Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Lek og egenledelse

Leken står sentralt her i Åsebøen FUS barnehage. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. I lek og samspill med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Ved å late som går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanke og følelser. Lek både inne og ute innebærer utforskning og bearbeiding av inntrykk. Barn leker med utgangspunkt i deres nysgjerrighet, evner og forutsetninger. Vi ønsker å skape trygge barn, gjennom tilrettelegging av lek, opplevelser, mestring og læring. Vi vektlegger da egenledelse i lek og læring i vår barnehage.

Egenledelse beskrives ofte som “hjernens dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at hvert barn skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos oss i FUS Åsebøen.