vårt.

Både plasseringa til barnehagen, interessene til barna og dei tilsette er bakgrunnen for at vi flyttar mykje av læringa ut i naturen. Hovudmålsetjinga er, I Rosendal FUS barnehage brukar vi naturen som læringsarena heile året. 

Vi brukar begrepet TUR MED RETUR  i dette arbeidet. Det kjem opprinnelig frå eit samarbeid mellom Tine.no, Hold naturen ren og Cecilie skog. Fokuset er å ta vare på naturen, rydde opp etter seg og ta med litt meir heim enn ein tok med ut i naturen. Returlast for oss kan vere alt frå søppel, ny kunnskap, gode opplevingar, gryande vennskap og skattar vi har samla. Det vi tek med i retur skal inspirere til samtale, leik og læring tilbake i barnehagen.

Leik og vennskap skal alltid ha stort fokus. Dei voksne i barnehagen har god kompetanse på leik og relasjonsbygging. Eit mål for oss er å gjere barnehagedagen trygg og god for alle barn. Vi skal vera glødande, skapande og tilstades ilag med barna. Vårt mål er at; "I Rosendal FUS barnehage skal alle ha nokon å leika med".

BARNET FØRST er FUS sitt slagord for ei felles satsing og kompetanseheving i alle FUS barnehagane i landet. Denne satsinga bygger på eit forskingsbasert program TIK (Tuning into kids). Dette kan du lese meir om i årsplan 2020/2021

Vil du vite meir om oss er du velkommen til å ta kontakt.🌹🌹🌹

Velkommen til Rosendal FUS barnehage. 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Putt
Pedagogisk leiar
Åse Rød Ludvigsen
Tlf: 97036477
åse.ludvigsen@bhg.no
Kalvatre
Pedagogisk leiar
Hilde H. Hatteberg
Tlf: 97036477
hilde.hatteberg@bhg.no
Kjeldestøl
Pedagogisk leiar
Laila Haugland Melheim og Kristine Frøystein Reime
Tlf: 41553792
laila.melheim@bhg.no Kristine.reime@bhg.no
Midtseter
Pedagogisk leiar
Kristin S. Hjelmeland og Mari Ann Hellingsrud
Tlf: 41553792
kristin.hjelmeland@bhg.no mari.hellingsrud@bhg.no