Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 01.08.2022 Barn 3-5 år fra 01.08.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Susanne Myrberg
99 21 56 84
E-post

Velkommen til Smedbakken FUS barnehage

Avdelinger

TILIA
Pedagogisk leder:
Susanne
Tlf: 99215681
SORBUS
Pedagogisk leder:
Caroline
Tlf: 99215682
SALIX
Pedagogisk leder
Indira
Tlf: 99215680
FRAXINUS
Pedagogisk leder
Danila
Tlf: 99215683

Vis alle

Ansatte

Susanne

Daglig leder

Susanne ble ansatt i Smedbakken nyutdannet som barnehagelærer i 2018. Hun er barnehagens daglige leder, og er opptatt av trygghet og trivsel i relasjoner, som hun mener er grunnlag for utvikling og læring gjennom lek. Susanne mener hverdagen handler om de små øyeblikkene, om hverdagsmagien som skapes.

Caroline

Pedagogisk leder

SORBUS

Caroline har jobbet som pedagogisk leder i Smedbakken siden 2014. Hun brenner for god formidling av bøker, eventyr og sang, og hun stortrives ute hvor hun kan være i fysisk aktivitet med barna. Caroline er opptatt av hvert enkelt barns utvikling, vennskap og leken som barnas læringsarena.

Indira

Pedagogisk leder

SALIX

Indira har jobbet 15 år i Smedbakken, og var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018. Hun er opptatt av barns trivsel, tilhørighet og vennskap, og legger tilrette for dette gjennom å være sammen med barna i deres verden.

Danila

Pedagogisk leder

FRAXINUS

Danila

Gretha

Barnehagemedarbeider

TILIA

Gretha har jobbet 20 år i Smedbakken, og brenner for å spre humor og glede i hverdagen til store og små. Gretha spiller gitar, og benytter denne mye for å jobbe for barnas språkutvikling, trivsel og trygghet.

Karina

Ressurspedagog

TILIA

Jo

Barnehagemedarbeider

SALIX

Jo har lang fartstid i Smedbakken, og er opptatt av lek og moro sammen med barna. Han har ofte et eventyr eller en dramatisering på lur, til små og stores begeistring. Jo mener at leken er viktig for barns samspill og utvikling, samt å få evnen til å skaffe seg og beholde venner.

Kjersti

Ressurspedagog

FRAXINUS

Blesila

Barnehagemedarbeider

TILIA

Fast vikar

Trine

Barnehagemedarbeider

SORBUS

Trine har 26 års fartstid fra barnehage, og har jobbet mesteparten av tiden i Smedbakken. Hun ser viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling og å se hvert enkeltbarn. Trine er opptatt av friluftslivets gleder, form og farger og eventyrverdens magi.

Maximina

Barne-og ungdomsarbeider

SALIX

Joel

Barnehagemedarbeider

FRAXINUS

Joel startet hos oss i 2020 med 5 års barnehageerfaring i ryggsekken. Joel er opptatt av å delta i barnas lek, og gjennom humor, tull og tøys ønsker han å skape et godt leke- og utviklingsmiljø rundt barna. Joel trives veldig godt ute hvor han sammen med barna kan utforske og ta fatt på nye utfordringer.

Tina

Daglig leder 

permisjon

Tina har nesten 20 års erfaring fra barnehage, de fem siste årene som daglig leder i FUS. Tina har jobbet i Smedbakken siden desember 2018. Hun er utdannet førskolelærer ved Høyskolen i innlandet, med fordypning i organisasjon og ledelse. Tina har i tillegg en bachelor innen Organisasjonspsykologi og har fullført nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved BI. Nå er hun i gang med studiet Juss for ledere ved BI, ved siden av daglig leder jobben.

Tina jobber for å samle, støtte, veilede og utfordre sine team for å få frem det beste i alle ansatte. Slik bygges barnehagens kvalitet og kapasitet. Tina mener dette sammen med relasjonsbygging og tillit er viktige brikker for økt kvalitet og en god barnehage for både barn, foresatte og ansatte i Smedbakken FUS barnehage.

Mirela

Pedagogisk leder 

Permisjon

Mirela har nesten 10 års erfaring i barnehage og startet som pedagogisk leder i Smedbakken i 2020. Hun har nylig tatt kurs i tegn til tale som benyttes i hennes daglige arbeid. Mirela er opptatt av uteglede, fysisk bevegelse og å bruke gjenbruksmaterialer til å skape spennende lekemiljøer.

Bente

Barne- og ungdomsarbeider

FRAXINUS

Bente har jobbet i Smedbakken siden 2015, og er barnehagens ABLU barnehagelærerstudent. I tillegg er hun utdannet sosiolog og har en bachelor i psykologi. Bente er opptatt av arbeidsmiljø, gode relasjoner mellom voksne og barn, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Shurooq

Barnehagemedarbeider

TILIA

Mujtaba

Barnehagemedarbeider

Fast Vikar