Hopp til innhold

Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage

Velkommen til Tveterjordet FUS barnehage

"DEN GODE HVERDAGEN"

Dette kjennetegner oss:

-vi er blide, positive og aktive voksne som legger vekt på å gi barnet ditt en trygg og forutsigbar hverdag. Fokus på service og det enkelte barns behov er en selvfølge for oss

-barnehagen er kjent for sin gode atmosfære, hvor alle kjenner alle! Dette gir et trygt og oversiktelig miljø med fornøyde brukere. Vi har gjennom mange år hatt svært god stabilitet i personalgruppen

-vi har uteaktiviteter hver dag uansett vær. Det er aldersinndelte grupper med turdag hver uke

-vi legger detaljerte planer for aktiviteter med barna, og er kjent for å gjennomføre disse!

Overordnet mål for all vår virksomhet er å gi barna gode opplevelser i hverdagen og lære dem sosiale ferdigheter med vekt på samarbeid med andre.

VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE!

Søk barnehageplass