Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage

Velkommen til Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage flyttet inn i helt nytt bygg 3 august. Vi er en fireavdelings barnehage som ligger på Haslum med gode muligheter for lek og turer i skog og mark. Barnehagen består av to små barns avdelinger med barn i alderene 1-2 år (Neptun og Merkur) og to store barnsavdelinger med barn i alderen 2-6år (Jupiter og Saturn). Her kan man se avdelingene. Vi samarbeider mye på tvers av avdelingene og de eldste barna er med i Astronautgruppen. Barnehagen lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om SmartMat, næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek!

Tveterjordet FUS barnehage og Myrsnipa FUS barnehage samarbeider om opptaket, det pedagogiske innholdet, SU og personalet. Myrsnipa vil være en barnehage kun for små barn og barna fra Myrsnipa
har rett på plass i Tveterjordet når de skal over på store barns avdeling. 

Dette kjennetegner de ansatte

-vi er blide, positive og tilstedeverdende voksne som legger vekt på å gi barnet ditt en trygg og forutsigbar hverdag. Vi bruker Circle of security aktivt i hverdagen.

-barnehagen er kjent for sin gode atmosfære, hvor alle kjenner alle! Dette gir et trygt og oversiktelig miljø med fornøyde voksne og barn. 

-vi har uteaktiviteter hver dag uansett vær. Det er aldersinndelte grupper med turdag hver uke

-vi legger detaljerte planer for aktiviteter med barna, og er kjent for å gjennomføre disse!

-følg med på utviklingen av vår kjøkkenhage

FUS barnehagene har ett felles satsningsområdet som heter barnet først . Dette arbeidet vil Tveterjordet FUS barnehage starte med i løpet av våren 2021. 

Her ligger resultatene av foreldreundersøkelsen 2020

Ønsker du å lære mer av det vi er opptatt av, så kan du lytte til FUS poden eller lese FUS-bloggen

Overordnet mål for all vår virksomhet er å gi barna gode opplevelser i hverdagen og lære dem sosiale ferdigheter med vekt på samarbeid med andre.

I Tveterjordet kommer:

Barnet først

Søk barnehageplass

Avdelinger

Neptun (1-3 år)
Avdelingsledere
Lene Skogstad Essabri og Dave Nunez
Tlf: 97555613
neptun.tveterjordet@bhg.no
Merkur (1-3 år)
Avdelingsledere:
Elisabeth Arhei Løvbugt og Marianne Lunde
Tlf: 97555614
merkur.tveterjordet@bhg.no
Jupiter (2-6 år)
Avdelingsledere:
Nina Horni og Thea Stokk Berentzen
Tlf: 97555615
jupiter.tveterjordet@bhg.no
Saturn (2-6 år)
Avdelingsledere:
Therese Young og Lissy Martby
Tlf: 97555616
saturn.tveterjordet@bhg.no