Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 17:00

 Daglig leder

Wenche Østraat Anderson
98 45 61 31
E-post

Velkommen til Tommeliten FUS barnehage

I Tommeliten FUS barnehage skal barna få en trygg og god barnedom. De skal få bruke sin kompetanse i et lekende, kreativt, utviklende og stimulerende milljø. Vi er akkurat passe stor med tre avdelinger , noe vi tenker er positivt for både barn og foreldre, og et stabilt personale.

Den ligger sentralt i Spjelkavik sentrum ,med et rikt nærmiljø rundt oss. Du finner oss i flukt med Hotel Thon Baronen, langs elva. Se kart under fanen Barnehageinfo. Vi har mange muligheter til turer både til skog, fjell og sjø.

Hvert barn er et unikt møte og skal bli møtt med respekt for den det er. Barna skal med sin kompetanse få utvikle positive relasjoner gjennom lek og læring i et demokratisk perspektiv hvor vennskap knyttes, og de lærer å samarbeide og vise omsorg for andre. Lek er det naturligste i verden for barn og den skal ha stor plass hos oss.

Hvert eneklt barn skal føle seg inkludert i et fellesskap, og alle skal ha venner. Legge vekt på glede og humor.

Barn og foreldre skal bli godt mottatt av en imøtekommende og blid voksen. En god start på barnehagedagen ser vi på som veldig viktig. Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner.

Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien hvor barna skal få medvirke, være nysgjerrige, undre seg,  være kreative og skape og ta vare på de magiske øyeblikkene, både barn og voksne sammen. utformingen av det fysiske miljøet har stor plass. Det er prosessene og det som skjer underveis som er viktig. Vi har fokus på hvordan nærmiljøet, det fysiske miljøet i barnehagen, natur - og gjenbruksmaterialer kan fremme kreativitet, lek og vennskap. Derfor jobber vi med \"Barnas 100 blikk på nærmiljøet\".

I år jobber vi med prosjekt om Digital praksis. Vi ønsker at barna skal få styrket sin kompetanse innenfor digitale verktøy gjennom kreativitet og utforskning. Barn og voksne kan sammen skape ulike ting gjennom digitale verktøy hvor barna har medvirkning på det som skjer. Ved å lære å bruke digitale verktøy i barnehagen på ulike måter, vil være en nyttig erfaring.  

Barna er inndelt i grupper etter alder, og de legges vekt på samtaler rundt ulike følelser og mestring. Barna uttrykker seg kreativitet med forskjellige materialer.

Vi skal være glødende, skapende og tilstedeværende voksne i Tommeliten FUS barnehage.

Les mer om oss i årsplanen som ligger vedlagt.

Vi har en egen, lukket app: MyKid hvor det legges ut informasjon, bilder, hva barna har gjort på, registrerer fravær, soverutiner, telling av barna for å nevne noe. Foreldre som har barn i barnehagen pr i dag, er vedlig fornøyd med appen.

Ønsker du/dere å se nærmere på barnehagen før det søkes om plass, er dere velkommen til det.Det kan være lurt å avtale på forhånd.Kontakt med daglig leder på 984 56 131 for avtale.

      

Avdelinger

Askeladden
Avdelingsleder:
Monica Kildehaug Bolseth, Ingvild Otterlei Karlsen
Tlf: 91653207
askeladden.tommeliten@gmail.com
Blåmann
Avdelingsleder:
Cecilie Brevik, Mette Holsen Giske
Tlf: 91653206
blaamann.tommeliten@gmail.com
Veslefrikk
Avdelingsleder:
Tone Myhren Coldevin, Ingvild Otterlei Karlsen
Tlf: 91653205
veslefrikk.tommeliten@gmail.com