Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Skytterbanen FUS barnehage

Skytterbanen FUS barnehage

Skytterbanen FUS barnehage er en ny barnehage i bydel Bjerke. Barnehagen åpnet 26 august 2019 i midlertidige lokaler(ved Bjerkebanen), mens det skal bygges en ny barnehage på Skytterlagstomten på Årvoll. Når den nye barnehagen står klar - skal vi benytte oss av den flotte beliggenheten med skogen og marka som nærmeste nabo. Arbeidet med den nye barnehagen har startet og vi gleder oss til å følge med på utviklingen høsten 2020.

I Skytterbanen FUS barnehage prioriteres leken høyt, og for voksne i barnehagen er lek en svært viktig del av vårt arbeid. Hos oss er læring og mestring gjennom lek grunnlaget for vår hverdag. Vi gjør alt for at ditt barn skal føle seg anerkjent, trygg, eventyrlysten og utvikle seg.

Grunnlaget for sosial kompetanse legges i barnehagealder. Lek mellom barn er ikke alltid harmoni, det oppstår konflikter og uenigheter. På sikt skal barna lære seg å finne gode løsninger og kunne løse konflikter på egenhånd.

Egenledelse i lek og læring:

Nye oppdagelser blir dobbelt så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre. Gjennom rollelek trener blant annet barna på ulike sosiale ferdigheter og til å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid. Målet er at barnet ditt skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene.

Relasjonskompetanse:

I forlengelse av egenledelse i lek og læring skal vi i Skytterbanen FUS bhg ha fokus på relasjonskompetanse. Dette i samarbeid med FUS og Jan Spurkeland. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Denne kompetansen har vi behov for i møte med barna, foreldre og kolleger i barnehagen.

Trygghetssirkelen:

I Skytterbanen FUS ønsker vi at trygghetssirkelen hele tiden finner sted i hverdagen til voksene og barn. Vi ønsker å skape trygge og ivaretatte barn som har gode strategier for regulering av emosjoner. Vi ønsker å være sammen med barnet i deres utforskning og ta imot de når de trenger oss. Vi skal alltid være større, sterkere, klokere og god og følge barnets behov når det er mulig, men ta tak og lede de når det er nødvendig. Vi skal passe på, glede oss med, hjelpe og ha det fint sammen med barna og være deres trygge base i barnehagehverdagen. Vi skal også beskytte, trøste, vise godhet og hjelpe barnet og organisere følelser. Vi skal være deres tryggehavn og ladestasjon når de trenger det. Alle ansatte i Skytterbanen FUS skal ha trygghetssirkelen i tankene og arbeide ut ifra den.

Velkommen til oss! 

Følg oss også på instagram https://www.instagram.com/skytterbanenfusbhg/?hl=nb og facebook

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Gro Kristine Lunde
Daglig leder

Tlf: 46 91 66 85
E-post: dl.skytterbanen@bhg.no

Avdelinger

Ugleskogen
Avdelingsleder:
Hanna Arnfjørd
Tlf: 46905036
ugleskogen.skytterbanen@bhg.no
Småbarnsavdeling
Fuglerede
Avdelingsleder:
Monica Myrengen
Tlf: 46916529
fuglerede.skytterbanen@bhg.no
Småbarnsavdeling
Bjørkekvisten
Avdelingsleder:
Aleksander Kristensen og Lakshana Danusan
Tlf: 48206815
bjorkekvisten.skytterbanen@bhg.no
Søskenavdeling
Froskedammen
Avdelingsleder:
Henriette Maugesten
Tlf: 46947156
froskedammen.skytterbanen@bhg.no
Små barn