Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17.00

 Daglig leder

Gro Kristine Lunde
46 91 66 85

Trygghetssirkelen

Circle of Security (COS)/Trygghetssirkelen

I Skytterbanen FUS ønsker vi at trygghetssirkelen hele tiden finner sted i hverdagen til voksene og barn. Vi ønsker å skape trygge og ivaretatte barn som har gode strategier for regulering av emosjoner. Vi ønsker å være sammen med barnet i deres utforskning og ta imot de når de trenger oss. Vi skal alltid være større, sterkere, klokere og god og følge barnets behov når det er mulig, men ta tak og lede de når det er nødvendig. Vi skal passe på, glede oss med, hjelpe og ha det fint sammen med barna og være deres trygge base i barnehagehverdagen. Vi skal også beskytte, trøste, vise godhet og hjelpe barnet og organisere følelser. Vi skal være deres tryggehavn og ladestasjon når de trenger det. Alle ansatte i Skytterbanen FUS skal ha trygghetssirkelen i tankene og arbeide ut ifra den.

I Skytterbanen har vi fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Trygghet er en forutsetning for at barn skal leke, lære og utforske. De trenger derfor omsorgsfulle voksene rundt seg som er tilstede og støtter de hele veien.

Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er barnets sekundære omsorgsperson og spiller en veldig stor rolle for barnet. I de tilfeller hvor barnet ikke får en trygg tiknytning kan barnehagen gjøre den store forskjellen for barnet. Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet til de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning handler om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek. Det og tørre stå i følelsene sammen med barnet hele veien. Vi ønsker at barna i Skytterbanen FUS skal få det de trenger for å mestre resten av livet. At vi skal gi de den støtten, omsorgen, trøsten de trenger for å oppleve alle de magiske øyeblikkene, fått gode venner, utforsket og tørt å begi seg ut i lek.

Når barna begynner på skolen skal de være kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. For oss er det viktig å utjevne sosiale forskjeller og ruste barnet for å mestre og glede seg til resten av livet. Det er viktig at barnet har opplevd trygghet og støttende voksende som har handlet etter trygghetssirkelen sine begreper om å være større, sterkere, klokere og god i alle situasjoner og til det beste for barnets trygghet. Vi skal skape barn som er trygge på at de får den støtten de trenger og at de blir sett og hørt for sine behov.

Videofilm om trygghetssirkelen