Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Trygghetssirkelen

TRYGGHETSSIRKELEN:

Barna er avhengige av gode og trygge tilknytninger til de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte er barnets primære omsorgspersoner, og personalet i barnehagen ofte barnets sekundære. Det er viktig at de voksne i barnehagen mestrer å etablere gode og trygge relasjoner til barna. Trygge relasjoner legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling.

Trygghetssirkelen er et verktøy for å forstå og møte barnas behov. Den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnets utforsker, beveger det seg ut fra den trygge havnen, og barnet er oppe i sirkelen. Barnet er da avhengig av den voksnes støtte, hjelp ved behov og glede. Når barnet beveger seg nede i sirkelen har det behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine.

Tilknytning og utforskning henger sammen, og står i et avhengighetsforhold til hverandre. Tilknytning er barnets avhengighet og behov for beskyttelse, mens utforskning er barnets selvstendighet og behov for å undersøke og mestre verden.

Barnet er laget for å utforske verden, men de kan falle ned på sirkelen ved at de f.eks. er trøtte, redd eller slår seg, da har de et tilknytningsbehov. Hendene i sirkelen er den trygge ladestasjonen hvor barna kan komme inn, lade batteriene og dra ut i leken igjen, full av energi.

Et barn med en trygg tilknytning/sikker havn vil bevege seg rundt og rundt i denne sirkelen.