Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

 Daglig leder

Anne Lene de Lange Hansen
98 83 54 07
E-post

Velkommen til Smidsrød FUS barnehage

Velkommen til oss i Smidsrød FUS barnehage

Smidsrød FUS barnehage ligger sentralt til i Færder kommune. Barnehagen har korte veien til skogen og stranden. Tønsberg ligger bare en liten busstur unna hvor vi finner et flott bibliotek m.m. Barnehagen eies av Trygge Barnehager AS og drives av FUS AS. Smidsrød FUS åpnet sine dører første gang 31. august 2009.

Vi har organisert ved å dele barnegruppen inn i 3 grupper:

Ettåringens behov for trygg tilknytning til sekundære omsorgspersoner, lengre tilvenning til barnehagelivet med hjemmebesøk, besøksdager i barnehagen før sommeren og en mer foreldreinvolvert tilvenning med minst fem dager tilvenning ved oppstart. Med ettåringene samlet, kan personalet tilpasse hverdagen etter kun ettåringens behov og tilpasse tempo og innhold med høyere kvalitet. Vi ser det som verdifullt å gi ettåringen mer boltreplass inne.

2- 3-åringene har behov for å utforske kroppens muligheter, samtidig som de også begynner å tre inn i rollekens fantastiske verden. Ved å ha 2- 3 åringene samlet sammen, kan rommene og lekemateriell tilpasses akkurat denne aldersgruppen. Dette gir også personalet muligheter til å danne smågrupper som er dynamiske. De kan tilpasses etter barnas utvikling, interesser og åpner opp for at barn kan danne flere og nye. Samarbeidet mellom Krabba og Marihøna styrkes også ved at begge gruppene har barn som sover og har etter hvert noen av de samme rutinene som gir muligheter for samarbeidet mellom Krabba og Marihøna.

4-5- åringene er plassert mellom Marihøna og Krabba. Dette bidrar til at samarbeidet mellom Apekatta og Krabba styrkes. Vi ser det som en viktig verdi at de eldre barna gis mulighet til lek og samhandling med de yngste. De eldste får mulighet til å hjelpe og vise omsorg for de yngste. De opplever mestring og får opplevelsen av å være viktige bidragsytere og de lærer å tilpasse seg de som er yngre, samtidig som de yngste får mulighet til å strekke seg etter eldre barn.  4- åringene har eldre barn å strekke seg etter og 5-åringene har muligheten til å være de eldste barna i barnehagen. De eldste barna har en skolegruppe gjennom hele det siste året i barnehagen.

Fellesskap er en viktig verdi vi ønsket å styrke. Derfor har vi valgt å være felles på morgen og ettermiddag. Ved at barn og personalet på tvers av grupper møtes og spiser frokost og leker sammen på morgenen bidrar dette til å opprettholde og bygge relasjoner. Dette er med på å skape trygghet blant barn og voksne fordi vi leker og er sammen hver morgen og ettermiddag. Søsken får muligheter til å være sammen. Personalet opprettholder relasjoner til barn de ikke lenger er på gruppe sammen med, og blir kjent med nye barn enklere og mer naturlig og kan være trygge voksne for alle barn i barnehagen uavhengig av gruppe. Barn blir trygge på flere voksne, det blir mindre sårbart om noen i personalet er borte en dag og bidrar til at overganger mellom gruppene blir mindre overveldende og tryggere fordi barn og ansatte er kjent fra før.

Avdelinger

Apekatta
Tlf: 91657145
Marihøna
Tlf: 91657144
Krabba
Tlf: 91657147

Vis alle

Ansatte

Anne Lene de Lange Hansen

Daglig leder (DL)

Opprinnelig fra Re kommune, bor nå i Larvik kommune.

Jobbet i Smidsrød FUS barnehage siden juni 2018. Har over 20 års erfaring i barnehage og 10 års erfaring som leder. Fullførte master i utdanningsledelse 2016 og fullført styrerutdanningen fra BI 2018. Nylig sertifisert observatør i CLASS for Pre – K.

