Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vøyen FUS barnehage

Vøyen FUS barnehage as

Vøyen FUS barnehage

Vøyen FUS A/S åpnet september 2018. Vi er en del av FUS kjeden som har ca. 178 barnehager i Norge.

Vi har 6 avdelinger og ligger sentralt på Vøyenenga med skogen, slalåmbakken og fine turområder rett i nærheten. I tillegg til nye og fine lokaler på Vøyenenga - leier vi en tidligere barnepark i nærmiljøet. Dette gir oss det perfekte turmål for lek og læring, uansett vær og årstid.

I Vøyen FUS skal barna oppleve glede og mestring. Her leker, lærer og utvikler de seg aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vøyen FUS barnehage er preget av et kulturelt mangfold.

Alle barn har ulike ønsker, behov og forutsetninger. Barnehagen tilrettelegger for best mulig utvikling og læring hos alle barn. Barna møter glødene ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn - "Alle barn er best!"

Tilvenning:

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablerer relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn." Rammeplanen s 33

Vi tilbyr lekegrupper for de nye barna fra mai - juni 1 time i uken. Da får foreldrene mulighet til å komme en fast time i uken til barnehagen hvor barna kan leke, bli kjent med lokalene og foreldrene får mulighet til å snakke med pedagogene. 

På denne måten vil ikke bare barna bli trygge, men også foreldrene. Barn speiler sine foreldre. Så det foreldrene vil oppleve som trygt - vil også barna oppleve som trygt! I tillegg gir dette også foreldrene mulighet til å bli kjent med hverandre. 

Ved oppstart har vi lagt tilrette for 5 tilvenningsdager, men med rom for å legge tilrette etter barnets behov og alder.

Det er viktig å huske at de minste barna kan trenge kortere dager ved oppstart.

Barnehagens mål og satningsområder:

Våren 2021 jobber barnehagen temaet "JEG VIL MESTRE". 

Vi opplever at naturen er den beste arenaen for lek, læring og utvikling. Naturen åpner opp for mer allsidig lek på tvers av kjønn, modning og barn som ellers kan ha utfordringer med å komme inn i leken. Barna vil også oppleve en større grad av mestring gjennom ulike aktiviteter og matlagning i naturen. Erfaringsmessig vet vi at ved å være ute i naturen skaper det et større spillerom for barna og dermed også mindre konflikter.

Vi baserer en del av vår jobb i forhold til temaet gjennom en bok som heter "læring gjennom mestring." Den baserer seg på å bruke naturen som læringsarena og det å inkludere barna i planlegging, gjennomføring og evaluering av turer og aktiviteter. 

VERDIGRUNNLAG

I Vøyen FUS barnehage skal du møte glødende, skapende og tilstedeværende voksne.

Hva kan du forvente i en FUS barnehage:

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller vil besøke barnehagen. 

Velkommen til oss i Vøyen FUS barnehage!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfuglen
Pedagogiske ledere:
Natalia Kirkhorn, Susann Karstensen Engan og Jeevanthi Thavendren
Tlf: 46829244
Sommerfuglen.voyen@bhg.no
Mauren
Pedagogiske ledere:
Karolina Dobrzynska og Siv-Hege Brenden
Tlf: 90083082
mauren.voyen@bhg.no
Humlen
Pedagogiske ledere:
Lisbeth Jacobsen Kalsnes og Snezana Dordjivic
Tlf: 48258405
humlen.voyen@bhg.no
Marihøna
Pedagogiske ledere:
Miriam Jiménez
Tlf: 90129902
marihona.voyen@bhg.no
Tusenbein
Pedagogiske ledere:
Patrycja Kucharek
Tlf: 90562484
tusenbein.voyen@bhg.no
Maxi Mauren
Pedagogisk leder:
Wenche Eilen Brekke
Tlf: 46853199
mauren.voyen@bhg.no
Gresshoppen
Pedagogisk leder:
Tine Bergmann
Tlf: 48258132
gresshoppen.voyen@bhg.no