Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Daglig leder

Susanne Myrberg
99 21 56 84
E-post

Velkommen til Smedbakken FUS barnehage

Avdelinger

TILIA
Pedagogisk leder:
Ingrid
Tlf: 99215681
SORBUS
Pedagogisk leder:
Indira
Tlf: 99215682
SALIX
Pedagogisk leder
Caroline
Tlf: 99215680
FRAXINUS
Pedagogisk leder
Danila
Tlf: 99215683

Vis alle

Ansatte

Caroline

Pedagogisk leder

SALIX

Caroline har jobbet som pedagogisk leder i Smedbakken siden 2014. Hun brenner for god formidling av bøker, eventyr og sang, og hun stortrives ute hvor hun kan være i fysisk aktivitet med barna. Caroline er opptatt av hvert enkelt barns utvikling, vennskap og leken som barnas læringsarena.

Maximina

Barne-og ungdomsarbeider

SALIX

Trine

Barnehagemedarbeider

SALIX

Trine har 26 års fartstid fra barnehage, og har jobbet mesteparten av tiden i Smedbakken. Hun ser viktigheten av å tilrettelegge for god språkutvikling og å se hvert enkeltbarn. Trine er opptatt av friluftslivets gleder, form og farger og eventyrverdens magi.

Ingrid

Pedagogisk leder

TILIA

Gretha

Barnehagemedarbeider

TILIA

Gretha har jobbet 20 år i Smedbakken, og brenner for å spre humor og glede i hverdagen til store og små. Gretha spiller gitar, og benytter denne mye for å jobbe for barnas språkutvikling, trivsel og trygghet.

Blesila

Barnehagemedarbeider

TILIA

Blesila er opptatt av å møte barns følelser på en god måte. Hun har en evne til å forstå de minste barnas non-verbale språk med sin genuine tilstedeværelse. Hun mener det viktigste for barna er trygghet og gode relasjoner med ansatte og barn. Fra trygghet kommer lek og læring.

Indira

Pedagogisk leder

SORBUS

Indira har jobbet 15 år i Smedbakken, og var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018. Hun er opptatt av barns trivsel, tilhørighet og vennskap, og legger tilrette for dette gjennom å være sammen med barna i deres verden.

Karina

Ressurspedagog

SORBUS

Jo

Barnehagemedarbeider

SORBUS

Jo har lang fartstid i Smedbakken, og er opptatt av lek og moro sammen med barna. Han har ofte et eventyr eller en dramatisering på lur, til små og stores begeistring. Jo mener at leken er viktig for barns samspill og utvikling, samt å få evnen til å skaffe seg og beholde venner.

Danila

Pedagogisk leder

FRAXINUS

Danila

Kjersti

Ressurspedagog

FRAXINUS

Joel

Barnehagemedarbeider

FRAXINUS

Joel startet hos oss i 2020 med 5 års barnehageerfaring i ryggsekken. Joel er opptatt av å delta i barnas lek, og gjennom humor, tull og tøys ønsker han å skape et godt leke- og utviklingsmiljø rundt barna. Joel trives veldig godt ute hvor han sammen med barna kan utforske og ta fatt på nye utfordringer.

Bente

Barne- og ungdomsarbeider

FRAXINUS

Bente har jobbet i Smedbakken siden 2015, og er barnehagens ABLU barnehagelærerstudent. I tillegg er hun utdannet sosiolog og har en bachelor i psykologi. Bente er opptatt av arbeidsmiljø, gode relasjoner mellom voksne og barn, utvikling og kvalitet i barnehagen.

Fatiha

Barnehagemedarbeider

SORBUS / FRAXINUS

Mujtaba

Barnehagemedarbeider

Fast Vikar

Susanne

Daglig leder

Susanne ble ansatt i Smedbakken nyutdannet som barnehagelærer i 2018. Hun er barnehagens daglige leder, og er opptatt av trygghet og trivsel i relasjoner, som hun mener er grunnlag for utvikling og læring gjennom lek. Susanne mener hverdagen handler om de små øyeblikkene, om hverdagsmagien som skapes.

Tina

Daglig leder 

permisjon

Tina har nesten 20 års erfaring fra barnehage, de fem siste årene som daglig leder i FUS. Tina har jobbet i Smedbakken siden desember 2018. Hun er utdannet førskolelærer ved Høyskolen i innlandet, med fordypning i organisasjon og ledelse. Tina har i tillegg en bachelor innen Organisasjonspsykologi og har fullført nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved BI. Nå er hun i gang med studiet Juss for ledere ved BI, ved siden av daglig leder jobben.

Tina jobber for å samle, støtte, veilede og utfordre sine team for å få frem det beste i alle ansatte. Slik bygges barnehagens kvalitet og kapasitet. Tina mener dette sammen med relasjonsbygging og tillit er viktige brikker for økt kvalitet og en god barnehage for både barn, foresatte og ansatte i Smedbakken FUS barnehage.