Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Tveterjordet FUS barnehage

Avdelinger

Neptun (2 år)
Avdelingsledere
Elisabeth Arhei Løvbugt og Oskar Jensen
Tlf: 97555613
Merkur (3 år)
Avdelingsledere:
Nina Horni
Tlf: 97555614
Jupiter (4 år)
Avdelingsledere:
Kåre Skrunes
Tlf: 97555615
Saturn (4-5 år)
Avdelingsledere:
Brian Intelhus
Tlf: 97555616
Venus (1år)
Avdelingsleder:
Dave Nunez og Ida Amundsen
Tlf: 97555618

Vis alle

Ansatte

Magnus Gerlyng

Daglig leder 

Tveterjordet og Myrsnipa FUS barnehage

Utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minnes Høyskole i 2010 og har vært med på oppstarten av Tveterjordet FUS barnehage i 2020. Er opptatt av at barna er først, god stemning og kvalitet i barnehagen. 

Brian Intelhus

Pedagogisk leder

(Saturn 4-5 år) 

Brian er utdannet barnehagelærer fra Høgskulen på Vestlandet og han er en aktiv voksen som er glad i å drive med utendørsaktiviteter og musikk. 

Behnaz Aminfard

Barne og ungdomsarbeider

Avd. Saturn 4-5 år.

Behnaz har jobbet i barnehage siden 2002. Behnaz er opptatt av trygghet og omsorg for barna og mener at store deler av barns utvikling finner sted under lek. Behnaz er glad i formingsaktiviteter og gjennbruk, slik at barna kan lære og være mere bevist på miljøet i fremtiden.

 

Mia Wooldridge

Pedagogisk medarbeider

Avd. Saturn 4-5 år. 

Thea Stokk Berentzen

Pedagogisk leder

Avd Jupiter 4 år

Utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Oslo. Har jobbet i barnehage i 10 år. Thea er opptatt av tidlig innsats slik at barna er rustet og klar til skolestart. Liker å være mye ute, bruker skogen og nærområdet aktivt. 

Kåre Skrunes

Pedagogisk leder

Avd Jupiter 4 år

Robin Torres Øverbye

Pedagogisk medarbeider

avd. Jupiter 4 år

Malene Dunsby

Pedagogisk medarbeider

avd. Jupiter 4 år

Nina Horni

Pedagogisk leder på disp

Avd Merkur 3 år

Barne og ungdomsarbeider, pedeleder på disp. Har jobbet i barnehage siden 1995. Er gald i å ha samlingsstunder og formingsaktiviteter. Er også opptatt av at barna har en innholdsrik og trygg barnehagehverdag. 

Nora Skramrud-Thire

Pedagogisk medarbeider

Avd. Merkur 3 år

Gitte Engen

Pedagogisk medarbeider

Avd. Merkur 3 år

Ida Sørensen

Pedagogisk medarbeider

Avd. Merkur 3 år

Elisabeth Arhei Løvbugt

Pedagogisk leder

Avd. Neptun 2 år 

Ferdig utdannet barnehagelærer i 2020, men har jobbet i barnehage siden 2012. Opptatt av å se hvert enkelt barn og være tilstede for barna. Hun synes det er viktig å møte barna i deres følelser og være tydelig på at alle følelser er akseptable.

Oskar Jensen

Pedagogisk leder

Avd. Neptun 2 år 

Lissy Martby

Barne og ungdomsarbeider

Avd Neptun  2 år.

Er opptatt av at alle barn skal bli sett hver dag, at man bygger gode barn-barn og barn-voksen relasjoner og at barnehagen er ett trygt sted å være. Lissy setter av mye tid til lek, da det er gjennom lek og utforskning at man lærer. 

Gunjan Bajaj

Pedagogisk medarbeider

Avd. Neptun 2 år.

Har flere års erfaring fra jobb i barnehage. Er en munter og glad person som liker å være kreativ, synge og danse.

Dave Nunez

Pedagogisk leder

Avd. Venus 1 år.

Dave er en leken pedagog. Han er opptatt av å la barna medvirke og setter de alltid først. En god og trygg tilvenningsperiode på småbarnsavdeling, ser han som viktig, for en videre trygghet.

Ida Amundsen

Pedagogisk leder

Avd. Venus 1 år.

Lana Gowie

Pedagogisk medarbeider

Avd. Venus 1 år.

Har jobbet i barnehage siden 2014. Er glad for å jobbe med de yngste barna. Liker å synge og organisere forskjellige formingsaktiviter.

Adeline Sommer Edvardsen

Pedagogisk medarbeider

Avd. Venus 1 år.

Ansatt i Tveterjordet FUS siden desember 2020, men har lang erfaring fra andre barnehager tidligere. Spesielt opptatt av barns lek og utvikling. Synes det er viktig med mye bevegelse og aktivitet og å se det enkelte barnet i aktiviteten.

Villads Jensen

Pedagogisk medarbeider

Avd. Venus 1 år.

Sana Shabaz

Pedagogisk medarbeider

Avd. Saturn 3-5 år. 

(mammapermisjon) 

Har jbbet i barnehage siden 2018 og er opptatt av at alle barna skal møtes med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. Skaper gode relasjoner mellom barna og hjelper barna med å bli selvstendig i leken. 

Andreas Ness

Pedagogisk medarbeider

Vikar

Martine Leonards

Pedagogisk medarbeider

Vikar

Herman Ørnlund

Pedagogisk medarbeider

Vikar