Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17.00

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Gro Kristine Lunde
46 91 66 85
E-post

Velkommen til Skytterbanen FUS barnehage

Skytterbanen FUS barnehage er en ny barnehage på Årvoll i bydel Bjerke.

Barnehagen åpnet august 2019 i midlertidige lokaler, før vi i august 2021 flyttet over i vår nye flotte barnehage på Årvoll. Her er vi så heldige med å ha skogen og Lillomarka som nærmeste nabo. På uteområdet vårt har vi også en fredet salamanderdam som tar naturen enda tettere på oss. Her har vi mange gode samtaler og undrer oss rundt livet i dammen. 

I Skytterbanen FUS barnehage prioriteres leken høyt, og for voksne i barnehagen er lek en svært viktig del av vårt arbeid. Hos oss er læring og mestring gjennom lek grunnlaget for vår hverdag. Vi gjør alt for at ditt barn skal føle seg anerkjent, trygg, eventyrlysten og utvikle seg. Derfor har alle ansatte i Skytterbanen FUS trygghetssirkelen i tankene til enhver tid i sitt arbeid med barna.

Grunnlaget for sosial kompetanse legges i barnehagealder. Lek mellom barn er ikke alltid harmoni, det oppstår konflikter og uenigheter. På sikt skal barna lære seg å finne gode løsninger og kunne løse konflikter på egenhånd.

Tuning in to kids:

I FUS Skytterbanen jobber vi med Barnet Først og Tuning in to Kids (TIK). Det er et evidensbasert veiledningsprogram som fokuserer på det emosjonelle båndet mellom voksne og barn hvor målet er å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Det barn trenger i en emosjonelt krevende situasjon er voksne som er bevisst barnets emosjonelle uttrykk og forstår underliggende behov, i tillegg til å vise støtte og aksept for barnets følelser. Barnet trenger å bli møtt hjerte til hjerte.

Gjennom TIK vil vi lære å bruke ferdigheter innenfor emosjonsveiledning og dermed bli mer bevisst alle følelser barna opplever, også de av lav intensitet. Vi vil lære å hjelpe barna med å uttrykke seg, regulere egne følelser og oppnå økt emosjonell kompetanse. Dette vil bidra til forebygging av en rekke psykiske utfordringer hos barn og unge som er relatert til manglende emosjonsregulering.

Emosjonsveiledning innebærer å:

  • Bli mer bevisst og oppmerksom på barnets følelser, spesielt når følelsene som uttrykkes er av lav intensitet (som skuffelse eller frustrasjon)
  • Se på barnets følelse som en mulighet for nærhet og læring
  • Kommunisere din forståelse og aksept for følelsen og vise empati
  • Sette ord på følelsene, hjelpe barnet til å bruke ord for å beskrive hva han/hun føler
  • Om det blir nødvendig: hjelpe barnet til å løse problemer. Du kan også formidle at alle ønsker og følelser er akseptable, men at ikke all oppførsel er det.

Velkommen til oss! 

Følg oss også på instagram https://www.instagram.com/skytterbanenfusbhg/?hl=nb og facebook "Skytterbanen FUS barnehage".

Avdelinger

Ugleskogen
Avdelingsleder:
Hanna Arnfjørd
Tlf: 46905036
hanna.arnfjord@bhg.no
Småbarnsavdeling 1-3 år
Fuglerede
Avdelingsleder:
Cecilie Tafjord Lofthus
Tlf: 46916529
cecilie.lofthus@bhg.no
Småbarnsavdeling 1-3 år
Bjørkekvisten
Avdelingsleder:
Bulent Sekeroglu
Tlf: 48206815
bulent.sekeroglu@bhg.no
Storbarnsavdeling 3-6 år
Froskedammen
Avdelingsleder:
Leorina Kadriaj og Merete Baltzersen
Tlf: 46947156
leorina.kadriaj@bhg.no
Småbarnsavdeling 1-3 år
Ekorntoppen
Avdelingsleder:
Henrriette Maugesten
Tlf: 90217554
henriette.maugesten@bhg.no
Avdeling med 3 åringer

Vis alle

Ansatte

Gro Kristine Lunde

Daglig (g)leder

Utdannet barnehagelærer og jobbet som daglig leder i FUS kjeden i 12år. Har vært med fra start i Skytterbanen FUS barnehage og er opptatt å utvikle en barnehage med god kvalitet hvorav vi har høyt fokus på relasjoner. 

