Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage

Velkommen til Tveterjordet FUS barnehage

Tveterjordet FUS barnehage flyttet inn i helt nytt bygg 3 august. Vi er en fireavdelings barnehage som ligger på Haslum med gode muligheter for lek og turer i skog og mark. Barnehagen består av to små barns avdelinger med barn i alderene 1-2 år (Neptun og Merkur) og to store barnsavdelinger med barn i alderen 2-6år (Jupiter og Saturn). Vi samarbeider mye på tvers av avdelingene og de eldste barna er med i Astronautgruppen. 

Dette kjennetegner de ansatte

-vi er blide, positive og tilstedeverdende voksne som legger vekt på å gi barnet ditt en trygg og forutsigbar hverdag. Vi bruker Circle of security aktivt i hverdagen.

-barnehagen er kjent for sin gode atmosfære, hvor alle kjenner alle! Dette gir et trygt og oversiktelig miljø med fornøyde voksne og barn. 

-vi har uteaktiviteter hver dag uansett vær. Det er aldersinndelte grupper med turdag hver uke

-vi legger detaljerte planer for aktiviteter med barna, og er kjent for å gjennomføre disse!

FUS barnehagene har ett felles satsningsområdet som heter barnet først (TIK og CLASS). Dette arbeidet vil Tveterjordet FUS barnehage starte med i løpet av høsten 2020. 

Ønsker du å lære mer av det vi er opptatt av, så kan du lytte til FUS poden eller lese FUS-bloggen

Overordnet mål for all vår virksomhet er å gi barna gode opplevelser i hverdagen og lære dem sosiale ferdigheter med vekt på samarbeid med andre.

I Tveterjordet kommer:

Barnet først

Søk barnehageplass

Avdelinger

Neptun (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Lene Skogstad Essabri og Dave Nunez
Tlf: 97555613
neptun.tveterjordet@bhg.no
Merkur (1-3 år)
Pedagogisk leder:
Elisabeth Arhei Løvbugt og Marianne Lunde
Tlf: 97555614
merkur.tveterjordet@bhg.no
Jupiter (2-6 år)
Pedagogisk leder:
Nina Horni og Thea Stokk Berentzen
Tlf: 97555615
jupiter.tveterjordet@bhg.no
Saturn (2-6 år)
Pedagogisk leder:
Therese Young og Lissy Martby
Tlf: 97555616
saturn.tveterjordet@bhg.no