Hopp til innhold

Vøyen FUS barnehage

Vøyen FUS barnehage as

Vøyen FUS barnehage – en Friluftsbarnehage

Som frilufts barnehage legger vi vekt på at barna skal oppleve og erfare gleden ved å ferdes i naturen og ta i bruk naturen som lek og læringsarena. Lek i natur gir barn mulighet for store fysiske variasjoner som gir godebevegelsesmuligheter. Denne type lek er med på å styrke barnas motoriske utvikling. Naturen er også en god arena for å utvikle språk, sanser og sosial kompetanse.

I tillegg til å bruke naturen for å utvikle kroppen fysisk ønsker vi å fokusere på bærekraftig utvikling der barna lærer å ta vare på og se verdien av naturen. Gode holdninger for naturen er viktig for oss, og vi ønsker å gi barna etgrunnleggende fundament for å like å ferdes i naturen også i fremtida.

Men vi skal også være inne. Inne vektlegger vi aktiviteter som stimulerer til lek, sosialt samspill, konsentrasjon og fordypning, i tillegg til de «tradisjonelle» inne lekene. Det er også mye fra naturen man kan ta med inn. Det kan for eksempel være kongler, greiner, stein eller annet materiale som kan brukes i lek og forming. Opplevelser i naturen er en god kilde til å samtale om. Det er også viktig å bearbeide inntrykk gjennom forskjellige aktiviteter som kan gjøres så vel inne som ute.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller vil besøke barnehagen. 

Velkommen til oss i Vøyen FUS barnehage!

Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Sommerfuglen
Pedagogiske ledere:
Tina Collett Gaarder, Kristin Heldal og Siv-Hege Brenden
Tlf: 46829244
Mauren
Pedagogiske ledere:
Susann Karstensen Engan og Jeevanthi Thavendren
Tlf: 48159938
Humlen
Pedagogiske ledere:
Karolina Dobrzynska og Marie Eilertsen
Tlf: 48258132
humlen.voyen@bhg.no
Marihøna
Pedagogiske ledere:
Ingrid Ousdal og Snezana Djordjevic
Tlf: 90129902
marihona.voyen@bhg.no
Tusenbein
Pedagogiske ledere:
Patrycja Kucharek og Cathrine Skreiberg
Tlf: 90562484