Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 17:00

 Daglig leder

Kristine Krogenes
99 16 99 79

Tilvenning

Tilvenning

Vi har en tilvenningsmodell basert på nyere forskning om trygg tilknytning, hvor målet er å forbedre tilvenningstiden for barnet og familien.

 

Foreldredeltakelse og medvirkning i tilvenningsperioden står sentralt. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før dere som foreldre lar barnet være i barnehagen uten dere. Ny forskning (Rauh mfl. 2000) viser at barnets tilvenning til barnehagen gikk langt bedre når en av de foresatte kunne være i barnehagen i flere dager, og at tilvenningen foregikk på en fleksibel og avslappende måte tilpasset barnets behov og reaksjoner.

 

Når barnet starter, har vi 3-5 dagers tilvenning. Barna går fulle dager, i følge med en foresatt. Vi ønsker at en av dere er til stede og deltar aktivt sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Ved at foresatte er så mye i barnehagen, vil dere bli godt kjent med personalet, andre barn og deres familie. Dere får en tilknytningsperson som har ansvar for en god dialog og kontakt med barnet og dere. God kommunikasjon og fleksibilitet står høyt i fokus og det viktigste av alt barnets beste!