Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Smedbakken FUS barnehage

Smedbakken FUS barnehage as

"SAMMEN GIR VI BARNEDOMMEN VERDI; LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI!"

I Smedbakken FUS barnehage har leken en sentral plass gjennom vår arbeidsmetode prosjektbasert læring. I alt vårt arbeid legger vi tilrette for utvikling av vennskap, og har fokus på at hvert enkelt barn er unikt og kan bidra til fellesskapet vårt. Vi er opptatt av at barna skal utvikle, uttrykke og lære av egne følelser, og gjennom emosjonsveiledning styrker vi barnas utvikling og mestring.  

Vi har et godt arbeidsmiljø med et faglig, nyansert, kompetent, stabilt, dyktig og herlig personal. Smedbakken FUS barnehage er en fantastisk barnehage med engasjerte og lekende ansatte, om er opptatt av å barns medvirkning og foresattes medvirkning. Alle våre ansatte skal være lyttende. Det betyr at vi lytter til og respekterer andres tanker og meninger. Vi reflekterer aktivt over egen væremåte, samt de situasjoner og hendelser vi møter i hverdagen vår. Dette innebærer i praksis at det ikke bare er de voksnes synspunkter og ideer som blir viktige, men vi observerer og spør barna – hva mener dere?

Derfor er det viktig for oss:

  • Å ha fleksible planer
  • Å observere og være lydhøre til barnas initiativ
  • Å ha god tid til hverdagslige aktiviteter, lek, mat, påkledning o.l.
  • Å skape en god hverdag sammen med barna

Hos oss i Smedbakken har vi mange herlige og unike barn, og for oss er det viktig at barnehagen skal være et miljø for utvikling, lek og læring. Samtidig skal vår barnehage være en plass der alle våre barn får mulighet til deltakelse og innflytelse på egen hverdag. Det betyr at vi observerer hva barna er opptatt av og hva de syns er gøy å leke. Disse observasjonene bruker vi bevisst for å skape rom for videreutvikling og læring.

Vårt leke- og læringsmiljø er preget av:

  • Positive relasjoner
  • Lekens egenverdi
  • Barnas egenledelsesferdigheter
  • Trygghet, vennskap og samspill
  • Motivasjon og mestring
  • Barns initiativ

Smedbakken FUS barnehage ligger fint til på Ellingsrud i Oslo, med nærhet til marka og flere kulturtilbud. Vår flotte beliggenhet byr på unike muligheter for lek, læring og utfoldelse i skogen, og gjennom hyppige utflukter får barna oppleve den gode naturen vi har rundt oss. Vi har og et variert og flott uteområde, som vi er veldig glade for, samt en lavvo i barnehagen hvor vi har samlinger, lager bål og er sammen.  

Søk barnehageplass

Avdelinger

TILIA
Pedagogisk leder:
Susanne
Tlf: 99215681
SORBUS
Pedagogisk leder:
Mirela
Tlf: 99215682
SALIX
Pedagogisk leder
Indira
Tlf: 99215680
FRAXINUS
Pedagogisk leder
Caroline
Tlf: 99215683