Trine Hatlestad

Stedfortreder og Pedagogisk leder Marihøna GUL

Jobbet i Smidsrød FUS barnehage siden april 2021 og har mange års erfaring fra barnehage og skole.

Frøydis Johannessen

Spesialpedagog i Smidsrød FUS barnehage

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2016. Hun har i flere jobbet som pedagogisk leder og gikk inn i spesialpedagog rollen august 2019.

Kine Therese Bjørnådal

Pedagogisk leder Apekatta – Apekatta 1

Bosatt i Tønsberg kommune. Jobbet i Smidsrød FUS barnehage siden juni 2018.

Camilla Torød Flakstad

Pedagogisk leder Apekatta – Apekatta 2

Var med å starte Smidsrød FUS barnehage i 2009

Cathinka M. Oakhil

Fagarbeider Apekatta – Apekatta 1

Ansatt siden 2010. Tok fagbrevet i 2019

Chris Magnus Bergersen

Assistent Apekatta – Apekatta 2

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage for andre gang i 2018. Utdanning som tømrer opprinnelig.

Inger Lise Maaren Husum

Assistent Apekatta – Apekatta 2

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2017

Lars Petter Smebøl

Fagarbeider Apekatta – Apekatta 1

Ansatt i Smidsrød Fus barnehage siden 2013. Fikk fagbrev i 2018. Han er barnehagens verneombud.

Eirin Bakkeløkken Hildonen

Lærling

2020 – 2021 var Eirin hos oss en dag i uken i praksis gjennom Re Vg skole. Hun er i år vår lærling og vil ha faste dager på Apekatta 1 og i perioder vil hun ha dager på Marihøna og Krabba også for å få breies mulig erfaring fra barnehage

Nanette Bjørnstad

Pedagogisk leder Marihøna – Rød Gruppe

Ansatt i Smidrsød FUS barnehage siden 2010

Charlotte Hertzenberg

Pedagogisk leder Marihøna – Rød Gruppe

 Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2017

Justyna Szczepaniak

Fagarbeider Marihøna – Rød Gruppe

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2015. Tok fagbrevet i 2019

Jeanette Axling Pettersen

Barne- og ungdomsarbeider Marihøna – Rød gruppe og Krabba

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden august 2019.

Andrè Nordbotten

Fagarbeider Marihøna – Rød Gruppe

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2015. Han er utdannet idrettspedagogikk.

Anders Helgerud

Barnehagelærer Marihøna – Guls gruppe

  Ansatt i Smidsrød FUS barnehage august 2021

Ingeborg Furuheim Teige

Fagarbeider Marihøna – Gul gruppe

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2009. Tok fagbrev i 2015

Tine Sande

Fagarbeider Marihøna – Gul gruppe

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2009. Utdannet barnehagelærer i 2009

Iselin Schei

Pedagogisk leder på Krabba

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2010. Iselin er utdannet CLASS observatør for toddlere i og observerer kvalitet i barnehager i vårt nettverk Vestfold. Hun har i tillegg videreutdanning i veiledning og har i perioder ansvar for studenter i praksis.

Heidi Bjørnstad

Barnehagelærer på Krabba

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage fra juni 2020. Hun ble ferdigutdannet barnehagelærer ved USN våren 2020.

Sylvia Samnøy

Assisten på Krabba

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2017. Hun var den første tiden vikar i barnehagen. August 2021 startet hun på desentralisert barnehagelærer utdanning og er ferdig utdannet 2025.

Tina T. Lilleby Nygaard

Fagarbeider på Krabba

Ansatt i Smidsrød FUS barnehage siden 2013.

Margit Horndalsveen

Vikar i Smidsrød FUS Barnehage

Vikar siden 2018. Utdannet førskolelærer og har magne års erfaring fra barnehage.

Knut Martin Røsland

Vikar i Smidsrød FUS Barnehage

Vikar siden 2020. Snart ferdig barnehagelærer.