Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07.30 - 17.00

 Kontakt

Magnus Gerlyng
97 55 56 17
E-post

Velkommen til Tveterjordet FUS barnehage

Avdelinger

Neptun (1-3 år)
Avdelingsledere
Dave Nunez, Elisabeth Arhei Løvbugt, Lene Skogstad Essabri og Lissy Martby
Tlf: 97555613
neptun.tveterjordet@bhg.no
Merkur (5-6 år)
Avdelingsledere:
Nina Horni og Thea Stokk Berentzen
Tlf: 97555614
merkur.tveterjordet@bhg.no
Jupiter (3-5 år)
Avdelingsledere:
Ada Larsen
Tlf: 97555615
jupiter.tveterjordet@bhg.no
Saturn (3-5 år)
Avdelingsledere:
Brian Intelhus
Tlf: 97555616
saturn.tveterjordet@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Brian Intelhus

Pedagogisk leder

(Saturn 3-5 år) 

Brian er utdannet barnehagelærer fra Høgskulen på Vestlandet og han er en aktiv voksen som er glad i å drive med utendørsaktiviteter og musikk. 

Magnus Gerlyng

Daglig leder 

Tveterjordet og Myrsnipa FUS barnehage

Utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minnes Høyskole i 2010 og har vært med på oppstarten av Tveterjordet FUS barnehage. Er opptatt av at barna er først, god stemning og kvalitet i barnehagen. 

Ada Elvira

Pedagogisk leder

Avd. Jupiter 3-5 år

Ada var nyutdannet barnehagelærer 2021 fra OsloMet. Ada er gald i å være ute, og er opptatt av at barna får utforske naturen. Språkutvikling og kommunikasjon er også noe hun vektlegger i sitt arbeid. Hun er engasjert i barnas trivsel, og at de skal oppleve barnehagen som et trygt og morsomt sted å være. 

Behnaz Aminfard

Barne og ungdomsarbeider

Avd. Saturn 3-5 år.

Behnaz har jobbet i barnehage siden 2002. Behnaz er opptatt av trygghet og omsorg for barna og mener at store deler av barns utvikling finner sted under lek. Behnaz er glad i formingsaktiviteter og gjennbruk, slik at barna kan lære og være mere bevist på miljøet i fremtiden.

 

Lana Gowie

Pedagogisk medarbeider

Avd. Jupiter 3-5 år.

Har jobbet i barnehage siden 2014. Er glad for å jobbe med de yngste barna. Liker å synge og organisere forskjellige formingsaktiviter.

Adeline Sommer Edvardsen

Pedagogisk medarbeider

Avd. Jupiter 3-5 år.

Ansatt i Tveterjordet FUS siden desember 2020, men har lang erfaring fra andre barnehager tidligere. Spesielt opptatt av barns lek og utvikling. Synes det er viktig med mye bevegelse og aktivitet og å se det enkelte barnet i aktiviteten.

Thea Stokk Berentzen

Pedagogisk leder

Avd Merkur 5-6 år

Utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Oslo. Har jobbet i barnehage i 10 år. Thea er opptatt av tidlig innsats slik at barna er rustet og klar til skolestart. Liker å være mye ute, bruker skogen og nærområdet aktivt. 

Nina Horni

Pedagogisk leder på disp

Avd Merkur 5-6 år

Barne og ungdomsarbeider, pedeleder på disp. Har jobbet i barnehage siden 1995. Er gald i å ha samlingsstunder og formingsaktiviteter. Er også opptatt av at barna har en innholdsrik og trygg barnehagehverdag. 

Nora Skramrud-Thire

Pedagogisk medarbeider

Avd. Jupiter 5-6 år

Dave Nunez

Pedagogisk leder

Avd. Neptun (Eris) 2-3 år.

Dave er en leken pedagog. Han er opptatt av å la barna medvirke og setter de alltid først. En god og trygg tilvenningsperiode på småbarnsavdeling, ser han som viktig, for en videre trygghet.

Martin Ekker

Pedagogisk medarbeider

avd. Neptun (Eris) 2-3 år

Robin Torres Øverbye

Pedagogisk medarbeider

avd. Neptun (Eris) 2-3 år

Ingeborg Garntangen

Pedagogisk medarbeider

avd. Neptun (Eris) 2-3 år

Elisabeth Arhei Løvbugt

Pedagogisk leder

Avd. Neptun (Pluto) 1-2 år 

Ferdig utdannet barnehagelærer i 2020, men har jobbet i barnehage siden 2012. Opptatt av å se hvert enkelt barn og være tilstede for barna. Hun synes det er viktig å møte barna i deres følelser og være tydelig på at alle følelser er akseptable.

Lissy Martby

Pedagogisk leder på disp

Avd Neptun (Pluto) 1-2 år.

Er opptatt av at alle barn skal bli sett hver dag, at man bygger gode barn-barn og barn-voksen relasjoner og at barnehagen er ett trygt sted å være. Lissy setter av mye tid til lek, da det er gjennom lek og utforskning at man lærer. 

Gunjan Bajaj

Pedagogisk medarbeider

Avd. Neptun (Pluto) 1-2 år.

Har flere års erfaring fra jobb i barnehage. Er en munter og glad person som liker å være kreativ, synge og danse.

Kim Willersrud

Pedagogisk medarbeider

avd. Neptun (Pluto) 1-3 år

Benedikte Hasle Mo

Barne og Ungdomsarbeider

(mammapermisjon)

Avd. Neptun 1-3 år

Barne og ungdomsarbeider

Benedikte, eller Benni som hun også kalles, har mange års erfaring innen barnehage. Hun er for tiden deltidsstudent og studerer «barn med særskilt behov». Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn og gi alle nærhet og omsorg.

Andreas Ness

Pedagogisk medarbeider

Vikar

Kari Johnsen

Vikar

Kari er opptatt av å se hvert enkelt barn og har alltid ett ledig fang til de som trenger det. Kari liker å lese, synge og leke med barna. Hun er opptatt av fysisk fostring og liker å være ute i all slags vær. 

Marianne Lunde

Pedagogisk leder

Avd. Merkur 1-3 år.

(permisjon)

Har jobbet som pedagog siden 1998. Er opptatt av å skape den gode hverdagen i barnehagen og at voksne skal være nære, varme og forutsigbare. Hun synes det er viktig å prioritere uteaktivitet hver dag i alle årstider.

Sana Shabaz

Pedagogisk medarbeider

Avd. Saturn 3-5 år. 

(mammapermisjon) 

Har jbbet i barnehage siden 2018 og er opptatt av at alle barna skal møtes med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. Skaper gode relasjoner mellom barna og hjelper barna med å bli selvstendig i leken.