Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Mirela

Pedagogisk leder

SORBUS

Mirela har nesten 10 års erfaring i barnehage og startet som pedagogisk leder i Smedbakken i 2020. Hun har nylig tatt kurs i tegn til tale som benyttes i hennes daglige arbeid. Mirela er opptatt av uteglede, fysisk bevegelse og å bruke gjenbruksmaterialer til å skape spennende lekemiljøer.

Caroline

Pedagogisk leder

FRAXINUS

Caroline har jobbet som pedagogisk leder i Smedbakken siden 2014. Hun brenner for god formidling av bøker, eventyr og sang, og hun stortrives ute hvor hun kan være i fysisk aktivitet med barna. Caroline er opptatt av hvert enkelt barns utvikling, vennskap og leken som barnas læringsarena.

Susanne

Pedagogisk leder

TILIA

Susanne ble ansatt i Smedbakken nyutdannet som barnehagelærer i 2018. Hun er barnehagens CLASS observatør, og er opptatt av trygghet og trivsel i relasjoner, som hun mener er grunnlag for utvikling og læring gjennom lek. Susanne mener hverdagen handler om de små øyeblikkene, om hverdagsmagien som skapes.

Indira

Pedagogisk leder

SALIX

Indira har jobbet 15 år i Smedbakken, og var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018. Hun er opptatt av barns trivsel, tilhørighet og vennskap, og legger tilrette for dette gjennom å være sammen med barna i deres verden.

Karina

Ressurspedagog

SORBUS

Kjersti

Ressurspedagog

FRAXINUS

Gretha

Barnehagemedarbeider

TILIA

Gretha har jobbet 20 år i Smedbakken, og brenner for å spre humor og glede i hverdagen til store og små. Gretha spiller gitar, og benytter denne mye for å jobbe for barnas språkutvikling, trivsel og trygghet.

Maximina

Barne- og ungdomsarbeider

SALIX

Bente

Barne- og ungdomsarbeider

SORBUS

Bente har jobbet i Smedbakken siden 2015, og er barnehagens ABLU barnehagelærerstudent. I tillegg er hun utdannet sosiolog og har en bachelor i psykologi. Bente er opptatt av arbeidsmiljø, gode relasjoner mellom voksne og barn, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Joel

Barnehagemedarbeider

FRAXINUS

Joel startet hos oss i 2020 med 5 års barnehageerfaring i ryggsekken. Joel er opptatt av å delta i barnas lek, og gjennom humor, tull og tøys ønsker han å skape et godt leke- og utviklingsmiljø rundt barna. Joel trives veldig godt ute hvor han sammen med barna kan utforske og ta fatt på nye utfordringer.

Jo

Barnehagemedarbeider

TILIA

Jo har lang fartstid i Smedbakken, og er opptatt av lek og moro sammen med barna. Han har ofte et eventyr eller en dramatisering på lur, til små og stores begeistring. Jo mener at leken er viktig for barns samspill og utvikling, samt å få evnen til å skaffe seg og beholde venner.

Kari

Barnehagemedarbeider

SALIX

Trine

Barnehagemedarbeider

SORBUS

Trine har 26 års fartstid fra barnehage, og har jobbet mesteparten av tiden i Smedbakken. Hun ser viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling og å se hvert enkeltbarn. Trine er opptatt av friluftslivets gleder, form og farger og eventyrverdens magi.

Shurooq

Barnehagemedarbeider

TILIA

Danila

Barnehagelærer

Tina

Daglig leder 

Tina har nesten 20 års erfaring fra barnehage, de fire siste årene som daglig leder i FUS. Hun jobber for å samle, støtte, veilede og utfordre sine team for å få frem det beste i alle ansatte. Slik bygges barnehagens kvalitet og kapasitet. Tina mener dette sammen med relasjonsbygging og tillit er viktige brikker for økt kvalitet og en god barnehage for både barn, foresatte og ansatte i Smedbakken FUS barnehage.

Dijana

Barnehagemedarbeider

SORBUS - fast vikar

Dijana har nylig startet hos oss og har pedagogisk utdannelse fra Litauen. Hun legger tilrette for barns utvikling gjennom sin tilstedeværelse, å sette seg inn i barnas ståsted og å være den gode lytteren hun er. Dijana har vokst opp på gård og elsker å være ute, gå på tur og er glad i sang og musikk.

Mujtaba

Barnehagemedarbeider

Fast Vikar

Blesila

Barnehagemedarbeider

Fast vikar

Eva

Barnehagelærer

Fast vikar