Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage

Velkommen til Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage skal i løpet av sommeren 2020 flytte inn i helt nye lokaler på Haslum (Tveterveien). Fram til da holder vi til i midlertidige lokaler i Gartnerveien 6 på Bekkestua. Ettersom vi ved flytting vil få større kapasitet enn i dag, vil det være store muligheter for ledige plasser som forventes å være disponible fra august 2020. For å komme med i opptakets første runde må søknad om plass sendes Bærum Kommune innen fristen for hovedopptak 1.mars  

"DEN GODE HVERDAGEN"

Dette kjennetegner oss:

-vi er blide, positive og aktive voksne som legger vekt på å gi barnet ditt en trygg og forutsigbar hverdag. Fokus på service og det enkelte barns behov er en selvfølge for oss

-barnehagen er kjent for sin gode atmosfære, hvor alle kjenner alle! Dette gir et trygt og oversiktelig miljø med fornøyde brukere. Vi har gjennom mange år hatt svært god stabilitet i personalgruppen

-vi har uteaktiviteter hver dag uansett vær. Det er aldersinndelte grupper med turdag hver uke

-vi legger detaljerte planer for aktiviteter med barna, og er kjent for å gjennomføre disse!

Overordnet mål for all vår virksomhet er å gi barna gode opplevelser i hverdagen og lære dem sosiale ferdigheter med vekt på samarbeid med andre.

VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DERE!

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Magnus Gerlyng
Daglig leder

Tlf: 67 12 51 12
E-post: dl.tveterjordet@bhg.no