Silje Gjøen Enget

Pedagogisk leder - Ekorntoppen (3-6 år)

Silje er ny i Skytterbanen FUS august 2021. Hun har lang erfaring fra barnehage. Ble utdannet barnehagelærer i 2012 og tok den Nasjonale styrerutdanningen i 2018. Silje vil i starten være en støtte inn på avdeling Ekorntoppen.

Hanna Arnfjord

Pedagogisk leder - Ugleskogen (1-3år)

Utdannet barnehagelærer(2009) og har tidligere jobbet i FUS kjeden før hun startet i Skytterbanene august 2019. Hanna er barnehagens CLASS ressursperson/observatør. 

Izabela Kustosik

Pedagogisk leder - Ugleskogen (1-3år)

Utdannet barnehagelærer i Polen (2011) erfaring fra blant annet familiebarnehage før hun startet i Skytterbanen FUS august 2020

Oliwia Strzelecka

Pedagogisk medarbeider - Ugleskogen (1-3år)

Har tidligere erfaring fra barnehage og har jobbet i Skytterbanen siden august 2019. Hun går nå deltid på barnehagelærerutdanningen.

Cecilie Tafjord Lofthus

Pedagogisk leder - Fuglerede (1-3 år)

Cecilie startet i Skytterbanen FUS 1.august 2021. Hun ble utdannet førskolelærer i 2008 og har siden jobbet som pedagogisk leder i to forskjellige barnehager 

Madelen Haave

Barne- og ungdomsarbeider - Fuglerede (1-3år)

Har lang fartstid i barnehageyrket og startet hos oss i Skytterbanen FUS januar 2020

Aline Slotnæs

Barne- og ungdomsarbeider - Fuglerede (1-3år)

Ble utdannet barne- og ungdomsarbeider i 2018 og har jobbet i Skytterbanen siden august 2019.

Leorina Kadriaj

Pedagogisk leder - Froskedammen (1-3år)

Leorina ble ferdig utdannet barnehagelærer våren 2021. Sammen med Merete skal hun få masse ny erfaring som leder. Vi gleder oss til å følge utviklingen.

Merete Baltzersen

Pedagogisk leder - Froskedammen (1-3 år)

Merete er nyutdannet barnehagelærer våren 2021. Hun vil sammen med Leorina gjøre Froskedammen til en fantastisk avdeling. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Sobia Qaisar

Barne- og ungdomsarbeider - Froskedammen (1-3år)

Sobia er utdannet barne- og ungdomsarbeider (våren 2021). Hun ble ansatt hos oss mars 2021, før dette har hun jobbet som fast vikar i Skytterbanen FUS siden oktober 2019

Lakshana Danusan

Pedagogisk medarbeider - Froskedammen (1-3år)

Har jobbet i barnehage før hun startet hos oss i oktober 2019, da vi åpnet avdeling Froskedammen.

Henriette Maugesten

Pedagogisk leder - Ekorntoppen (3-6år)

Utdannet barnehagelærer (2019) og har bachelor i barnevernspedagog. Har jobbet i Skytterbanene siden vi startet opp i august 2019.

Silje Haglund

Faglig leder - Ekorntoppen (3-6år)

Er på god vei til å bli barnehagelærer, tar samlingsbasert utdanning. Har jobbet i Skytterbanen siden januar 2020

Dag Rune Sjøli

Pedagogisk medarbeider - Ekorntoppen (3-6år)

Har lang erfaring innen dans og har ikke jobbet i barnehage før han startet hos oss i august 2019.

Bulent Sekeroglu

Pedagogisk leder - Bjørkekvisten (3-6år)

Utdannet barnehagelærer (2016) og har tidligere jobbet i FUS kjeden. Startet i Skytterbanen FUS august 2020.

Sara Lahi

Pedagogisk medarbeider - Bjørkekvisten (3-6år)

Har tidligere erfaring fra barnehageyrke før hun startet hos oss september 2019

Maggy Martin Blikset

Pedagogisk medarbeider - Bjørkekvisten (3-6år)

Maggy har tidligere jobbet som vikar hos oss, startet i et langtidsvikariat januar 2021.